Hlavní kancelář: Palackého 272/8, Plzeň
734 258 888

Co je ETF Fond

ETF fond = pasivní fond = indexový fond, tyto fondy jsou dnes na vlně zájmu investorů z celého světa. Důvodů k tomu je hned několik a některé z nich si rozebereme i v tomto článku.

ETF patří mezi tzv. pasivní investiční nástroje. Jejich „pasivita“ se projevuje tím, že pouze pasivně kopírují vybraný burzovní index (např. index 500 největších amerických firem) a nezvyšují např. váhu společnosti Apple v portfoliu proto, že se myslí, že akcie společnosti Apple mají lepší perspektivu než akcie jiné firmy.

ETF jsou nízkonákladové. Jejich manažerský poplatek bývá obvykle do 0,2 % p.a. Důvodem je to, že ETF nezaměstnávají manažery fondů a analytické týmy, kteří by rozhodovali o převážení nebo podvážení některých společností v portfoliu fondu. Oproti aktivně řízeným fondům, jejichž nákladovost většinou přesahuje 1,5 % p.a.,  mají ETF i díky své nižší ceně větší šanci dosahovat výkonnosti velmi podobné jako index, do kterého investují.

Ještě před několika lety byly tzv. ETF sice populární, ale nepříliš významnou součástí světa finančních produktů. V současnosti je v ETF investováno zhruba 20 % objemu všech peněz ve fondech a dynamika růstu segmentu ETF je výrazně pozitivní na rozdíl od klesajícího objemu peněz ve fondech „retail“ typu.

Kolik % z celkového objemu peněz v investičních fondech je dnes investováno právě v ETF fondech 2000–2014

Aktivní nebo pasivní?

Aktivním managementem je umění nebo věda výběru konkrétních akcií založená na víře v manažerovu schopnost opakovaně a správně ohodnotit aktuální a budoucí události lépe než ostatní investoři. Jádro tohoto přístupu je důvěra v to že, mozek, tvrdá práce a technologie aktivního manažera dokáže, i při zahrnutí ceny a času, porazit systém. Výběr jedné třídy aktiv na místo jiné, časování trhu a aktivní řízení alokace aktiv jsou součástí aktivního managementu.

Pasivní management je opakem aktivního managementu. Jeho základní filosofií je princip, že mozek, tvrdá práce a technologie manažera nemůže po zahrnutí času a poplatků, porazit systém. Tento přístup ve skutečnosti skutečně poráží většinu aktivních manažerů. Pasivní management je často zaměňován za indexový management. Není to ale správně. Indexový management je jen speciální kategorie pasivního managementu. Pasivní manager může dělat i aktivní nákupní nebo prodejní rozhodnutí. Dělá je ale na základě veřejných informací dostupných všem investorům, nesnaží se přitom číst mezi řádky a předvídat budoucí trendy a události. Indexový management je pasivní management s omezením toho, že manažer nedělá žádná aktivní nákupní nebo prodejní rozhodnutí.
Myšlenka,že aktivní manažeři nemohou porazit trh, se datuje už do roku 1950 a vychází z konceptu tržní nahodnosti. První neveřejný Indexový fond vznikl v červenci 1971 pro penzijní účet společnosti Samsonite luggage, vyrábějící kufry. V roce 1976 vznikl i první indexový fond dostupný široké investorské veřejnosti, od společnosti Wells Fargo Bank, byl zaměřený na index S&P 500.

Snaha o nečasování trhu, dlouhodobé držení investic, pravidelná kontrola vaší investiční alokace, velký důraz na investiční vzdělání klienta a díky tomu jeho lepší řízení investičních emocí a rozhodnutí, to jsou základní principy, kterými se řídíme při práci s našimi klienty i my.

Autor článku:
Jiří Cimpel, EFP

Related Posts