O nás

Jsme a budeme rodina! Rodina je pro mě hlavní životní hodnotou a firma je pro mě místem, které umožňuje té mé rodině volně spolupracovat a propojovat se s rodinami našich klientů, kolegů a přátel.

Ve firmě pracuje moje manželka, bratr, máma a jednou snad i moje děti, ale to trochu předbíhám. Ne každou pozici ve firmě jsem dokázal naplnit nějakým rodinným příslušníkem a tak se z firmy stalo místo, kde vedle sebe pracuje má rodina a moji nejbližší přátelé.

Za každého člena mého týmu tak osobně ručím a dám za něj ruku do ohně.

Řadu let jsme se já i mé předchozí společnosti věnovali běžnému proviznímu poradenství a živil nás klasický prodej finančních produktů. Postupem let, jak se zvyšovala má odbornost, jsem začal více zkoumat to, jak pracují naši kolegové v USA a Velké Británii. Zjistil jsem, že například ve Velké Británii je provizní poradenství zákonem zakázáno a poradci s klienty musí vždy spolupracovat na honorovaném základě.

Tento model mě nadchl, protože skutečně staví zájmy klienta na první místo a eliminuje rizika vedlejších motivací poradce ve formě provize. Navíc jsem zjistil, že takové nastavení spolupráce nakonec stojí klienta méně než varianta provizní. Proto jsem se rozhodl prodat svůj podíl v původní společnosti svému společníkovi a založil jsem s lidmi, kteří mě obklopovali, Cimpel & partneři, kde již s našimi klienty pracujeme výhradně v honorovaném modelu spolupráce

Na čem bychom se měli shodnout

Firmu stavíme na 7 základních principech a hodnotách, které nás nejlépe vystihují.

Rodina

Stavíme na základech rodiny a budeme podporovat i tu Vaši! Chceme, abyste měli více času, peněz a pozornosti pro ty, na kterých nejvíce záleží!
Říkáme věci tak, jak jsou – bez zbytečného obalu. Řekneme Vám, když se něco povede a budete první, kdo bude vědět i to, když něco pokazíme.

Otevřenost

Svoboda

Ve firmě pracujeme svobodně bez zbytečných bariér a omezování. Jsme svobodná firma a ani Vás nebudeme k ničemu zavazovat. Chceme, abyste spolupráci s námi mohli snadno začít, a když se věci změní, tak i snadno skončit. Práce s námi je a vždy bude jednoduchá a jasná.
Byli jsme malí, dnes jsme větší a jednou chceme být největší a nejlepší v tom, co děláme. Řídím se jedním pravidlem „Pokud věci nerostou, tak se zmenšují!“ To platí i o Vašich investicích. Naším cílem vždy bude to, aby Váš majetek rostl!

Růst

Odbornost

Cokoliv děláme, děláme s rozmyslem. Víme, jak těžce jste svůj majetek vybudovali, a proto k němu vždy přistupujeme s maximální odborností a péčí. Vše, co děláme, je podloženo zahraničními zkušenostmi a praxí a vychází z našich psaných metodik.
Právě kvůli pomoci tady jsme. To, že Vám můžeme pomáhat na Vaší cestě k rentě, pomáhá samozřejmě i nám a jedno bez druhého nemůže být. Pokud zjistíme, že Vám pomoci neumíme, najdeme někoho, kdo to dokáže!

Pomoc

Lidskost

Poctivost, slušné chování, srozumitelnost a autentičnost. To od nás můžete očekávat v každé situaci. Pouze na těchto základech si dovedeme představit spolupráci a stejný přístup čekáme i od Vás.

Jsou i Vám tyto principy a hodnoty blízké?
Domluvte si konzultaci. Zavoláme si a poznáme, jestli si budeme rozumět.

Jsme stabilními a dlouhodobými partnery

Chci, abychom pro Vás byli stabilními a dlouhodobými partnery, kteří Vás budou provázet ideálně po celý život a budou tu i pro Vaše děti a vnoučata. Proto nejsme „one man show“! Náš tým nestojí na práci jednoho poradce a zároveň majitele firmy a jeho asistentky.

Už od počátku jsem stavěl Cimpel & partneři jako firmu, ve které nebudu já hlavním mozkem, bez kterého se nic nehne. Díky dobře definovaným vnitřním pracovním procesům a detailní investiční metodice není firma závislá na fungování jednotlivých zaměstnanců a v případě potíží (například zdravotních) je každý z nás kdykoliv zastupitelný po neomezeně dlouhou dobu.

Díky tomu můžeme i nadále růst spolu s Vámi a rozšiřovat náš servis tak, aby vždy odpovídal Vašim měnícím se potřebám.

Každý z nás se věnuje tomu, v čem je dobrý

Nevím a neumím vše, proto se vždy snažím obklopovat lidmi, kteří jsou v jednotlivých činnostech lepší než já. Baví mě spojovat jejich schopnosti a znalosti dohromady. Díky tomu věřím, že můžeme naše služby neustále zlepšovat a rozšiřovat, abychom dokázali skutečně naplňovat veškerá očekávání našich náročných klientů.

