Investiční portfolia

Naše investiční portfolia vychází z úspěšných mezinárodních investičních strategií, které jsou již léty prověřené a odzkoušené. Bezpečnost Vašich investic je pro nás vždy na prvním místě!

Při práci s našimi klienty využíváme tato čtyři portfolia a vždy spolu s klientem vybíráme to, které nejlépe odpovídá jeho investičnímu plánu i rizikovému profilu.

5Permanentní portfolio vhodné pro investory, kteří hledají hlavně klid a bezpečí pro své investice.

5Nobelovo portfolio vhodné pro dlouhodobé investory, kteří chtějí ze svého portfolia čerpat pravidelnou rentu.

5Akciové portfolio je díky vysoké kolísavosti a vyššímu výnosu vhodné pro zkušenější investory s dostatečně dlouhým investičním horizontem.

5Dividendové portfolio je určené investorům, kteří preferují pravidelný dividendový příjem ze svých investic a jsou ochotní akceptovat vyšší kolísavost svého akciového portfolia.

Permanentní portfolio

S tímto portfoliem přišel poprvé Harry Browne v roce 1981. Je to pravděpodobně první portfolio založené na analýze ekonomického cyklu. Stojí na principu, že ekonomika se v každém okamžiku nachází v jedné ze čtyř fází:

a) prosperita / růst,
b) inflace,
c) deflace,
d) recese.

Cílem této strategie není snaha předpovídat, kdy která fáze cyklu nastane nebo jak dlouho bude trvat – právě naopak, žádná z těchto otázek permanentní portfolio příliš netrápí. Jeho záměrem je totiž držet čtyři rovnocenné třídy aktiv, kdy v každé fázi ekonomického cyklu se bude více dařit jedné z nich.

Akcie 25 %
Dluhopisy 25 %
Nemovitosti 25 %
Komodity 25 %

Takové portfolio se pak chová klidně i v neklidných časech, protože poklesy u jedné třídy aktiv, jsou většinou vyvážené růstem v jiné třídě aktiv. Například při poklesech na akciových trzích investoři často utíkají ke zlatu nebo dluhopisům, jejichž ceny pak významně rostou a tím poklesy v akciové části vyrovnávají.

%

Průměrné roční zhodnocení permanentního portfolia
&

Nejvyšší roční nárůst + 28,11 % vykázalo portfolio v roce 2009.

'

Nejvyšší roční pokles – 15,08 % vykázalo portfolio v roce 2008.

Na následujícím grafu vidíte, jak by se vyvíjela Vaše investice, kdybyste v roce 1989 zainvestovali 1 000 000 Kč do permanentního portfolia a investici drželi až do roku 2019, tedy 30 let.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzové pohyby cizí měna / CZK a také je zde započtený průběžný servisní poplatek za investiční poradenství Cimpel & partneři. Výsledky portfolia jsou měřeny na datech od roku 1989 do současnosti. Investiční disclaimer.

Pro zajímavost se můžete podívat v dalším grafu, jak se chovalo naše permanentní portfolio od roku 2015 v jednotlivých letech v porovnání s konzervativními portfolii dvou renomovaných českých bank a významné investiční společnosti.

Pro úplnost porovnání uvádíme následující graf, kde vidíte postupně načítané výsledky za období od roku 2015 do roku 2019.

Zaujalo Vás naše permanentní portfolio?
Přemýšlíte, jesti by bylo vhodné i pro Vaše investice?

Ozvěte se nám. Zavoláme si a probereme možnosti případné spolupráce.

Nobelovo portfolio

Akcie 55 %
Dluhopisy 25 %
Nemovitosti 20 %
Komodity 0 %

Nobelovu nadaci zná nejspíše každý z nás. Ročně se z nejznámější světové nadace čerpají prostředky v hodnotě zhruba 14 milionů švédských korun na její chod včetně ocenění laureátů Nobelových cen. Tyto ceny jsou čerpány z majetku, který nadaci odkázal významný švédský průmyslník Alfred Nobel ve své závěti v roce 1896. Alfred Nobel ve své závěti také uvedl, že prostředky této nadace mohou být investovány pouze do švédských státních dluhopisů. V době, kdy základní měny byly vázané na zlato a inflace téměř neexistovala, to byla logická úvaha. To se ale v následujících letech změnilo. Konec zlatého standardu na začátku 20. století znamenal příchod fenoménu pravidelné roční inflace, která v kombinaci se světovými válkami přivedla v 50. letech Nobelovu nadaci téměř k zániku. Reálná hodnota celého portfolia klesla až na 1/3 původní hodnoty.

