Cizincem v ráji. Jak zdravě zbohatnout

autor: | 18. ledna 2023

80 % bohatých pochází z chudých poměrů a bohatými se stalo až za svého života. V Česku je i vlivem minulého režimu jen málo skutečně bohatých, kteří by se do bohatství už narodili a byli od počátku vychováváni pro roli správce, jehož úkolem bude jednoho dne převzít rodinný majetek a spravovat ho tak, aby ho jednou předali v ještě lepším stavu další generaci. Generace těchto budoucích správců dnes teprve vyrůstá. To s sebou nese zcela novou výzvu, a to jak je na roli správce rodinného bohatství co nejlépe připravit.

Ve své praxi často vidím bohaté lidi, kteří vlastní úspěšné firmy, ale žijí zcela obyčejné životy podobné těm, které žijí jejich zaměstnanci. Míru svého bohatství si většinou uvědomí až ve chvíli, kdy svou firmu prodají a na účtu jim přistane částka dosahující často stovek milionů korun. Právě v tuto chvíli se stávají novým obyvatelem „ostrova bohatých“ = cizincem v ráji.

Tikající hodiny

Od chvíle, kdy pomyslně vstoupíte mezi bohaté, se začíná odpočítávat čas vašeho odchodu! Zatímco vstup mezi bohaté je velmi těžký, eventuální odchod je velmi snadný, rychlý a dočká se ho bohužel většina rodin nejpozději v průběhu dalších 2 až 3 generací.

Největší chybou cizinců v ráji je jejich přesvědčení, že znají cestu k adaptaci svého bohatství a svých životů na novou situaci. Většinou ale nejsou připraveni! Život „v ráji“ je prostě jiný, než jste byli zvyklí ve střední třídě, kde jste strávili většinu života a ze které pochází vaše zkušenosti.

Chce to čas, přemýšlivost, otevřenost a ochotu učit se!

Profily bohatých

Existuje 9 základních profilů bohatých lidí. Důležitým krokem je poznání vašeho současného profilu a porozumění mu. To vám umožní zhodnotit, jestli jste ve své situaci spokojení, nebo byste se raději viděli v profilu jiném. V tom okamžiku jste na začátku cesty k případné změně myšlení a chování.

  1. Family stewards. Zaměřují se na rodinu a jsou správci rodinného majetku.
  2. Nezávislí. Zaměřují se na finanční bezpečí a nezávislost.
  3. Afluent. Ušetří vždy více, než utratí, žije skromně.
  4. Nenápadní. Chrání si maximálně své soukromí.
  5. Peníze je nebaví. Nemají rádi peníze, nechtějí řešit investice, preferují delegovat je na poradce.
  6. Inovátoři. Rozumí investicím a preferují přelomové myšlenky, produkty a služby.
  7. Magnáti. Motivuje je síla podnikání a rodiny.
  8. VIP. Zaměřený na prestiž, status a majetek.
  9. Gambler. Preferuje vzrušení a chce maximální zisk.

Našli jste se? A našli jste se tam, kde byste chtěli být?

Tři základní přístupy k přechodu mezi bohaté

K přechodu mezi bohaté se můžete postavit různými způsoby. Některé z nich jsou funkční více, jiné méně. Mým cílem není některé přístupy odsoudit, ale spíše vám dát prostor zamyslet se nad tím, co pozitivního a negativního by vám který z nich mohl do života přinést. Můžete tak najít pro vás nejlepší cestu. S klienty na toto téma často diskutuji a v praxi jsem viděl již mnoho příběhů s dobrým ale i špatným koncem.

Odmítavý přístup

S odmítavým přístupem se u rentiérů setkávám velmi často. Jednoduše řečeno se snaží žít své životy naprosto stejně, jako žili před zbohatnutím. Většinou to dělají z obavy, aby majetek jejich rodinu negativně neovlivnil. Obávají se, že bohatství zničí jejich hodnoty, charakter i současné vztahy. Mají strach, že pokud okolí zjistí, že mají peníze, bude je chtít využít.

Často je argumentem lidí s odmítavým přístupem to, že nechtějí svým majetkem zkazit děti, a tak raději dělají, jako by nebyl. Mnohdy se rodiče rozhodnou dětem neříct pravdu o svém majetku. Ale ony se pravdu jednou stejně dozví! Jak myslíte, že se pak budou cítit? Děti zdědí bohatství rodičů a začínají svůj život v bohatství pocitem zrady a pocitem, že jim rodiče nevěřili. Svou cestu začínají bez jakéhokoli návodu a přípravy!

Šetrnost s penězi není špatně! Problém je extrémní šetrnost, která neodchází ani s rostoucím bohatstvím. Takový přístup byl adekvátní na začátku vaší cesty, ale ne ve chvíli, kdy disponujete majetkem ve stovkách milionů korun.