Jiří Cimpel, EFP

majitel, investiční poradce

poznejte mě

Mou úlohou ve firmě je udávat a udržovat směr, propojovat mezi sebou jednotlivé projekty, spolupracovníky a klienty, abychom úspěšně naplňovali naše poslání: „Dělat z lidí rentiéry!“.

Samozřejmě mou důležitou úlohou je i péče o naše klíčové klienty.

Ing. Daniel Majstorović

analytik, investiční poradce

poznejte Dana

Dan je srdcem i duší našeho analytického týmu. Stojí za všemi našimi analýzami a metodikami, na jejichž základě stavíme portfolia našich klientů a řídíme podle nich následnou péči.

S Danem pracuji již mnoho let a považuji ho za jednoho z nejčestnějších a nejpracovitějších lidí, co znám!

Krom analytické role se Dan velmi pečlivě věnuje i práci s klienty.

Mgr. Michal Míšek

právník, investiční poradce

poznejte Michala

Michal je expertem na dědické plánování. S jeho pomocí sestavujeme komplexní plány od prvotní analýzy až po právní finalizaci u notáře. Je také autorem naší knihy Jak na dědictví.

Michala znám řadu let, naše profesní spolupráce začala téměř roční prací na přípravě zmíněné knihy a jejím výsledkem bylo i Michalovo plné profesní angažmá v rámci Cimpel & partneři.

Jan Cimpel, EFP

specialista na marketing a důchody

poznejte Honzu
Honza je můj mladší bratr a je nejmladším členem našeho týmu. Chvíli mu trvalo, než si v něm našel své místo a dnes je naším mostem mezi firmou a veřejností. Stará se kompletně o náš marketing a právě díky němu k nám proudí noví a noví klienti. On může za to, že čtete tyto řádky.

Navíc věnoval více než rok života studiu zákonů a metodik spojených se starobním důchodem a je otcem naší exkluzivní služby Audit penze.

Martina Cimpelová

realitní specialista

poznejte Martinu

Moje manželka se již mnoho let věnuje investičním nemovitostem a je tak naším expertem na tuto oblast. Stará se o nemovitostní portfolio našich klientů stejně pečlivě, jako pečuje o naše soukromé nemovitosti.

Velmi si vážím toho, že díky ní se v bytech našich klientů daří nejen dosahovat atraktivních výnosů, ale že i pečuje o všechny nájemníky, jako by i oni byli naše rodina.

Renata Cimpelová

manažer klientské péče

poznejte Renču

Moje máma. Neznám nikoho, kdo se mnou dokáže mít takovou trpělivost. Pracujeme spolu už mnoho let a dnes jsem velmi šťastný za to, že díky její otevřenosti mohu spojovat svou rodinu a firmu.

Stará se o následnou péči pro naše klienty a je ta, kdo zajistí, aby bylo splněno vše, co zrovna potřebujete řešit a dodali jsme vše, co jsme slíbili.

Ing. Lukáš Pech

junior analytik

poznejte Lukáše

Lukáš je pro nás i naše klienty jedním z klíčových lidí. Jako analytik je středobodem firmy, kde se schází veškeré investiční pokyny od poradců i klientů.  Stará se, aby všechny transakce probíhaly, jak mají.

Zároveň stojí za našimi investičními analýzami a postupným vylepšováním jednotlivých investičních strategií našich klientů, aby co nejvíce odpovídaly jejich aktuální situaci a cílům.

Veronika Müllerová, DiS.

asistentka majitele

poznejte Verču

Pakliže je Dan srdcem analytického týmu, Veronika je srdcem celé firmy. Pracujeme spolu od roku 2003 a Verča je tak člověkem, který mě zná jako své boty. Většinu věcí vyřeší dříve, než mě vůbec napadnou.

Je mou pravou i levou rukou a stará se o chod celého našeho back office.

Adéla Honzíková

grafik, správce webu

poznejte Ádu

Pokud se Vám líbí naše stránky, materiály, články a maily, může za to Áda jako naše grafička! Ona může za to, že i takový obor, jako jsou investice, se dá prezentovat lidským a estetickým způsobem.

Většinou je to tak, že já dostanu nějaký „skvělý“ nápad a Áda ho dovede až k jeho realizaci. Vždy mě překvapí, jak přesně dokáže vystihnout mou myšlenku a převést ji do podoby, která překoná všechna má očekávání.

Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš

advokát

Mgr. Petra Hájková

advokát

Bc. Tomáš Zbořil

daňový poradce

Naše odbornost

Žádný učený z nebe nespadl. I když ve financích pracuji od roku 2002, neustále vidím mezery a prostor k dalšímu zlepšování se a růstu. Za roky praxe jsem si ověřil, že „čím více se toho naučím, tím více vidím nových věcí, které ještě neumím“. Proto jsme se rozhodli specializovat.