Tehdy zasáhla švédská vláda, která rozhodla o zásadní změně investičního portfolia Nobelovy nadace. Od té doby drží ve svém portfoliu 55 % v akciích, zbytek portfolia jsou dluhopisy, nemovitostihedgeové fondy. Díky této změně portfolia začal majetek nadace v dalších letech významně narůstat a do konce 20. století se vrátil na svou původní reálnou hodnotu.

Dnes je již reálná hodnota majetku této nadace i hodnota Nobelovy ceny více než trojnásobná a neustále roste. Naše Nobelova strategie z portfolia Nobelovy nadace vychází a toto portfolio patří díky své vyváženosti mezi nejvíce využívané portfolio u našich klientů.

%

Průměrné roční zhodnocení Nobelova portfolia
&

Nejvyšší roční nárůst + 29,5 % vykázalo portfolio v roce 2009.

'

Nejvyšší roční pokles – 31,99 % vykázalo portfolio v roce 2008.

Na následujícím grafu vidíte, jak by se vyvíjela Vaše investice, kdybyste v roce 1989 zainvestovali 1 000 000 Kč do Nobelova portfolia a investici drželi až do roku 2019, tedy 30 let.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzové pohyby cizí měna / CZK a také je zde započtený průběžný servisní poplatek za investiční poradenství Cimpel & partneři. Výsledky portfolia jsou měřeny na datech od roku 1989 do současnosti. Investiční disclaimer.

Pro zajímavost se můžete podívat v dalším grafu, jak se chovalo naše Nobelovo portfolio od roku 2015 v jednotlivých letech v porovnání s balancovanými portfolii dvou renomovaných českých bank a významné investiční společnosti.

Pro úplnost porovnání uvádíme následující graf, kde vidíte postupně načítané výsledky za období od roku 2015 do roku 2019.

Zaujalo Vás naše Nobelovo portfolio?
Přemýšlíte, jesti by bylo vhodné i pro Vaše investice?

Ozvěte se nám. Zavoláme si a probereme možnosti případné spolupráce.

Akciové portfolio

Akcie 80 %
Dluhopisy 0 %
Nemovitosti 20 %
Komodity 0 %

 

Akciová strategie je vhodná pro investory, kteří mají dostatečně dlouhý investiční horizont – alespoň 15 let. Investor musí počítat s vysokou volatilitou, která může na jednoletém výnosu přinést vychýlení o několik desítek procent směrem nahoru i dolů. Portfolio se inspiruje významnými investory a investičními společnostmi jako jsou například Warren Buffett či Norský ropný fond.

Převážná část portofolia je umístěna v hodnotových akciích velkých společností, druhý významný pilíř tvoří růstové akcie malých společností. Portfolio hodnotových a růstových akcií je rozšířeno o akcie společností působících na rozvojových trzíchnemovitostní investice. Rozšíření o tyto dvě kategorie dodáva portofoliu potřebnou diverzifikaci.

%

Průměrné roční zhodnocení akciového portfolia
&

Nejvyšší roční nárůst + 38,9 % vykázalo portfolio v roce 2009.

'

Nejvyšší roční pokles – 47,21 % vykázalo portfolio v roce 2008.

Na následujícím grafu vidíte, jak by se vyvíjela Vaše investice, kdybyste v roce 1989 zainvestovali 1 000 000 Kč do akciového portfolia a investici drželi až do roku 2019, tedy 30 let.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzové pohyby cizí měna / CZK a také je zde započtený průběžný servisní poplatek za investiční poradenství Cimpel & partneři. Výsledky portfolia jsou měřeny na datech od roku 1989 do současnosti. Investiční disclaimer.

Pro zajímavost se můžete podívat v dalším grafu, jak se chovalo naše akciové portfolio od roku 2015 v jednotlivých letech v porovnání s dynamickými portfolii dvou renomovaných českých bank a významné investiční společnosti.

