Naše služby | Svěřenské fondy

Spolu s majetkem přichází i zodpovědnost za to, jak Váš majetek ovlivní životy Vašich dětí a rodiny, až tu jednou nebudete. Svěřenský fond je jednou z cest, jak efektivně distribuovat majetek mezi dědice přesně podle Vámi předem zvoleného klíče. Dává Vám například možnost udržet majetek jako jeden celek i pro další generace a mezi Vaši rodinu distribuovat jeho průběžné výnosy v podobě nekonečné renty!

příběh našich klientů

Před časem nás kontaktoval manželský pár s tím, že by chtěli ochránit svou současnou rodinu v případě, že by se s nimi něco stalo. Přáli si rozdělit svůj majetek mezi dědice podle svého uvážení.

V případě obou manželů se jednalo o jejich druhé manželství. Oba měli své děti z prvního manželství i společné z toho současného. Navíc manžel s některými dětmi z prvního manželství nebyl v kontaktu a nechtěl je do dědictví zahrnovat. Naopak by rád do dědictví zahrnul děti z prvního manželství své ženy.

Nejprve jsme se pokusili najít řešení, jak uspokojit jejich představy s pomocí závěti. V okamžiku, kdy jsem měl obrázky a diagramy popsaný již čtvrtý papír a stále jsem nebyl u konce, uznali jsme s klientem, že tudy cesta nevede. Svěřenský fond se v tomto případě ukázal jako optimální cesta jak majetek ochránit před nevhodným rozdělením v případě, že by se s jedním z manželů něco stalo. Navíc nám umožnil definovat přesný klíč, podle kterého se majetek rozdělí ve chvíli, kdy tady nebude ani jeden z manželů. To bylo přesně to, čeho chtěli manželé dosáhnout.

Založení a správa svěřenského fondu je pro většinu zakladatelů životním krokem. Vyčleněním svého majetku do fondu se vzdáváte jeho přímého vlastnictví a Váš majetek se nově stává majetkem svěřenského fondu. Pokud svěřenský fond dobře připravíte, bezchybně založíte a efektivně spravujete, může se stát pro Vás i Vaši rodinu pevným bodem a ochranným valem i v dobách nejistých.

My jsme tu proto, abychom Vás i Vaši rodinu celým tímto procesem bezpečně a pohodlně provedli. Sedíme VŽDY na Vaší straně stolu a koordinujeme veškeré další profese, které se na založení a správě Vašeho fondu podílí – právníci, daňoví poradci, notáři, rejstřík svěřenských fondů i finanční úřad. Pokud Vás zajímá, jestli by svěřenský fond byl vhodný i pro Vás a Vaši rodinu, domluvte si nezávaznou konzultaci.

w

poradenství

Pomůžeme Vám ujasnit si Vaše priority a objektivně posoudit, zda je svěřenský fond pro Vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Vyhodnotíme všechna rizika, výhody i náklady související se založením a případnou správou Vašeho svěřenského fondu. Díky tomu se můžete zodpovědně rozhodnout a ujistit, že svěřenský fond bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.

Na základě Vašich priorit vytvoříme ve spolupráci s našimi právníky statut svěřenského fondu, který odráží Vaši filozofii a sladí strategii svěřenského fondu s Vašimi osobními hodnotami i cíli. Po jeho odsouhlasení převezmeme zodpovědnost za celý administrativní proces jeho založení.

založení

správa

Profesionální správce převezme správu Vašeho svěřenského fondu. Naším úkolem je svědomitě vykonávat funkci správce s péčí řádného hospodáře, řídit vnitřní procesy fondu, spravovat případné investice, zajišťovat daňové služby a komunikaci se státní správou. Pečujeme o svěřenský fond tak, aby naplňoval vůli zakladatele, která je zakotvena v jeho statutu.

Pokud uvažujete o založení svěřenského fondu, napište nám. Probereme konkrétní možnosti naší spolupráce.

Založení a správa
Svěřenského fondu

Na téma svěřenských fondů jsem napsal e-book, který si můžete zdarma stáhnout. Více informací o e-booku najdete zde.

Svěřenské fondy

Vyplňte, prosím, své jméno, e-mail a telefonní číslo.
Knihu Svěřenské fondy Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš e-book Svěřenské fondy.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.

Nauč se investovat

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
Balíček Nauč se investovat Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš balíček Nauč se investovat. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.