Ve svém oboru jdeme do maximální odbornosti a hloubky a na další oblasti si najímáme jiné odborníky. Naší specializací se stala oblast investic a majetkového plánování, ve které, jak věřím, dnes patříme mezi českou špičku.

EFPA – titul EFA a EFP

Jsem velmi hrdý na to, že jsme já a můj bratr Honza jako první v ČR získali exkluzivní evropský titul EFP (European financial planner). Díky titulům EFP a jemu předcházejícímu EFA (European financial advisor) jsme získali odbornost a specializaci v oblasti investic, majetkového plánování a wealth managementu.

Podmínkou pro získání titulu EFP je splnit minimálně 2 roky předem nižší stupeň zkoušky a titul EFA, projít intenzivním přípravným kurzem a složit náročnou teoretickou i praktickou zkoušku.

Ani udržení tohoto titulu není samozřejmostí. Každý rok musíme pokračovat ve zvyšování své odbornosti dalším vzděláváním v přesně definovaném rozsahu. V rámci následného vzdělávání absolvujeme každý řadu konferencí po celé Evropě.

FEIFA

Neustále investujeme velké množství času i finančních prostředků do našeho dalšího profesního růstu. Naše služby neustále vystavujeme srovnání s našimi zahraničními kolegy a dorovnáváme všechny rozdíly, na které mezi nimi a námi narazíme.

Proto jsme členy FEIFA – The Federation of European Independent Financial Advisers (Federace evropských nezávislých finančních poradců). Díky našemu členství se pravidelně formálně i neformálně setkáváme s poradci ze západní Evropy a Velké Británie a máme tak možnost naše služby a servis neustále posouvat na úroveň běžnou v západní Evropě.

Každý rok se pravidelně účastníme londýnské výroční FEIFA Spring Conference a vzdělávacích Masterclass seminars, které nám zprostředkovávají aktuální hlediska těch nejlepších světových investičních analytiků a správců.

Asociace finančních poradců ČR

Asociace finančních poradců České  republiky, vytváří unikátní komunitu zkušených finančních poradců v České republice. Jejími členy jsou poradci, kteří mají minimálně pětiletou praxi v oboru a již dnes pracují nebo směřují k modelu honorovaného finančního nebo investičního poradenství.

V rámci asociace si s kolegy vzájemně sdílíme své zkušenosti a snažíme se zasazovat o postupnou kultivaci oboru finančního poradenství a zavádění standardů honorovaného (bezprovizního) poradenství, tak jak ho známe ze západní Evropy. V roce 2019 jsem byl ostatními členy zvolen i do rady celé asociace.

Vzdělání a podnikání Jiřího Cimpela

Vzdělání
 • EFP – European Financial Planner. Mezinárodně uznávané zkoušky finančního plánování. 2017 – 2018
 • Certifikační kurz svěřenského správce – Svěřenská správa  2018
 • EFA – European Financial Advisor. Mezinárodně uznávané zkoušky finančního plánování. 2015 – 2016
 • Jak budovat poradenský byznys – K.F.P.
 • Finanční akademie – K.F.P. 2009
Podnikatelské zkušenosti
 • Člen rady Asociace finančních poradců ČR. Od 2019
 • Vlastní firma Cimpel & partneři. Od 2016
 • Jak rozjet podnikání. Vlastní projekt, kde sdílím své zkušenosti a pomáhám začínajícím podnikatelům. Od 2015
 • Vlastní firma K2 Finance. Spolu s obchodním partnerem jsme založili firmu, kde jsem působil jako obchodní ředitel – K2 Finance, s.r.o. 2009 – 2016
 • Regionální ředitel. Řídil jsem několik kanceláří v západních a středních Čechách – ALFA Finance, s.r.o.
 • Manažer obchodní skupiny – ALFA Finance, s.r.o.
 • Finanční poradce – ALFA Finance, s.r.o.
 • Řízení rodinné firmy, prodejna s nábytkem. 8 let

Získané certifikáty

Neustále se vzděláváme, abychom kontinuálně zvyšovali kvalitu našich služeb a servisu, který Vám poskytujeme. Zde jsou některé z našich certifikátů, které jsme v posledních letech získali a na které jsme hrdí.

Rádi budeme pracovat i pro Vás.

Vyplňte tento formulář. Zavoláme si a probereme naše vzájemné představy o možnostech spolupráce.

Napište, zavoláme si.

  Jméno

  Telefonní číslo

  E-mail

  Jakou výši investice s námi plánujete?

  Co od spolupráce s námi očekáváte?

  Zásady zpracování osobních údajů

  Investiční tipy

  Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

  Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.

  Nauč se investovat

  Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
  Balíček Nauč se investovat Vám pošlu na Váš e-mail.

  Děkujeme za zájem o náš balíček Nauč se investovat. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.