Hlavní kancelář: Palackého 272/8, Plzeň
734 258 888

O společnosti

Naším posláním je pomáhat lidem k tomu, aby se stali rentiéry a svou rentu si také dokázali udržet!

Jak pracujeme

Stále se soustředím na to, aby naše služby měly pro klienty tu nejvyšší možnou hodnotu. Hledám způsoby, jak dělat naši práci tak, aby lidem přinášela maximální užitek.

Věnujte nám chvíli a uvidíte, že jsme jiní a děláme věci jinak, než je běžně zvykem.

Neustále investujeme velké množství času i finančních prostředků do našeho dalšího profesního růstu. Naše služby neustále vystavujeme srovnání s našimi zahraničními kolegy a dorovnáváme všechny rozdíly, na které mezi nimi a námi narazíme. Proto jsme členy FEIFA – THE FEDERATION OF EUROPEAN INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS (Federace evropských nezávislých finančních poradců). Díky našemu členství se pravidelně formálně i neformálně setkáváme s poradci ze západní Evropy a Velké Británie a máme tak možnost naše služby a servis neustále posouvat na úroveň běžnou v západní Evropě.

Šetříme Váš čas

Ještě za první republiky u nás platilo pořekadlo: „Ševče, drž se svého kopyta.“ Každý se věnoval tomu, v čem byl dobrý. Na tom ostatním spolupracoval s lidmi, kteří v tom byli lepší než on sám. Období socialismu nás ale naučilo, že odborníci nejsou a správné je vše si udělat sám. Pamatujete? Stavěli jste si své domy sami jen s pomocí sousedů. Kdo si neuměl sám opravit škodovku, jako by nežil.

Dnes už si většina z nás uvědomuje, že doba se změnila. V dobách internetu, na kterém najdete vše, co potřebujete, se naší hlavní komoditou stává ČAS.

Pokud máte dostatek času na to, abyste

  • porozuměli oblastem jako je portfolio-management,
  • studovali, jak spravují své peníze nejbohatší lidé světa,
  • pochopili základní pravidla efektivní alokace portfolia,
  • porozuměli tomu, jak správně diverzifikovat vaše aktiva
  • a zvládli jste oblast kontroly vlastních investičních emocí,

pak naše služby pravděpodobně nepotřebujete.

Pokud chcete svůj volný čas trávit jiným způsobem, pak můžete využít toho, že my se studiu a sledování všech těchto oblastí věnujeme každý den. Díky tomu dokážeme rychle rozpoznat investiční příležitosti i potenciální rizika.

Pracujeme nezávisle

V ČR je lety zakořeněný systém německého poradenství, který staví hlavně na provizích z prodejů jednotlivých produktů. Pravděpodobně jste se už i vy s tímto systémem setkali. V takovém systému dostává poradce provize za nově uzavřené smlouvy a sami asi tušíte, co je jeho prvotní motivací, když k Vám přichází.

Abychom zajistili maximální úroveň nezávislosti, pracujeme při investičním poradenství zcela bezprovizně. V českých podmínkách stojí tento způsob klienta méně peněz. Umožňuje nám zařazovat do jeho portfolia i nízkonákladové produkty jako jsou ETF fondy, které mají dlouhodobě nadprůměrné výsledky a jejich správa stojí často 10x méně než u běžně používaných investic.

Hlavně Vám ale tento způsob dává jistotu, že pracujeme pouze pro Vás bez jakýchkoli vedlejších motivací od investičních fondů a dalších správců.

100
%
provize z prodeje
0
%
Zájem na Vašem úspěchu

Rosteme s Vámi

V systému tzv. placeného poradenství je odměna za naši práci závislá na objemu investičního majetku, o který se našim klientům staráme. Úspěch a růst Vašeho investičního portfolia je tak i v našem zájmu.

Díky tomu, že nejsme placení provizemi za uzavřené smlouvy, jak je dnes v ČR obvyklé, platí naši klienti za naše služby i o polovinu méně.

