Jak předat majetek a nezničit přitom dětem život

autor: | 29. července 2020

Jedno z témat, které často řeším s našimi klienty v rámci jejich finančního plánu, je DĚDICTVÍ a to především: „Jak připravit své děti na dědictví, aby jim to nezničilo život.“ Na první pohled se toto téma může zdát marginální a můžete si říci, že už to není Váš problém, vždyť přeci: „Až tu jednou nebudu, majetek se mezi dědice rozdělí dle zákona a oni ať si s ním dělají, co chtějí.“ Ale takový pohled může být v řadě případů velmi sobecký!

Proč nad dědictvím přemýšlet?

V první řadě je třeba si uvědomit, že po sobě nechcete zanechat rozhádanou rodinu, která se pere o Vaše dědictví a definitivně tím ničí veškeré dosavadní dobré vztahy. Klienti v první fázi často říkají, že své děti dobře vychovali a věří, že se mezi sebou dokáží dohodnout.

Zapomínají ale na to, že v průběhu času do jejich rodiny vstoupí nové osoby v podobě manželů a manželek a ty s sebou přivedou své rodiny a další vztahy, nad kterými již nemáte kontrolu. Bohužel v praxi často vidíme, že se v notářském řízení mezi sebou nedohadují o majetek jen bratři a sestry, ale i manželky, manželé a jejich rodiny. Ti vlastně nemají s dědictvím nic společného, ale mají pocit, že teď mohou přijít k majetku!

Tématu dědictví jsem se podrobně věnoval i v jednom díle našeho investičního podcastu s názvem „Dědictví, závěti a svěřenské fondy“, který si můžete poslechnou zde.

Citát buffet

Nástroje, které můžete pro dědictví využít

Závěť

Má svá pravidla a je třeba brát v potaz, že závětí nelze z dědictví vynechat neopomenutelné dědice, kterými jsou Vaše děti. Umožňuje ale velmi snadno zmenšit případný dědický podíl neopomenutelných dědiců, na který by jinak měli automaticky nárok.

Pokud jsou jedinými dědici Vaše dospělé děti, pak by se v dědickém řízení majetek mezi ně dělil rovným dílem. Závětí můžete snížit dědický podíl někomu z nich na minimum (u zletilého dítěte je to 1/4 jeho zákonného podílu). Můžete tím významně a jednoduše snižovat dědický podíl těm dětem, které si ho podle Vás prostě nezaslouží.

Příklad:

Majetkem v dědickém řízení je dům za 5 milionů Kč. Vaše dvě děti mají dostat každý polovinu domu, tzn. 2,5 milionu Kč. Pokud ale jednomu z nich snížíte dědický podíl na minimum (1/4 jeho podílu), dostane jen 625 000 Kč a druhé dítě dostane zbytek, tedy 4 375 000 Kč.

Zároveň můžete závětí definovat, že si daný dům nechá jen jedno z Vašich dětí, které bude povinné to druhé z podílu na domě vyplatit. Považuji to v řadě případů za lepší variantu než dlouhodobé podílové vlastnictví nemovitosti, které s sebou nese téměř jisté budoucí spory mezi vlastníky.

Dědická smlouva

Dědická smlouva je nástroj, který je nadřazený závěti. Můžete její pomocí přesně definovat, kdo a za jakých podmínek dostane jaký majetek a jak se k němu má zachovat. Umožňuje, aby se někteří dědici svého dědického nároku předem zřekli a uvolnili tím místo zbylým dědicům. Využít toho můžete například v situaci, kdy některý z dědiců dostal darem své dědictví již za Vašeho života – například jste mu dali dům nebo firmu. Pokud se v dědické smlouvě dalšího dědictví vzdá, snižuje to riziko budoucích sporů mezi dědici a zrychluje celý proces dědického řízení.

Dědickou smlouvou nemůžete rozdělit veškeré dědictví, ale maximálně jeho 3/4. 1/4 tak zůstává a tu můžete dělit dědictvím podle zákona nebo závětí.

