Hlavní kancelář: Palackého 272/8, Plzeň
734 258 888

Získali jsme nejvyšší stupeň evropské cerifikace EFP – European Financial Planner

Naši cestu, která začala koncem roku 2017, kdy byl zahájen přípravný kurz, jsme před pár dny zakončili úspěšným složením náročné zkoušky. Více než měsíc jsem strávil v rámci přípravy po kurzech a školeních vedených nejlepšími českými odborníky na investice, daně, právo, podnikové finance a finanční plánování.

Titul EFP (European Financial Planner) je v tuto chvíli nejvyšším stupněm certifikace v ČR pro odborníky ve finančním plánování. ČNB registruje přes 100tis “poradců”, z nich má 292 titul EFA (European Financial Advisor) a prvních 5 z nich má nyní i titul EFP. S hrdostí mohu říct, že dva z prvních pěti držitelů EFP titulu pracují v Cimpel & partneři (Jiří a Jan Cimpelovi).

2 věci, které nám nový titul přinesl:

  1. Díky znalostem a kontaktům, které jsme při přípravě získali, jsme před pár dny otevřeli klientům s portfolii 4mil+ unikátní řešení investičního porfolia, postaveného na základě investiční strategie Nobelovy nadace, které ještě více snižuje nákladovost investice a zvyšuje její ziskovost.
  2. Nový systém práce s finančním plánem klientů. Finanční plán nemá být jen prezentací produktového řešení, které Vám poradce přináší. Je to primárně dlouhodobý pohled na Vaši cestu k finanční nezávislosti a rentě. K finančnímu plánu se pravidelně v průběhu Vaší cesty vracíme a vychází z něj jednotlivé kroky, které teď i v budoucnu v rámci plánu realizujeme.
Celá příprava i finální zkouška, mě utvrdila v jedné zásadní věci. Investice jsou o pečlivé a dlouhodobé práci nejen s investičním portfoliem, ale hlavně se samotným investorem.

Sebelepší investiční portfolio nebude fungovat, pokud investor bude podléhat tlakům trhů, kdy v okamžiku růstu trhů navyšuje podíly v akciové části portfolia a ve chvílích poklesu zase v panice prodává ve snaze minimalizovat ztráty. Trhy nemohou růst nepřetržitě a o konečném výsledku investorovo účtu nerozhodují roky tučné, jako zažíváme nyní, ale ty slabé a záporné, které po těch tučných následují. Proto dobré vedení investora, jeho průběžné vzdělávání a zvyšování porozumění celému investičnímu procesu, je pro úspěch investice zásadní! Tomu se snažíme přizpůsobovat veškeré naše vnitřní firemní procesy a systém práce s klienty.

Velmi děkuji za Vaši podporu a důvěru, která je pro nás velkou motivací i k dalšímu rozvoji našich dovedností a služeb.
29. června 2018
|

Related Posts