Pro budoucí rentiéry jsem napsal knihu Rentiérské minimum. Stáhněte si ji, přečtěte a nechte své peníze vydělávat!

Jak probíhá spolupráce s námi

Finanční mapa
Spolu s finančním analytikem zmapujete Vaši finanční situaci.
Analytická příprava plánu
Finanční analytik spolu s investičním poradcem připraví Váš finanční plán.
Doladění a start rentiérského plánu
Váš investiční poradce Vám představí návrh rentiérský plánu, který podrobně proberete, doladíte a nastartujete.
Výroční schůzky
Budete od nás dostávat informace o důležitém dění ve finančním světě. Budeme se pravidelně scházet v rámci výročních schůzek, abychom vyhodnotili průběžné výsledky rentiérského plánu a provedli jeho aktualizaci.
Aktualizace finanční mapy
Život přináší mnoho změn a zvratů, které ovlivňují životní plány a hodnoty. Proto budeme aktualizovat Vaši finanční mapu a upravovat rentiérský plán tak, aby vždy odpovídal Vaší životní situaci.
Stáváte se rentiérem
Dosahujete finanční svobody a žijete život rentiéra dle svých představ.

Příběhy, které nás inspirují

1

Waren Buffett – Věštec z Omahy

Je jedním z neúspěšnějších investorů na světě. Patří díky tomu dlouhodobě mezi nejbohatší lidi na světě, ale svého bohatství využívá z velké části pro charitativní účely. Velkou inspirací je pro nás jeho přístup k investování, který také aplikujeme v portfoliích našich klientů. Dá se shrnut do tří bodů:

  • Dlouhodobost. Náš oblíbený výrok Warena Buffetta zní: “Nejlepší investiční horizont je NAVŽDY!” Velká část investic tak v jeho portfoliu přežívá desítky let.
  • Diverzifikace. Buffett svými investicemi pomohl k rozvoji celé řadě regionů a trhů. Díky expozici v sektorech zdravotní péče, průmyslu, financí i spotřebního zboží dokázal profitovat na ekonomickém růstu a v klidu přečkat poklesy. Podobnou možnost mají dnes investoři na celém světě s řádově nižšími prostředky (rozumějte penězi), než jakými disponuje Buffettův fond. Burzovně obchodované fondy (ETF) nabízejí možnost se podílet na celé škále sektorů a regionů, komodit a měn. Diverzifikace v rodinném balení.
  • Dividendy. Jeho portfolio je plné dividendových titulů. Firmy vyplácející pravidelnou dividendu jsou typické vyšší stabilitou a pravidelně vyplácená dividenda pomáhá zvyšovat výnos a snižovat volatilitu celého portfolia.

2

Nobelova nadace

Nobelovu nadaci zná nejspíše každý z nás. Ročně se z nejznámější světové nadace čerpají ceny v hodnotě zhruba 14 milionů švédských korun na její chod včetně ocenění laureátů Nobelových cen. Tyto ceny jsou čerpány z majetku, který nadaci odkázal významný švédský průmyslník Alfred Nobel ve své závěti v roce 1896. Alfred Nobel ve své závěti také uvedl, že prostředky této nadace mohou být investovány pouze do švédských státních dluhopisů. V době, kdy základní měny byly vázané na zlato a inflace téměř neexistovala, to byla logická úvaha. Ale to se v následujících letech změnilo. Konec zlatého standardu na začátku 20. století znamenal příchod fenoménu pravidelné roční inflace, která v kombinaci se světovými válkami přivedla v 50. letech Nobelovu nadaci téměř k zániku. Reálná hodnota celého portfolia klesla až na 1/3 původní hodnoty. Tehdy zasáhla švédská vláda, která rozhodla o zásadní změně investičního portfolia Nobelovy nadace. Od té doby drží ve svém portfoliu 55 % v akciích, v dluhopisech už jen 15 % a zbytek jsou alternativní investice jako nemovitosti a hedgeové fondy. Díky této změně portfolia, začal majetek nadace v dalších letech významně narůstat a do konce 20. století se vrátil na svou původní reálnou hodnotu. Dnes je již reálná hodnota majetku této nadace i hodnota Nobelovy ceny více než trojnásobná a neustále roste. Díky svému stáří toto portfolio již prožilo většinu období, která na finančních trzích postupem let přicházela. Za tu dobu potvrdilo svou roli Wealth protection portfolia (Ochrana bohatství), které chrání majetek před nečekanými riskantními propady. I proto se jedná o nejčastěji používané portfolio našich klientů.
3

