Odměna investičního poradce, jako kritérium výběru.

autor: | 8. března 2019

Většina nových klientů se na nás obrací ve chvíli, kdy jejich investiční portfolio dosáhne takové velikosti, kterou již nechtějí nebo nezvládají sami obhospodařovat. Honorovaný investiční poradce může být v dané chvíli tou správnou volbou. Do této situace dospějí nejčastěji z několika důvodů:

 1. Postupem času nakupují různé investiční produkty bez hlubšího plánu a začnou cítit, že je čas dát celkové investici logiku a řád.
 2. Získají jednorázovou sumu, která výrazně navýší jejich portfolio a chtějí pomoci s jejím zainvestováním. (prodej nemovitosti, podíl na zisku z firmy, dědictví …)
 3. Změní se jejich situace a chtějí se věnovat jiným činnostem než sledováním investic. (Odchod do důchodu, prodej firmy, narození vnoučat …)
 4. Chtějí své portfolio upravit tak, aby jim umožnilo začít čerpat “nekonečnou” pravidelnou rentu. (tzn. vybírat pravidelně pouze část zisku, aniž by se hodnota investice snižovala)
 5. Jsou nespokojení s přístupem a výsledky jejich privátního bankéře nebo poradce. Často jim vadí, že jim bankéři a poradci pouze prodávají nové produkty bez toho, aby se skutečně snažili pochopit jejich situaci a podle toho investice řídili.

Jak si vybrat toho pravého investičního poradce

Jednou z nejdůležitějších věcí při výběru investičního poradce je správně porozumět tomu, za co a jak je daný poradce / společnost odměňovaná. Naneštěstí jsou investiční a poradenské společnosti často velmi nejasní v otázkách ceny jejich služeb a investičních produktů. Nedostatek transparentnosti a různé formy skrývání poplatků jsou dnes smutnou realitou.

Druhy poplatků

Je mnoho způsobů, jak se investiční a poradenské společnosti dostávají ke svým odměnám. Mohou dostávat:

 • provize ze vstupních poplatků
 • provize z výstupních poplatků
 • podíl na manažerském poplatku
 • poplatky z realizovaných transakcí
 • výkonnostní poplatky
 • servisní poplatky
 • administrativní poplatky

Všechny tyto poplatky snižují zhodnocení Vašich investic a proto je třeba, mít je pod kontrolou. Popíšeme si zde některé z nejčastějších poplatků a to jak Vaši investici ovlivňují.

Honorovaný investiční poradce přináší nízké poplatky za Vaše investice.

Vstupní poplatky

Vstupní poplatek je často poradci prezentován jako poplatek, který si účtuje daný fond a proto se s ním nedá nic dělat. Není to ale pravda! Ze vstupního poplatku nemá investiční fond žádný profit, jedná se o provizi pro investičního poradce. Ten také může ve většině případů jeho výši ovlivnit.

Jako příklad uveďme fond se vstupním poplatkem 5% a investicí 5.000.000 Kč. V takovém případě se vstupní poplatek ve výši 250.000 Kč strhne ihned a dostane ho investiční poradce, který smlouvu uzavřel. Až poté se zbylých 4.750.000 Kč zainvestuje.

Vstupní poplatek by nebyl až tak velkým problémem, pokud byste jej z Vaší investice zaplatili pouze jednou na jejím počátku. Bohužel ale ve chvíli, kdy se odměna poradců skládá primárně z těchto vstupních poplatků, bude jejich motivací nabízet Vám v budoucnu “nové a lepší” investiční fondy, do kterých byste měli svou investici přesunout. Tím se dostáváte do nekonečného kolečka placení vstupních poplatků, ze kterého vyjde jako vítěz pouze zprostředkovatel se svou provizí.

Výstupní poplatky

Výstupní poplatky se dnes u otevřených podílových fondů většinou nepoužívají. Setkat se s nimi ale můžete u velké části fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Zde se již nejedná o poplatek vyplacený zprostředkovateli, ale v případě jeho stržení zůstává fondu.

Jejich účel je v celku pragmatický. Mají za úkol motivovat investora, aby si případný předčasný prodej své investice dobře rozmyslel. Většinou jsou účtovány pouze v prvních letech po zainvestování prostředků. Pokud dané FKI investuje například do developerských projektů, může pro ně být problém, když si investoři přijdou pro své peníze dříve, než bylo původně plánováno. Po uplynutí předem dohodnutého období (většinou 3-5 let), nejsou při prodeji investice žádné výstupní poplatky účtovány.

Manažerské poplatky (TER fondu)

TER (Total expense ratio) je celková roční nákladovost investičního fondu. Udává celkové výdaje investičního fondu během uplynulého účetního roku. Ukazatel se udává v procentech z celkového majetku fondu.

Do výdajů měřených pomocí TER patří zejména manažerský poplatek, poplatek za správu cenných papírů, průběžné provize vyplácené zprostředkovateli (Trailer fee), náklady na audit, komisionářské a licenční poplatky a transakční náklady fondu.

