Rodinná ústava

autor: | 22. února 2023

Začnu příběhem nebo možná lépe řečeno myšlenkami jedné rodiny. „Máme tři dospělé děti. Po letech podnikání se nám podařilo vybudovat majetek, jehož hodnota vysoko přesahuje 300 milionů Kč. Jeho součástí je úspěšná společnost generující pravidelné dividendy, kde část rodiny pracuje. Další část majetku tvoří investiční nemovitosti a cenné papíry, do kterých jsme přes Vás v posledních letech investovali prostředky z vyplacených zisků ze společnosti.“

Cílem majetku mimo společnost je diverzifikovat podnikatelská rizika a vytvořit rodinnému majetku další stabilní nohu.

„Vidíme, že již dnes máme jako rodiče mnohem víc peněz, než budeme potřebovat po zbytek našeho života. V ideálním případě budeme moci čerpat naši pravidelnou rentu jen z dividend společnosti, případně výnosů z investic a i přes tyto výběry hodnota majetku bude neustále narůstat.

Přemýšlíme tedy, jak nejlépe s majetkem naložit do budoucna, aby mohl podporovat nejen nás, ale celou rodinu a fungoval jako stmelující prvek i v době, kdy tady nebudeme. Chtěli bychom také dát našim dětem možnost získávat benefity z rodinného majetku již za našeho života, aby si s jejich pomocí mohly zlepšit své životy.“

Toto je poptávka jedné rodiny našich klientů, kteří hledají cestu k tomu, jak správně předat majetek. Hledání této cesty není nic ojedinělého. Při mezigeneračním předávání majetku vídám dva přístupy:

 1. Za svého života si sami řídíte distribuci majetku mezi děti a následně rozdělíte majetek mezi dědice. Necháte tak na každém z nich, jak se svou částí dědictví naloží.
 2. Máte snahu kolektivně spravovat majetek jako celek a nedělit ho. Cílem je rozdělovat mezi dědice až konkrétní benefity, které majetek průběžně generuje.

První případ zvládneme s klienty obvykle vyřešit pomocí závětí, dědický smluv nebo darování. Druhý případ je mnohem komplexnější a vyžaduje mnohem hlubší diskuzi i v rámci rodiny. Výsledkem je většinou konstrukce rodinné banky, o které jsem psal před časem.

Rodinná ústava jako nástroj

Rodinná ústava je dokument, ve kterém se rodina dohodne na pravidlech, hodnotách a zásadách, kterými se bude řídit její chování a fungování. Tímto způsobem stanoví rodina jasné a konkrétní pokyny pro své členy a posiluje tak své vztahy.

V rodinné ústavě si můžete stanovit například pravidla týkající se komunikace, rozhodování v rodině, financí, zodpovědnosti, péče o majetek, vztahů nebo zdraví. Každé pravidlo by mělo být formulováno tak, aby bylo jasné, konkrétní, přijatelné a srozumitelné pro všechny členy rodiny.

Na tvorbě rodinné ústavy by se měla podílet celá rodina společně a to včetně dětí, pokud jsou dostatečně staré. Je důležité, aby měl každý člen rodiny možnost se vyjádřit, diskutovat a podílet se na její tvorbě. Jen tak zajistíte, že pravidla budou respektována všemi členy rodiny.

Existence rodinné ústavy je užitečná při řešení konfliktů a pro zlepšení rodinných vztahů. Může pomoci zvýšit vzájemnou důvěru a respekt mezi členy rodiny a posiluje pocit sounáležitosti a společného cíle.

Rodinná ústava by však neměla být vnímána jako pevná a neměnná. Je to živý dokument, který se může vyvíjet a proměňovat spolu s rodinnými potřebami a situacemi.

Vytvoření rodinné ústavy je proces, který vyžaduje čas, trpělivost a spolupráci všech členů rodiny. Výsledkem však může být silnější a harmoničtější rodina.

Příklad rodinné ústavy

Není mým cílem tu podrobně rozepisovat konkrétní obsah rodinné ústavy. Tak jako je jiná každá rodina, je jiná i každá rodinná ústava, která vzniká vždy na míru konkrétní rodině. Následující výčet jsou okruhy témat, kterým se věnuje většina rodinných ústav.

 • Definice rodiny, kdo je její součástí (děti, partneři, sestřenice, další příbuzní …).
 • Postavení nepřímých členů rodiny.
 • Hodnoty a vize rodiny.
 • Rodina vs. firma, co má v jaké situaci přednost.
 • Způsob zapojení členů rodiny do podnikání.
 • Způsob podpory členů rodiny v oblastech vzdělávání, nemocí, těžkých životních situací …
 • Odměňování rodinných členů.
 • Podmínky získání podílu ve firmě.
 • Vlastnická strategie.
 • Nástupnická strategie.
 • Filantropická strategie.

Postup při přípravě rodinné ústavy

Při přípravě rodinné ústavy je třeba pracovat se všemi zapojenými členy rodiny. Pro rodinu může být někdy složité vést otevřenou diskuzi nad citlivými tématy, v takových situacích pomáhá přítomnost externího mediátora, který rodinu celým procesem provede. Zde je základní postup, který využíváme při přípravě ústavy s našimi klienty.

 1. Příprava základní struktury rodinné ústavy pohledem zakladatele.
 2. Individuální rozhovory s nejbližšími členy rodiny (staršími 15 let) a ujasnění si jejich představ.
 3. WORKSHOPY
  • Diskuze nad jednotlivými představami konkrétních členů.
  • Sladění jednotlivých představ do společné vize.
  • Diskuze nad zakladatelem navrženou základní strukturou rodinné ústavy a její modifikace.
 4. Zapracování výstupů z workshopů do podoby finální struktury rodinné ústavy.
 5. Odsouhlasení této struktury jednotlivými členy rodiny.
 6. Zpracování finálního dokumentu rodinné ústavy.

Někdo říká, že rodina je jako krajina a nejhezčí pohled na ni je z dálky. Rodinná ústava může podobnému pohledu předejít. S pomocí rodinné ústavy můžete odstartovat knížecí přístup ke správě rodinného majetku, který pomůže udržet pohromadě nejen vaši rodinu, ale i váš rodinný majetek.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

3 klíčové body pro úspěšné předání majetku

Letní měsíce jsou ideálním obdobím k práci na tématech, pro která vám nezbývá v běžném roce příliš času. Pro naše klienty z řad podnikatelských rodin bývají těmito tématy právě otázky spojené s prací na jejich soukromých investičních plánech nebo rodinných strukturách. Proto jsem pro vás na začátek prázdnin připravil článek, ve kterém se s vámi chci podělit o to, jak přemýšlet nad zapojením dalších generací do správy rodinného majetku a na čem takovou správu stavět.

Budu rád, když mi napíšete, jak se na to díváte u vás v rodině.

předání majetku

Co s dědictvím, když je dědic neznámý?

Při řešení vlastnických otázek nejen kolem nemovitostí občas vstoupí do „hry“ tzv. neznámý dědic. Nejčastěji se to týká rodin, jejichž příbuzní emigrovali nebo z jiných důvodů odešli do zahraničí a již nejsou s nikým z rodiny v kontaktu. Pojďme se tedy podívat, jak v takovém případě probíhá dědické řízení.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Přečtěte si také …

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.