Naši klienti

Dnes jsou pro mě velkou inspirací naši klienti, se kterými se denně setkávám. Naším typickým klientem je v americkém označení “afluent”. Afluentem je člověk, který hospodaří s nadbytkem prostředků. To znamená, že více vydělá než utratí a tyto přebytky se snaží ukládat nebo investovat. Praxe ukazuje, že není až tolik důležité, kolik peněz mu zbývá, jako to, kolik skutečně vědomě odkládá stranou. S velkou pokorou a obdivem sleduji skromnost a šetrnost, s jakou tito lidé ke svému majetku přistupují. Často totiž vidím lidi, kteří mají příjmy 4x vyšší než tito afluenti, ale jejich majetek není ani z 1/4 tak velký. Tento afluentí přístup aplikujeme nejen my sami na naše vlastní peníze ale i na systém řízení finančních toků ve firmě. Díky tomu dokážeme poskytovat našim klientům servis a péči na té nejvyšší úrovni, jak si zaslouží.

Jiří Cimpel

Ve financích pracuji od roku 2002 a za tu dobu jsem nasbíral mnohé zkušenosti. Přesto se nadále vzdělávám, abych mohl stále poskytovat služby té nejvyšší úrovně. V roce 2016 jsem dokončil intenzivní kurz a získal mezinárodně uznávaný certifikát EFAEuropean Financial Advisor. Tento certifikát mě zavazuje se i nadále pravidelně vzdělávat a své znalosti potvrzovat u dalších zkoušek.

Jaký je můj cíl?

Rád bych do ČR přinesl více možnosti, které dnes běžně využívají ve správě svých aktiv lidé v USA. Jednou ze zásadních změn je to, že poradci, kteří spravují lidem majetek, by měli přestat být placeni provizemi od jednotlivých finančních institucí. Klienti by měli transparentně vědět, kolik peněz za správu svého majetku platí a tyto peníze by měl poradci platit přímo klient. Tato cesta nakonec klienta vychází podstatně levněji než varianta provizní.

Teprve takto se poradce stává skutečně nezávislým na investičních společnostech a pracuje pouze pro klienta. Klient si také více uvědomuje, že správa jeho majetku něco stojí. Pokud s ní není spokojený, ví, že může svého poradce změnit, a také ví, kolik může nabídnout poradci novému.

Tento princip již dnes v Cimpel & partneři plně aplikujeme při práci s našimi klienty.

Co radím svým klientům, používám i já sám.

I já sám jsem samozřejmě investorem. Svůj majetek zhodnocuji tak, jak radím klientům. Začal jsem nejprve s vlastními penězi a teprve pak s penězi klientskými. Díky vlastnímu portfoliu nemovitostí mám bohaté zkušenosti s investicemi do nemovitostí a jejich následnou správou.  Mám zkušenosti s rozvojem a řízením firmy a své podnikatelské zkušenosti předávám dál skrze podnikatelský koučink.

Napsal jsem knihu Rentiérské minimum, kterou Vám nyní nabízím ke stažení zde.
Přečtěte si ji a nechte své peníze vydělávat!

Můj tým

Své spolupracovníky do týmu si dobře vybírám. Někoho znám pár let, jiného celý život. Za každého z nich Vám však ručím.

Uvědomuji si, že každý člověk má svůj talent, každý je v něčem lepší než ostatní. V našem týmu máme práci rozdělenou tak, aby se každý mohl věnovat právě tomu, v čem je dobrý. Umožňuje nám to se plně soustředit na svou práci a klientům tak věnovat maximální pozornost a péči.

