Dědictví a dědické daně – zahraniční majetek

autor: | 28. července 2021

V dnešním globalizovaném světě stále více rodin žije rozděleně v různých zemích. Většinou jsou to sice děti, kdo odchází žít do zahraničí za vzděláním, prací nebo láskou, ale v řadě případů si i rodiče pořídí nemovitost v jiné zemi například na důchod a rádi tam tráví léto nebo zimu. Jenže jak to je s děděním takového majetku?

Dědění v EU

Pokud vlastníte majetek v rámci EU, postupuje se podle dědického práva státu, ve kterém máte svůj obvyklý pobyt. Když tedy žijete většinu roku v ČR a do Francie nebo Chorvatska jezdíte do své nemovitosti jen několikrát ročně, místem vašeho pobytu je ČR a dědictví tedy bude řešit notář podle českého práva.

Není-li jasné, kde trávíte více času, může nastat s určením místního práva problém. Rozdíly mezi přístupem jednotlivých jurisdikcí mohou být pro vaše dědice zcela zásadní. Proto byste tuto otázku neměli brát na lehkou váhu.

Volba práva podle země

V případě, že by mohla vzniknout pochybnost o tom, kde je vaše obvyklé místo pobytu, doporučujeme jeho volbu předem určit. Nejjednodušší je toto určení udělat v rámci vaší závěti u notáře.

Jak se dědí nemovitost v zahraničí?

Postupuje-li se podle českého práva, určí český notář v rámci dědického řízení, komu má nemovitost připadnout. Při rozdělení majetku se notář řídí zákonem své země, pořízením pro případ smrti (závěť, dědická smlouva), které pozůstalý za života sepsal, a případnou dohodou mezi dědici.

V rámci EU probíhá dědické řízení pouze na jednom místě, takže i když vlastníte rekreační nemovitost například ve Francii, řízení probíhá standardně v ČR.

Notář jako výstup dědického řízení pro zahraniční nemovitosti vystaví tzv. EDO – Evropské dědické osvědčení. Na jeho základě mohou následně dědici začít realizovat převody majetku v zemi, kde se nemovitost nachází.

Dědické daně

Je důležité uvědomit si, že i když rozdělení dědictví probíhá podle českého řádu, týká se to pouze pravidel pro dělení majetku – ne daně. Výše dědické daně, kterou budou muset vaši dědici zaplatit, se bude řídit daňovým zákonem země, ve které svou nemovitost vlastníte, bez ohledu na to, že vy jste občanem ČR bez dědické daně.

V ČR nebo na Slovensku je dědická daň zrušena. V zahraniční ale nejsou výjimkou dědické daně např. ve výši 50 %. V některých případech dosahuje daň i 80 % z děděného majetku! Právě zmiňovaná Francie patří mezi země s velmi vysokou dědickou daní.

Je tedy třeba zohlednit tuto daňovou povinnost, kterou přenášíte na konkrétního dědice, který tuto nemovitost získá, i ve svém dědickém plánu. Například když jednomu dítěti odkážete nemovitosti v ČR a druhému ve stejné hodnotě nemovitost ve Francii, bude na tom hůře dítě, které získalo francouzskou nemovitost, protože bude muset z dědictví zaplatit daň. Dědic, který získá české nemovitosti, žádnou daň platit nebude. Pokud tedy chcete děti podělit rovným dílem, myslete na to a výši daně kompenzujte jiným majetkem.

Dědění mimo EU

Vlastníte-li nemovitosti mimo prostor EU, například v USA nebo nově i ve Velké Británii, bude postup odlišný. Na základě vyjádření notáře není jisté, zda daná země bude respektovat rozhodnutí v rámci místního dědického řízení. Může se stát, že dědici zaplatí z daného majetku notářské poplatky v ČR, ale výsledek příslušná země nepřijme. Proto se většinou postupuje tak, že se daný majetek držený v této zemi z českého řízení vyjme a postupuje se podle místního práva v dané zemi.

Dědický plán jako ochrana rodiny

Minulý týden jsem o rozdělení majetku v rámci dědictví diskutoval s notářem, se kterým spolupracujeme v oblasti dědických plánů našich klientů, a shodli jsme se na tom, že dobře připraveným dědickým plánem dokážete eliminovat většinu hrozících sporů mezi dědici.
Rizikem ve většině případů nejsou vaše děti, ale jejich partneři a jejich rodiny. Ti sice do dědictví nemají co mluvit, ale v praxi jsou to právě oni, kdo mezi sourozenci vyvolávají neshody a spory.

Proto doporučuji včas sestavit rodinný dědický plán a na jeho základě následně i právně definovat, jak se má postupovat a kdo má co získat, případně i proč. Předejdete tím sporům mezi dědici a umožníte své rodině zůstat pohromadě i po té, kdy vy už tu nebudete.

Dědickými plány se v rámci našich služeb zabýváme již delší dobu. Letos jsme naše zkušenosti shrnuli do knihy Jak na dědictví, která je k dispozici zdarma. Na ni navazuje kniha Dědický plán v praxi, kterou si můžete koupit za 249 Kč a kde vás provedeme i přípravou vašeho rodinného dědického plánu.

Chcete svůj dědický plán uchopit profesionálně a nechcete nic zanedbat? Jsme připraveni se vám individuálně věnovat. O komplexní přípravu se postará náš tým složený z majetkových poradců, interního právníka a spolupracujících notářů. Napište si o svůj dědický plán.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

Co s dědictvím, když je dědic neznámý?

Při řešení vlastnických otázek nejen kolem nemovitostí občas vstoupí do „hry“ tzv. neznámý dědic. Nejčastěji se to týká rodin, jejichž příbuzní emigrovali nebo z jiných důvodů odešli do zahraničí a již nejsou s nikým z rodiny v kontaktu. Pojďme se tedy podívat, jak v takovém případě probíhá dědické řízení.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

3 smrtelné chyby při předávání majetku

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se...

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.