Raději přijdu o peníze než o rodinu. Jak se díváme na rodinné bohatství

autor: | 27. června 2024

„Když jsme začali společně připravovat náš Rodinný majetkový a investiční plán, měl jsem pocit, že jeho nejdůležitější částí bude návrh investiční strategie a vytvoření majetkové struktury pro její správu, ALE MÝLIL JSEM SE!

V průběhu procesu přípravy celé rodinné majetkové strategie se vám podařilo dát dohromady naši rodinu, otevřít témata, která jsme nikdy neprobírali, a díky rodinné radě také nastartovat systém rodinné spolupráce a komunikace, o kterém se nám dříve ani nesnilo. Už jsem ani nevěřil, že bychom se mohli všichni společně sejít u jednoho stolu.“

To pronesl na rodinné radě jeden z našich klientů, kterému pomáháme spravovat jeho rodinný majetek získaný prodejem společnosti.

Dívat se na rodinné bohatství pouze jako na majetek je ve společnosti až příliš běžné. Pokud se ale podíváme na rodinné bohatství skutečně komplexně, zjistíme, že existují přinejmenším čtyři další oblasti, které jsou pro dlouhodobou prosperitu rodiny možná ještě důležitější než majetek samotný.

Rodinné bohatství

5 oblastí rodinného bohatství

Rodinný odkaz

Když téma rodinného bohatství diskutujeme v rámci rodinných workshopů, setkávám se právě při debatě o rodinném odkazu často s velmi rozdílnými pohledy jednotlivých generací. Rodiče nebo prarodiče mají pocit, že se tomuto tématu v rodině věnují dostatečně, ale mladší generace má často úplně opačný pocit. Chybí jim reálné porozumění tomu, odkud jako rodina pochází a jaký odkaz se snaží budovat.

Rodinný odkaz je charakterizován jako to, jak rodina pracuje se svou rodinnou vizí a hodnotami, jak je komunikuje a jak si je předává. Rodinný odkaz můžete budovat třeba vyprávěním příběhů nad starými fotografiemi. Šlechtické rody mají často obrazárny a děti se učí rodinnou historii. Vytváříte ho také tím, jakým příkladem jdete svým dětem. Jestli u vás vidí právě to chování, ke kterému vedete i je samotné. Rodiny mívají také kroniky a organizují rodinná setkání jako oslavu důležitých rodinných výročí.

Lidský kapitál

Snad každému rodiči záleží na tom, aby byly jeho děti v životě úspěšné a hlavně šťastné. Právě velmi tenká hranice mezi rozvíjením dítěte a přílišným tlakem na budoucí úspěch potomka, který snadno může přijít právě na úkor jeho štěstí, by měla být strašákem pro všechny příliš ambiciózní rodiče. Do diskuzí o rozvoji lidského kapitálu v rodině je třeba zahrnout mnohem více témat než jen akademické nebo profesní vzdělání. Patří sem fyzické zdraví rodiny, duševní pohoda a odolnost jejích členů, schopnost adaptovat se na případné společenské změny, společenská zralost a mnoho dalšího.

Základní otázkou, kterou by si měla položit každá rodina, je: „Jak jako rodina rozvíjíme lidský potenciál svých členů?“

Rodinné vztahy

Rodina se skládá z přímých a nepřímých členů. Ti přímí jsou pokrevně příbuzní a nepřímí jsou do rodiny většinou přiženění. Vzniká tak často velmi nesourodý celek složený z různých typů osobností a životních příběhů. Z mého pozorování v praxi jsou těmi nejdůležitějšími vlastnostmi pro udržení rodinné pohody a pospolitosti trpělivost, vzájemný respekt a komunikace. Trpělivost je zásadní pro pochopení a přijetí rozdílů mezi členy rodiny. Vzájemný respekt umožňuje akceptovat různé pohledy a životní styly, což zabraňuje konfliktům. Komunikace je klíčová při vyjasňování nedorozumění a řešení problémů, které mohou vzniknout v rámci složitého rodinného systému. Důležitým aspektem je také ochota ke kompromisu, aby se našel společný jazyk a vytvořil harmonický celek, který může fungovat jako podpora všech členů. Tyto vlastnosti společně vytvářejí základ pro udržení rodinné pohody a pospolitosti.

Položte si tedy v rodině otázku: „Jaké máme mezi sebou vztahy a jak SYSTEMATICKY pracujeme na jejich budování?“

Společenský kapitál

V praxi se setkávám s velmi úspěšnými podnikatelskými rodinami, které vybudovaly značné podnikatelské majetky. Co mají tyto rodiny společné, je snaha být společensky užiteční. Uvědomují si svou společenskou roli a pečují o své zaměstnance, jejich rodiny a komunity (města, obce, církve…), ve kterých se pohybují.

Na jedné konferenci jsem slyšel krásnou myšlenku od Jana Mühlfeita: „Nejšťastnější lidé jsou ti, co udělají šťastným někoho jiného tím, co sami milují!“ Myslím si, že trefně popisuje to, že nemá smysl hledat štěstí v majetku, ale stojí za to hledat způsoby, jak nám majetek může pomoci ke štěstí. Právě možnost využít majetek a své postavení k pomoci někomu jinému je jedním z velmi spolehlivých způsobů, jak rozvíjet své osobní štěstí.

Rodinný majetek

A konečně je tu i klasické materiální téma majetku. Přestože je právě na tuto oblast většinou kladen největší důraz, je běžné, že zůstává pod “taktovkou” jen jednoho jediného člena rodiny. Výzvou pro každou rodinu tak je získat pro téma správy rodinného bohatství i další své členy, otevřít diskuze o případných rodinných benefitech a budovat systém nástupnictví vůči rodinnému majetku tak, jak je to běžné ve šlechtických rodinách.

Právě těchto pět oblastí s klienty a jejich rodinami diskutujeme v rámci jednoho z rodinných workshopů, který vedeme při přípravě rodinné ústavy. Je to vždy velmi zajímavá diskuze a je často až překvapivé, jak rozdílné pohledy na jedno téma mají různé generace. Nejpřínosnější je, když se podaří na workshop přivést tři generace, kdy bývá rozdíl mezi daty narození účastníků více než 50 let. Cílem je, aby mladí lépe pochopili starší a ti se zase naopak otevřeli i novým nápadům a myšlenkám, které nastupující generace přináší.

Zdroj: Borrowed from Your Grandchildren, Dennis T. Jaffe

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Jak investovat bezpečně

Chci vám ukázat, jak investovat bezpečně a navíc i několik zásad, které by měl mít na paměti každý investor, aby mohl sestavit bezpečné portfolio.

FED jako významný hráč na finančním trhu

Proč právě FED přitahuje takovou pozornost? Objasníme Vám klíčovou roli FEDu pro dlouhodobé investory a jejich investice. Pochopíte, proč byste ho měli brát vážně při svých investičních rozhodnutích.

Přečtěte si také …

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.