Každý člen týmu se specializuje na jinou oblast. Někdo se zabývá analýzou finanční situace našich klientů, jiný správným nastavením jejich investičních portfolií, další má na starost dlouhodobou spokojenost našich klientů…

Já i moji kolegové poradci máme titul EFP (European Financial Planner), nebo na jeho získání pracujeme. Naše průběžné vzdělávání je povinností. Očekáváme, že čas věnovaný dalšímu vzdělání bude ještě vyšší, než je nezbytné minimum vyžadované organizací EFPA, pro udržení si svého titulu EFP.

Naši klienti

Naši klienti jsou lidé, kteří touží stát se rentiéry a dosáhnout finanční nezávislosti a nebo již rentiéry jsou a chtějí svůj majetek řídit tak, aby jim renta vydržela po zbytek života a jejich životní úroveň nadále mírně rostla.

Naším typickým klientem je “Afluent”. To je člověk, který hospodaří s přebytkem finančních prostředků a tyto prostředky chce jednorázově nebo pravidelně odkládat stranou pro budoucí splnění svých cílů. Z naší zkušenosti není důležité, jak velký měsíční příjem takový člověk má. Důležité je, že je rozhodnutý z něj část prostředků odkládat stranou.

Naši klienti od nás očekávají primárně ochranu svého majetku před znehodnocením inflací a jeho postupný pozvolný růst. Jsou si silně vědomi hodnoty svého času a proto jedním z cílů naší spolupráce je, ušetřit jim čas a pozornost, které by museli věnovat ochraně svého majetku a správě svých dalších finančních produktů.

Jednou z jejich společných vlastností je to, že jsou chytří. Víme, že chtějí vždy dobře rozumět svému finančnímu plánu a všem krokům, které z něj vyplývají. Naše procesy tedy vždy přizpůsobujeme tomu, aby měli možnost poznat a pochopit jednotlivé detaily celého finančního plánu. Nikam nespěcháme, jsme trpěliví a připraveni jít i do těch nejmenších detailů, které jsou pro klienta důležité pro pochopení celého procesu.

Přečtěte si, jak spolupráci s námi hodnotí sami naši klienti.

Radim_Svoboda-web

Přístup firmy C&P a jejich příkladná péče o moje portfolio, transparentní informace o nákladech na jeho správu, fundované nabídky na jeho doplnění a vyvážení, informace o mých probíhajících investicích mi dávají naději, že se opravdu stanu rentiérem.. číst celý text

Radim Svoboda
IT technik, Sofit s.r.o.
Machotka_Pavel-web

… Mám dobrý pocit jistoty a možná i klidnější spaní. Každému, komu záleží na jeho budoucnosti, doporučuji alespoň konzultaci s touto firmou. číst celý text

MUDr. Pavel Machotka
odborný lékař ortopedie a sportovní medicíny, Praha
Michal_Horejs-web

Na spolupráci nejvíce oceňuji otevřenost a odbornost. V globálu nyní více rozumím svému investičnímu portfoliu a podrobnosti nechávám odborníkům. číst celý text

Michal Horejš
voják z povolání - letecká záchranná služba
Radek_Konop-web

Hlavním předmětem spolupráce jsou investice, které se, myslím, po roce zajímavě rozjely. Jsem rád, že společnost se mnou udržuje během roku mezi ročními schůzkami kontakt… číst celý text

Radek Konop
materiálový inženýr
Darda_Radek-web

Na spolupráci s C&P oceňuji nejvíce profesionalitu a vstřícný přístup. Rozhodně doporučuji spolupráci komukoliv, komu jen trochu záleží na hodnotě svých financí a není mu lhostejná jeho vlastní budoucnost. V C&P vědí, o čem mluví. A ne jen mluví, hlavně konají… číst celý text

Ing. Radek Darda
místostarosta obce Březina
Slama_Jan-web

… K práci celého týmu nemám co vytknout, naopak – konečně máme poradce, kterému věříme a máme u něj pocit odbornosti a nevtíravého přístupu. Tato firma našla díru na trhu – všichni chtěj především vydělávat a tady cítím, že je to poctivé a dělané srdcem … číst celý text

