6 důvodů proč nemít strach z medvědího trhu

autor: | 2. ledna 2019

Co je to vlastně ten medvědí trh?

Americké akcie (S&P 500) zažily v posledních měsících velkou jízdu. Koncem roku 2018 se obchodovaly o 20% levněji než tomu bylo ještě v září 2018. Logicky se tak nabízí otázka: „Je nebo není to ten stále častěji v médiích omílaný, medvědí trh?“

Důvodem propadu byla zvýšená nejistota na trhu, způsobená navýšením úrokových sazeb FEDem, obchodní válkou mezi USA a Čínou a zpomalujícím tempem ziskovosti firem. Se všemi těmito negativními zprávami a klesajícím trhem, je snadné začít panikařit a dělat špatná investiční rozhodnutí. Proto chci s Vámi v tomto článku probrat, co je vhodné dělat v časech, kdy trh takto klesá.

Poklesy na akciových trzích v řádech 10% – 20% jsou obecně považovány za korekce. S takovými poklesy se na akciovém trhu setkáváme často. Celkový pokles o více než 20%, u hlavních amerických indexů jako je S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average, je již považován za medvědí trh. 

Je ale důležité doplnit, že se nejedná o nic tragického ani nečekaného. Poklesy jsou běžnou součástí investic do akcií. Pokud máte plán a jste připraveni,  nemusí být pro Vás medvědí trh pouze akceptovatelný, ale můžete na něm i vydělat. 

1. Podívejme se na poklesy na finančních trzích z delší perspektivy

Trhy se pohybují běžně nahoru a dolů. To si všichni investoři většinou uvědomují ještě před tím, než začnou investovat. Pokud trhy rostou, investor vidí, jak mu jeho investice uspokojivě narůstá. Je ale těžké z těchto vrcholů klesat dolů  a zažívat ztrátu.

Někdy lidé začínají být nervózní, když trhy klesají a bojí se, že probíhající pokles je jiný než ty předchozí a že už se třeba nikdy nezastaví.

Nejlepší radou, kterou mohu investorům dát, je: „Zůstaňte klidní!“. Jak řekl už na začátku 20. století Peter Lynch:“ Trhy budou kolísat!“. Budou divoce růst a dramaticky klesat za naprosto neočekávaných okolností. Spouštěčem takových růstů/poklesů mohou být změny v legislativě, protesty, vojenské akce, mezinárodní incidenty, přírodní katastrofy, ekonomické předpovědi …

Graf níže ukazuje býčí a medvědí trh na periodě dlouhé 103 let.

Medvědí trh a tržní korekce jsou VŽDY dočasné. Je důležité dívat se na ně tímto pohledem.

Od roku 1903 do roku 2016, jsme zažili celkem 25 medvědích trhů a větších tržních korekcí. Historicky jsme zaznamenali  v každých 4 letech 1 významnější pokles na akciových trzích.

2. Jak rychle se hodnota Vašich investic po medvědím trhu vrátí zpět

Průměrný býčí trh trval 31 měsíců. Průměrný medvědí trh trval 11 měsíců. Je to přibližně rok, v jehož průběhu portfolio procházelo klesajícím trendem. V tomto období musíte zůstat klidní a nesmíte na základě těchto poklesů panikařit a prodávat své akcie, když trh je dole. Pokud to dokážete, bude nakonec vše v pořádku.

Poté co skončí medvědí trh, přichází většinou trh býčí. Po posledních třech obdobích, kdy trh klesl o více než 20%, následně vyrostl v průměru o 32%. Musíte proto zůstat zainvestovaní v období poklesů, abyste mohli sklízet benefity v období znovu oživení trhů a jejich růstu do původních hodnot. 

Mnoho zpětných růstů po medvědím trhu přišlo dříve, než ekonomika vypadala na to, že by k němu mělo dojít. Ceny akcií totiž odráží očekávání investorů v dohledné budoucnosti. Investoři a trh mohou do cen akcií započítat efekt zotavení ekonomiky ještě před tím, než skutečné zotavení nastane.