Pro úplnost porovnání uvádíme následující graf, kde vidíte postupně načítané výsledky za období od roku 2015 do roku 2019.

Zaujalo Vás naše akciové portfolio?
Přemýšlíte, jesti by bylo vhodné i pro Vaše investice?

Ozvěte se nám. Zavoláme si a probereme možnosti případné spolupráce.

Dividendové portfolio

Akcie 95 %
Dluhopisy 0 %
Nemovitosti 5 %
Komodity 0 %

 

Podobně jako akciové portfolio je i dividendové portfolio určené pro zkušené klienty s dostatečně dlouhým investičním horizontem. Vzhledem k tomu, že je sestavené výhradně z globálních akciových ETF fondů, je třeba počítat s vysokou mírou volatility, která podobně jako u akciového portfolia může dosahovat i desítek procent ročně.

Hlavním cílem tohoto portfolia je přímo vyplácet pravidelnou rentu v podobě dividend na účet investora, aniž bychom museli v portfoliu realizovat odprodeje pozic. Je tedy vhodné pro současné rentiéry, kteří již ze svých investic čerpají pravidelnou rentu. Cílem je samozřejmě také to, aby hodnota portfolia i vyplácené renty postupem času i nadále rostla nad míru inflace. Díky tomu chrání investice před znehodnocením vlivem inflace a pomáhá dlouhodobě udržovat životní úroveň investora na cílové úrovni.

%

Průměrné roční zhodnocení dividendového portfolia

Průměrná dividenda + 4,61 % p. a.
Průměrný tržní růst + 3,62 % p. a.

&

Nejvyšší roční nárůst + 61,61 % vykázalo portfolio v roce 2003.

'

Nejvyšší roční pokles – 48,23 % vykázalo portfolio v roce 2008.

Na následujícím grafu vidíte, jak by se vyvíjela Vaše investice, kdybyste v roce 1998 zainvestovali 1 000 000 Kč do dividendového portfolia a investici drželi až do roku 2019, tedy více než 20 let. Započteno je zhodnocení portfolia bez započtení vyplacených dividend.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzové pohyby cizí měna / CZK a také je zde započtený průběžný servisní poplatek za investiční poradenství Cimpel & partneři. Výsledky portfolia jsou měřeny na datech od roku 1998 do současnosti. Investiční disclaimer.

Zaujalo Vás naše dividendové portfolio?
Přemýšlíte, jesti by bylo vhodné i pro Vaše investice?

Ozvěte se nám. Zavoláme si a probereme možnosti případné spolupráce.

Investiční nemovitosti

Do portfolií současných i budoucích rentiérů jednoznačně patří také nemovitosti a to díky pravidelné rentě v podobě nájemného. Proto zařazujeme investiční nemovitosti do všech portfolií našich klientů, kde jsou zastoupené prostřednictvím nemovitostních ETF fondů.

V některých případech je vhodné zařadit do portfolia i nemovitosti fyzicky vlastněné přímo naším klientem. O tyto investiční nemovitosti se pak klientům plně staráme, protože víme, že úspora času je pro naše klienty jednou z priorit. V současnosti se našim klientům staráme o několik desítek investičních bytů v různých regionech ČR.

O investiční nemovitosti našich klientů se stará má manželka Martina Cimpelová. Při nákupu a správě investičních nemovitostí čerpá zkušenosti z úspěchů i neúspěchů, které jsme v minulosti udělali při nákupu a správě našich vlastních investičních nemovitostí.

NPro naše klienty vyhledáme a prověříme vhodné investiční nemovitosti .

NVyjednáme co nejnižší cenu.

NZajistíme kompletní proces nákupu vybrané nemovitosti.

NPřipravíme nemovitost na pronájem.

NZajistíme kompletní správu nemovitosti a základní cash-flow management.

NV případě prodeje nemovitosti zajistíme celý proces prodeje.

Rádi byste měli ve svém portfoliu investiční nemovitosti, ale chcete to mít bez starostí?

Ozvěte se nám. Zavoláme si a probereme možnosti případné spolupráce.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.

Nauč se investovat

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
Balíček Nauč se investovat Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš balíček Nauč se investovat. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.