Jan Sláma
rentiér po prodeji stavební firmy
Lukas_Khaur-web

Společnými konzultacemi  jsme zhodnotili disponibilní finanční prostředky a vytvořili finanční plán, pomocí kterého mohu finančně zajistit sebe a svojí rodinu. číst celý text

Lukáš Khaur
rentiér
Zdenek_Barta

Jiří a jeho tým se o nás stará dobře, sjednává si s námi schůzky několikrát do roka, kde nám řekne, co je nového a vše srozumitelně vysvětlí, abychom to jako laici pochopili. číst celý text

Zdeněk Bárta
podnikatel v lesnictví
Lucie_Volfova-web

Velká spolehlivost, žádné dlouhé čekání na termín schůzku a opravdu maximální přesnost. Vzdělaní profíci, na kterých velmi oceňuji lidský přístup. číst celý text

Lucie Volfová
sales administrator
Socha_Stanislav-web

… co říkají Jiří Cimpel a Daniel Majstorovič, má logiku, hlavu a patu, nejsou to nesmyslné sliby úžasných zisků, jsou to velmi zajímavé investice, poměrně bezpečné, za dva měsíce se mi zhodnotil vklad celkem velmi slušně … číst celý text

Stanislav Socha
poradce a realitní makléř
Jiri_Krizek-web

Oceňuji přímost a upřímnost jednání. Nechodí se kolem „horké kaše“, na schůzkách dostanu jasné a přímé informace efektivně. číst celý text

Jiří Křížek
manažer IT
Kralicka_Ales-web

Jak vnímáte naši službu, byla pro Vás přínosem?
Služby hodnotím jako od krejčího šité na míru a věřím, že to tak bude i nadále. číst celý text

Aleš Králička
obchodní zástupce, M&V s.r.o.
Fiala_Premysl-web

Cením si služeb firmy Cimpel & partneři pro jejich profesionalitu, osobní přístup a schopnost představit svět financí zajímavou formou ať už osobně na schůzkách nebo např. prostřednictvím webinářů … číst celý text

Přemysl Fiala
IT specialista
Pavel_Zitek

Rád s Vámi spolupracuji, protože jste vstřícní a velmi ochotní mně kdykoliv pomoci radou i vyřídit za mě některou úřednickou činnost, kterou já sám odkládám a nerad vykonávám číst celý text

Ing. Pavel Zítek
sládek pivovaru Gambrinus
Lenka_Spetova

odpověděl jste na všechny mé dotazy, rozšířil jste moje obzory ve světě financí a splnil jste mé očekávání. číst celý text

Lenka Špetová
účetní
Machova_Helena-web

Oceňuji profesionální a zároveň lidský přístup ke klientovi s ohledem na aktuální životní situaci. Na čem jsme se domluvili, to se také stalo. Mohla jsem se na ně vždy obrátit s případným doplňujícím dotazem. číst celý text

Helena Machová a Robert Matejbus
majitelka kosmetického salónu a stavbyvedoucí
Michal_Mares-web

Při řešení jakékoliv záležitosti cítím, že jeho prioritou je danou věc připravit bezvýjimky tak, aby byla nejvýhodnější pro mě a nikoliv pro jeho vlastní provizi. číst celý text

Michal Mareš
technický radní, PilsFree
Hrabcik_Zdenek-web

Profesionální přístup, spolehlivost, srozumitelnost, rychlost sjednávání schůzek, pravidelná informovanost o stavu portfolia číst celý text

Zdeněk Hrabčík
koordinátor technických inspekcí

Na základě rozhovoru s panem Cimpelem mě tentýž den (neděle, wow, kolik firem se s vámi bude bavit v neděli) kontaktoval pan Majstorović, se kterým jsme si sjednali schůzku hned v následujících dnech. Ihned nám navrhl optimální řešení a možné varianty. číst celý text