TER fondu - rozdělení popatků na jednotlivé části. (Odměna pro investiční poradce, administrativní poplatky, manažerské poplatky a daně)

Ve světě jsou běžné náklady fondů na úrovni kolem 1%. V ČR zatím fondy svou nákladovostí často překonávají i 2% p.a. Například, jeden z největších českých akciových fondů Top Stock od České spořitelny má TER 2,16%.

Tento poplatek je pro Vás důležitý, protože snižuje po celou dobu zhodnocení Vaší investice. Pokud se aktiva fondu meziročně zhodnotí o 6% a fond má TER 2%, bude čisté zhodnocení, které investor uvidí na výpise, ve výši 4%.

Alternativou k aktivně řízeným fondům jsou fondy pasivní (ETF). Jejich nákladovost se pohybuje většinou na úrovni 0,3%. Jsou tak často i 7x levnější než běžné fondy, které Vám nabídne investiční poradce nebo bankéř. I díky tomu, jsou pasivní fondy ve více než 80% případů výkonnější než fondy aktivní.

Transakční poplatky

S tímto typem poplatků se nejčastěji setkáte u makléřů a brokerů. Pravděpodobně už jste zažili, že Vám volal mladík s fantastickou nabídkou na nákup žhavé akcie, která zaručeně v dalších dnech raketově vzroste.

Jedná se většinou o burzovní makléře, jejichž odměna není závislá na tom, jestli se jejich předpověď vydaří a Vy vyděláte. Jejich provize je závislá na množství a velikosti transakcí, které s klienty v daném období zrealizují, protože právě z těchto poplatků jejich firma profituje.

Honorovaný investiční poradce

Drtivá většina investičních poradců a bankéřů na českém trhu jsou prodejci žijící ze vstupních poplatků a nebo “brokeři” profitující na množství Vašich transakcí. Jejich motivací je uzavření nového obchodu a zinkasování provize ze vstupního poplatku.

Ale i na českém trhu můžete najít poradce, kteří pracují na honorovaném základě. V tomto modelu již poradce nedostává žádnou počáteční ani průběžnou odměnu od investičních společností a je odměňován pouze
klientem na základě předem dohodnutého honoráře.

Jedno české přísloví říká:” Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!” V případě investic to platí dvojnásob. V honorovaném nastavení je poradce placen pouze klientem a sedí s ním tak na stejné straně stolu. Může se tedy plně soustředit na hledání toho nejlepšího a nejlevnějšího investičního řešení pro svého klienta. Poskytuje klientovi kvalitní dlouhodobou péči, za kterou mu přichází předem dohodnutá průběžná odměna. Nemá proto žádnou motivaci, klientovi přesjednávat stávající produkty, aby získal novou odměnu.

Závěrem

Nechci tímto článkem říci, že provizní poradce by nemohl dělat svou práci pro klienta dobře! Na českém trhu je řada odborníků i mezi provizními poradci, kteří poskytují svým klientům kvalitní službu.

Je důležité uvědomit si hlavně to, že Váš poradce nepracuje zdarma a je dobré zajímat se o to, kolik za jeho služby platíte a odkud tyto peníze přicházejí. Nechte ho, ať Vám systém jeho odměňování vysvětlí. Rychle pochopíte, jestli je ochotný transparentně rozkrýt karty (jak mu to
přikazuje i zákon ) a nebo bude mlžit a snažit se jednotlivé poplatky bagatelizovat a schovávat. Takovému poradci bych se určitě obloukem vyhnul!

V Cimpel & partneři pracujeme s investicemi na plně honorovaném základě. Umožňuje nám to pracovat s klientem, s jeho finančním plánem a investičním portfoliem dlouhodobě a systematicky. Díky tomu, můžeme SKUTEČNĚ pomáhat našim klientům, aby se z nich stali rentiéři a svou rentu si dokázali udržet! 

Zdroje:

https://www.iedm.org/55709-the-excessive-taxation-of-mutual-fund-management-fees

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

4 fáze tvorby bohatství

Investiční podcast: Cesta rentiéra · 4 fáze tvorby bohatství Život každého z nás se dynamicky mění, přesto některé milníky v něm máme všichni...

Nejlepší investice – jak ji poznat?

Začal bych příkladem. Nedávno jsem seděl s jedním z našich klientů, který vybudoval známou českou firmu a nedávno ji předal jednomu ze svých...

Klíč k úspěchu a ke štěstí

Klíč k úspěchu neleží vždy tam, kde nám ho společnost předkládá. Co jsou ty skutečné hodnoty, které Vás udělají šťastnými.

Přečtěte si také …

Investice

Dvě největší investiční chyby

Většina investorů odkládá stranou peníze s cílem stát se jednoho dne rentiérem - to znamená být finančně nezávislý na příjmu ze zaměstnání nebo...

Investice

Kde jsou Vaše peníze v bezpečí?

Loď v přístavu je v bezpečí. To ale není to, proč jsou lodě stavěné...Admirál Grace Hopper S penězi je to úplně stejné. Mnoho lidí má pocit, že...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.