Hlavní kancelář: Palackého 272/8, Plzeň
734 258 888

Co investoři chtějí

Server VisualCapitalist zveřejnil zajímavou infografiku, shrnující základní cíle investorů v různých částech světa. Vychází z průzkumu, který v několika zemích zpracovala agentura Accenture v roce 2017.

Z průzkumu je jasně vidět, že společným tématem většiny investorů po celém světě je zajištění “stáří”. Neberme v tomto případě stáří jako věk 65+, ale jako moment dosažení finanční nezávislosti. Tu bychom mohli definovat jako stav, kdy jsou Vaše výdaje plně pokryty Vašimi příjmy z majetku a investic.

Jak to vidí investoři u nás

Při práci s klienty vidím, že ve fázi akumulace rentiérského majetku mají svůj cíl většinou nastavený na věk 45 – 55 let. Je ale velmi zajímavé podívat se, jak se na tento cíl dívají klienti, kteří již majetkově rentiéry jsou.

U nich většinou vidíme, že pracují stále, přestože by už nemuseli.  Je však u nich vidět změna v přístupu k práci. Většinou pracují méně než dříve a více času se věnují svým koníčkům a zálibám. Prakticky u všech rentiérů vidím, že pracují už jen proto, že chtějí a ke své práci přistupují více jako ke své oblíbené činnosti.

S přibývajícím věkem rentiérů můžeme pozorovat dvě věci:

  1. Ze své práce se stahují postupně a pomalu. Většinou neodchází ze dne na den a často zůstávají se svým povoláním spojeni do konce života v rolích mentorů, lektorů a poradců.
  2. I přesto, že by jim jejich majetek umožňoval žít ve vysokém standardu, většinou si udržují svůj celoživotní afluentní přístup. Tzn. JSOU VELMI ŠETRNÍ. I nadále každý výdaj zvažují  s velkou pečlivostí a většinou ze svého majetku čerpají jen zlomek toho, co by skutečně mohli. Mají rádi svůj starobní důchod, protože díky němu nemusí odprodávat žádná svá aktiva a přichází jim každý měsíc bez dalšího úsilí.

Co investoři chtějí od svého investičního poradce

V infografice je vidět, že investoři ve světě od svých poradců očekávají rozkrytí poplatkové struktury a její transparentnost. Zároveň je vidět, že ne vždy je toto očekávání splněno k jejich spokojenosti.

Právě tento požadavek vnímám jako klíčový i u našich současných klientů i nových investorů, kteří se na nás obracejí. Standardní provizní struktura, která je běžně nabízena, je pro ně z pochopitelných důvodů neprůhledná a netransparentní a vyžadují od svého poradce férové a průhledné nastavení poplatků. Většinou už mají dost věty: “My pro vás pracujeme zcela zdarma a naší práci zaplatí až banky a investiční společnosti!” Na vlastní kůži už poznali, že v takovém případě jejich poradce pracuje pro banku a investiční společnost, která ho platí a ne pro ně, jako investory!

My pracujeme na honorovaném základě, kdy u investic nepobíráme žádné finanční pobídky (jako počáteční provize nebo následné provize) od finančních ústavů, ale naše odměna přichází pouze od klienta. Je českou specialitou, že ve většině případů je takové nastavení pro klienta levnější než varianta provizní, která je “zdarma”.  Navíc, teprve toto nastavení nám umožňuje využívat investiční nástroje jako jsou pasivní fondy (ETF) apod., které už z podstaty věci žádné provize nevyplácejí a proto se s nimi běžný investor nesetká ani u poradců a nenabídnou mu je většinou ani v jeho bance.

Infografika

 

Autor: Jiří Cimpel, EFP

 

další zdroje: http://www.visualcapitalist.com/investment-goals-country-age/

22. července 2019
||

Related Posts

1 comment

Skvělý článek. Díky za nej. Krásný srpen!

Honza Manak

Comments are closed.