Bezmyšlenkovitě přijímající přístup

Na zcela opačném pólu leží tzv. bezmyšlenkovitě přijímající přístup. Lidé s tímto přístupem touží, aby jejich život vypadal jako život boháčů v telenovele. Je to přístup pod heslem „Budeme bohatší, než bohatí!“

Tito lidé většinou přetrhávají své kořeny vycházející ze života ve střední třídě. Zcela mění to, jak vypadají, jak mluví, kde žijí a s kým se baví. Existuje pro ně pouze přítomnost a budoucnost. Výsledkem toho dělají často špatná finanční rozhodnutí, protože nevychází z jejich minulé zkušenosti, ale pouze z očekávání budoucnosti. Ta je pak snadno deportují zpět do střední třídy.

Jejich děti často nemají reálnou představu o světě, protože žijí obklopeny luxusem bez možnosti si samy zažít cestu, která k jeho budování vedla. Řada rodičů s tímto přístupem věří, že mohou naučit své děti zodpovědnosti a skromnosti jednoduše tím, že jim řeknou: „Buďte zodpovědní a skromní!“

Tito rodiče často říkají: „Nechci, aby moje děti musely prožívat to, co jsem si musel prožít já!“ Osvobozením od finančních potíží můžete snadno zapomenout, že vaše osobnost a úspěch byly formované právě utrpením a těžkostmi, které utvářely vaši perspektivu, charakter a osobnost! Pamatujte, že nejdůležitější hodnoty v našem životě jsou ty, které jsme si zažili, a ne ty, které nás někdo učil!

Integrující přístup

Jak už to bývá, třetí přístup je pomyslným zlatým středem mezi oběma extrémy. Lidé s integrujícím přístupem se snaží hledat cestu, jak se začlenit do nového světa a neztratit přitom to dobré z toho starého! Smyslem je zvládnout nově nabyté bohatství, udržet si klíčové hodnoty předchozího života a k tomu se učit zdravá pravidla svého nového světa bohatých! Tito lidé si chtějí zachovat své současné vztahy a vazby a zároveň vytvořit nová zdravá přátelství založená na společných zájmech a zkušenostech.

Jsou po právu hrdí na svůj úspěch a uvědomují si, že úspěch vzniká díky přispění mnoha dalších lidí a faktorů. Zároveň si užívají svého bohatství, ale jejich sebedůvěra a sebevědomí není s jejich majetkem spojeno. Nepotřebují bohatství, aby dokázali svou hodnotu pro svět nebo sebe samotné. Ví, že jim peníze mohou přinést potěšení a zjednodušení života, ale nečekají, že je udělají šťastnými! Drží se hesla: „Vždy jsme byli bohatí a někdy jsme měli i peníze.“

Rodiče stejně jako jejich děti hledají odpovědi na otázky: „Kdo jsem a kam patřím?“ Problém může nastat v tom, že pro rodiče je svět bohatých novým světem, ve kterém jsou cizinci, ale děti se do tohoto světa často již narodily a jsou tak místními. Snadno tak mezi rodiči a dětmi vznikají názorová pnutí. Buďte v takové chvíli otevření, ochotní sdílet a hledat správné odpovědi.

Jak správně připravovat děti na život ve světě bohatých

Rodiče musí své děti naučit více, než se sami naučili v průběhu předchozího života ve střední třídě. Potřebují jim předat i nové schopnosti a dovednosti, které děti budou potřebovat ve světě bohatých.

Pro získání zkušeností s řízením bohatství je třeba dát dětem postupně k některým částem majetku nebo benefitům z takového vlastnictví přístup. Pokud to neuděláte, budou vaše diskuze pouze teoretické. Pomoci tak mohou například roční dary dětem, finanční pomoc při pořizování bydlení, finanční podpora při rozjezdu podnikání nebo nové kariéry nebo třeba otevírání investičních účtů vlastněných a řízených již přímo vaší další generací. To vše také pomáhá připravovat další generaci na budoucí mezigenerační transfer majetku.

Důležité pravidlo, které své děti musíme naučit, je:

Pokud řídíme naše bohatství, jsme bohatí a svobodní. Pokud naše bohatství řídí nás, jsme doopravdy chudí!“

O dalších souvislostech spojených s předáváním bohatství jsme mluvili na konferenci Jak smysluplně předat majetek dalším generacím. Záznam všech tří přednášek si nyní můžete objednat zde.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

3 smrtelné chyby při předávání majetku

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se...

Vánoce u Cimpelů 2023

https://youtu.be/iAsj63E7F3Q Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s tradicemi. Některé jsou společné napříč naší kulturou, jiné jsou pro každou...

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.