Můžete se dostat do problémů při snaze o časování trhu, protože nikdy nevíte, kdy je trh nejvíce nahoře, abyste prodali nebo kdy je na svém dně, abyste do něj znovu vstoupili.  Téměř všechny velké akciové nárůsty a propady jsou koncentrované do několika málo obchodních dní v daném roce. Pokud minete těchto málo dní, může to mít zcela dramatický dopad na Vaše výnosy.

Co Vám může způsobit snaha o časování trhu

Investor, který zůstal zainvestovaný v indexu S&P 500 po celých 20 let od 1994 – 2013 (5.037 obchodních dní), mohl vydělat 9,22% p.a.. Z 1.000.000 Kč by jeho investice v tomto období narostla na 5.835.200 Kč.

Pokud by se snažil trh časovat a prodávat na vrcholu a znovu nakupovat v poklesu a minul by tím 5 nejziskovějších dní, jeho výnos by se snížil na 7% p.a.. Z jeho 1.000.000 Kč by na konci bylo 3.870.000 Kč.

Pokud by minul 20 dní s největším ziskem, výnos by byl již jen 3,02% p.a..

Když by mu chybělo 40 nejziskovějších dní, skončil by jeho výnos v mínusu a z jeho 1.000.000 Kč by mu po 20 letech zbylo jen 814.900 Kč. Přišel by tak o 185.100 Kč (a to nepočítáme s inflací).

Pochopte, že trh není Váš nepřítel. Snaha o jeho systematické načasování je z mnoha důvodů skutečně marná a největší Vaší jistotou v dlouhodobém měřítku je držet se plánu, nepanikařit a neprodávat.

3. Ztráty nejsou úměrné ziskům

Medvědí trh je obvykle dlouhý pouze 1/3 času, kterou trvá trh býčí! Medvědí trh tak prožíváme podstatně méně často než období trhu býčího. A nejen že býčí trh trvá déle, ale také v jeho průběhu trhy rostou výrazně více, než klesají v období trhu medvědího.

  • Průměrný měsíční zisk (býčí trh)                + 3,64%
  • Průměrný měsíční pokles (medvědí trh)   – 2,36%

4. Korekce na trzích přichází každý rok

Obrázek níže ukazuje, jak volatilní jsou trhy každým rokem. Šedivé sloupce ukazují roční výnos indexu S&P 500 za posledních 37 let. Červené tečky ukazují nejnižší hodnotu indexu v daném roce.

Vidíme zde, že každý rok na trhu zažíváme nějaké propady. V některých letech jsou větší a v jiných zase menší. Pokud zprůměrujeme míru ročního propadu za celé období, zjistíme, že trhy v průběhu každého roku zažijí dočasný propad v průměru o 14%.

Na propady bychom se proto měli dívat jako na běžnou součást akciového trhu. Pokud budete svou dlouhodobou investici hodnotit na základě jejího krátkodobého poklesu, měli byste se akciím vyhnout.

5. Vyvarujte se akcí na základě televizních zpráv

Trhy budou kolísat každý rok a novináři budou trávit hodiny a hodiny analyzováním a vysvětlováním toho, co je bezpochyby příčinou těchto poklesů. Zároveň budou s velkou jistotou přinášet scénáře budoucího vývoje spolu s doporučeními jak ochránit své investice.

Tyto televizní show mají udržet lidi u obrazovek a zajistit tím dostatek diváků pro prodej televizní a internetové reklamy. Většina takto servírovaných předpovědí není o nic lepší, než hodit si mincí a o dalším postupu se rozhodnout podle toho, jestli padne panna nebo orel. Schválně si všimněte, jak málo času je věnováno zpětné analýze jejich predikcí a předpovědí.

Trh je oceňován na základě toho, co investoři v daném čase považují za férovou hodnotu na základě dostupných informací. Největší nárůsty/poklesy cen přicházejí jako reakce investorů na základě neočekávaných událostí. Televize by neprodala žádnou reklamu pokud by říkala: „Zůstaňte klidní, korekce na trzích jsou zcela běžné a přicházejí každý rok. Není třeba se kvůli nim znepokojovat.“ Lidé prostě chtějí vidět drama a proto jim ho televize dává.