Vlasta Hnojský a Štěpánka Lechnýřová
Swell kiteschool
Hana_Svarca-web

Firmu C&P jsem našla na internetu, když jsem po předchozích špatných zkušenostech s tzv. finančními poradci pátrala, jestli se již objevil někdo, kdo to bude dělat podle mých představ. A myslím, že jsem v Jirkovi Cimpelovi takového člověka našla číst celý text

MUDr. Hana Svarča
majitelka kosmetického salonu
Sucha_Vaclav-web

… nejvíce oceňuji individuální přístup ke klientovi, schopnost vysvětlit složitější věci finančního světa pochopitelným způsobem a nadstandardní možnosti konzultací… číst celý text

Václav Šůcha
IT specialista
David_Tomas-web

S Jirkou Cimpelem a jeho kolegy jsem velmi spokojen, jde o skromné a přitom velmi erudované profesionály, s nimiž je radost spolupracovat … číst celý text

Tomáš David
marketing a reklama
Machacek_Jiri-web

… Pan Cimpel jasně komunikuje, je transparentní v podmínkách svých služeb a jeho kolegové se chovají profesionálně. Jejich služby jsem s klidem doporučil rodině i známým. číst celý text

Jiří Macháček
psycholog
Horacek_Jaroslav-web

Na spolupráci hodnotím velmi kladně proklientský přístup celého týmu Cimpel & partneři a srozumitelnou a kvalitní investiční platformu pro mé investice. Přináší mi to jistotu … číst celý text

Jaroslav Horáček
Vedoucí živnostenského úřadu - Liberec
avatar-muz

Jiří Cimpel mi pomohl překonat prvotní strach  z investování, snížil mou znalostní nejistotu, změnil můj pohled na finance. Dnes vlastním nemovitost a zajímavě investuji vydělané prostředky. číst celý text

Pavel Kučera
podnikatel, zakázková výroba nábytku
avatar-muz

Díky Jiřímu Cimpelovi jsme získali větší přehled v možnostech spoření, investování, pojištění a půjček. Jiří je vždy ochoten udělat si čas, vše s námi probrat a vybrat tu nejvhodnější variantu. číst celý text

Adam Pešek
pedagog

K finančním poradcům jsem byl docela nedůvěřivý. Společnost Cimpel & partneři, s.r.o. mě přesvědčila… číst celý text

Karel Tříska
IT specialista

… rozumím investičnímu portfoliu a vím, jak je nakládáno s mými financemi a že je reálné, že i já mohu být rentiér. číst celý text

Jaroslava Rottová
účetní

Oceňujeme plnohodnotné vysvětlení problému a možností našeho rozhodnutí, jak s danou situací naložit... číst celý text

manželé Sebránkovi

Jsem velmi ráda, že jsem Vaši společnost na internetu objevila. Vstřícná komunikace a odborné rady mi napomohly uskutečnit koupi nemovitosti bez problémů a ušetřily spoustu času, velice Vám děkuji. Rovněž svým přátelům a blízkým velmi ráda doporučím společnost Cimpel & partneři.

Kateřina Vaníčková

Honza velice dobře rozumí tomu, čím se společnost zabývá, ale zároveň je schopen říct, že v některých oblastech si není úplně jistý, ale že se poradí s někým ze zbytku firmy a celkově celý přístup a myšlenka firmy mi byly natolik sympatické, že jsem se rozhodla pro spolupráci. číst celý text

Monika Svobodová
bankovní úředník, Global travel s.r.o.

Je ochoten se přizpůsobit potřebám klienta a to, co se týká bankovních produktů, tak se samozřejmostí vychází vstříc i časovým potřebám klienta. Kdykoli jsem mu zavolala a nedovolala jsem se mu, vždy spolehlivě telefonoval zpět… číst celý text

Jana Hrodková
účetní

Při čtení knihy jsem našel několik informací, které pro mne byly nové, přestože jsem již financování nemovitosti v minulosti řešil s jinými poradci. Následný rozhovor s p. Majstorovićem byl příjemný a podnětný, navedl mne potřebným směrem. Vřele doporučuji.

Juraj Supek