6. Mějte finanční plán a řiďte se jím

Komplexní finanční plán Vám umožní přečkat korekce i medvědí trh bez újmy jednoduše proto, že jeho scénář s takovými situacemi počítá a jste na ně díky tomu připraveni!

  • Mějte dostatečnou finanční rezervu k pokrytí Vašich potřeb v okamžiku, kdy jsou trhy dole. Nejhorší čas k prodeji je ve chvílích poklesu.  My držíme v rámci plánu s klienty hotovost na 3-4 roky čerpání renty, právě pro vykrytí podobných období poklesů.
  • Diverzifikujte Vaše investice! Na základě Vašeho rizikového profilu a časového horizontu definujte svou investiční strategii. Diverzifikací budujete stabilitu ve Vašem portfoliu. Investice mohou zahrnovat: akcie, dluhopisy státní/firemní, hotovost, private equity, reality, komodity, běžné spořící produkty …
  • Své portfolio pravidelně rebalancujte.  Kontrolujte, že rozložení Vašich investic stále odpovídá Vámi zvolené investiční strategii. To Vás povede k tomu, že budete částečně nakupovat, když jsou trhy dole a prodávat ve chvílích, kdy jsou na svém vrcholu. Pomůže Vám to zvyšovat výkonnost a chránit Vás před tím, abyste nebyly příliš zainvestovaní v aktivu, které právě raketově letí nahoru.
  • Uvažujte dopředu a připravte se na různé scénáře, které v budoucnu mohou nastat. Co když například medvědí trh bude trvat déle než průměrných 11 měsíců – budete muset v takovém případě prodávat nějaké akcie?

Akciové investice jsou pouze jednou částí Vašeho investičního portfolia. Jsou sice tou nejzajímavější částí pro diskuzi s přáteli, ale pamatujte že jsou jen jedním dílkem celkové skládačky Vašeho finančního plánu. Vaše celkové portfolio je složeno z dalších tříd aktiv a i Váš finanční plán v sobě zahrnuje: plánování a řízení průběžného cashflow z investic, zajištění rizik rodiny, plánování průběžného čerpání renty, plán dědictví a daňovou optimalizaci Vašich investic.

Závěrem

Hlavním důvodem proč investoři v ČR i ve světě prodělávají je to, že nemají finanční plán anebo ho nedodržují! Bez dlouhodobého plánu je snadné dělat čistě emoční rozhodnutí na základě strachu ze ztráty. Plán je to, co Vám pomůže nespadnout do této pasti.

Od druhé světové války poklesl S&P 500 každých šest měsíců v průměru  o 5% a více. Ale 85% všech těchto poklesů se vrátilo zpět na svou původní hodnotu v průměru za méně než čtyři měsíce.  Raději zkuste v období poklesů přemýšlet o tom, že dokoupíte další akcie, než abyste uvažovali o jejich prodeji. 

Otestujte svůj finanční plán a domluvte si s s námi konzultaci.

další zdroje:

Thinknewfound.com

J.P.Morgan

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Kdy jsou akcie v portfoliu (ne)bezpečné

„Pane Cimpele, má dnes smysl investovat do akcií, když jsou po letech růstu tak vysoko? Nepřijde nějaká krize, která jejich ceny srazí dolů, a já...

Klíčová vlastnost, kterou lidé obdivují

Jeden z mých dlouholetých klientů žil na začátku naší spolupráce velmi úsporný život. Na dovolenou jel maximálně do Chorvatska a to vždy do...

Přečtěte si také …

Investice

Kde jsou Vaše peníze v bezpečí?

Loď v přístavu je v bezpečí. To ale není to, proč jsou lodě stavěné...Admirál Grace Hopper S penězi je to úplně stejné. Mnoho lidí má pocit, že...

Investice

Jak investovat s Warrenem Buffettem

Jak se stát akcionářem společnosti Warrena Buffetta a pár zajímavostí z letošního setkání akcionářů Berkshire Hathaway se dozvíte v tomto článku.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.