Pozor, ani dědickou smlouvou nelze opomenout neopomenutelné dědice (děti). Ale stejně jako u závěti můžete jejich podíl snížit – u dospělých na 1/4 a u nezletilých na 3/4 jejich zákonného podílu.

Svěřenský fond

Svěřenský fond je nástrojem nejsofistikovanějším, protože Vám umožňuje do něj převést veškeré Vaše dědictví, tím obejít i neopomenutelné dědice (Vaše děti) a rozdělit dědictví zcela podle Vašeho uvážení. Také se ale jedná  o nástroj nejsložitější. Svěřenský fond totiž vzniká jako samostatná entita a spravuje jemu svěřený majetek podle Vámi definovaných pravidel. Musí mít proto svého správce (může to být někdo z rodiny nebo správce profesionální – třeba Váš právník nebo poradce jako jsme my), musí podávat daňové přiznání a v případě výplaty zisku odvádět i srážkovou daň.

Nejedná se  o nástroj nejlevnější, ale v řadě případů se ukazuje jako nástroj nejefektivnější. Jedna z výhod svěřenského fondu je, že může existovat v podstatě po neomezeně dlouhou dobu. Umožňuje Vám například vyčlenit do něj Vaši společnost, nemovitosti nebo kapitálové investice a z jejich zisků a výnosů vyplácet Vašim dědicům rentu po neomezeně dlouhou dobu.

V zahraničí se označují svěřenské fondy jako Trust a mají tam velmi dlouhou historii. Řada světově známých rodinných firem je spravována rodinnými radami právě prostřednictvím těchto trustů již po mnoho generací.

I proto jsou svěřenské fondy často jedním z nástrojů, který pomáháme zakládat a spravovat našim klientům. Ti ho využívají jako efektivní nástroj, jak své děti naučit majetek nejprve spravovat a později ho i vlastnit.

Více o svěřenských fondech se můžete dočíst v našem e-booku „Založení a správa svěřenského fondu“, který si můžete zdarma stáhnout zde.

Založení a správa svěřenského fondu
Kniha – Založení a správa svěřenského fondu

Jak své děti připravit na dědictví

Pokud je Vaším majetkem rodinný dům či chalupa, pak Vaším hlavním úkolem bude pomocí nástrojů popsaných výše dobře definovat, kdo má jaký majetek dostat a jak se má vyrovnat s ostatními dědici. Pokud ale Váš majetek dosahuje desítek nebo stovek milionů korun a jeho součástí jsou další investiční nemovitosti, firmy, kapitálové investice atd., měli byste přemýšlet nejen o tom, jak ho mezi dědice rozdělíte, ale také jak je na přijetí takového majetku a jeho správu připravíte.

Většinou u našich klientů zjišťuji, že děti vlastně ani neví, jakým majetkem rodina disponuje, a žijí normálním životem. V řadě případů se věnují zcela běžným profesím a finančně se pohybují v řádech průměrných mezd. Většinou jsou se svým životem i situací spokojeni a nemají touhu je zásadně měnit.

Co se ale stane, když jim najednou spadne do klína např. 50 milionů Kč, na které nejsou připravení?

Zkuste se podívat na ty, co vyhráli podobný balík v loterii! Drtivá většina z nich do pár let nemá nic a jsou na tom hůře než předtím. A to rozhodně svým dětem udělat nechcete. 

Dědický plán

Proto v rámci našeho finančního a investičního plánu pracujeme v podobných situacích i s plánem dědickým. Ten klientovi a jeho rodině pomáhá:

  1. Definovat si současnou strukturu svého rodinného majetku.
  2. Určit si optimální rozdělení a správu majetku v rámci dědictví.
  3. Definovat konkrétní příjemce jednotlivých částí majetku.
  4. S danými příjemci probrat svou představu a ujasnit si, jestli je to i z jejich strany žádoucí a jestli o takové dědictví stojí. (Ne každý chce být majitelem továrny apod.)
  5. Připravit konkrétrní strukturu a jednotlivé instrumenty definované dědickým plánem a odsouhlasit je i s dědici. (Závěti, dědické smlouvy, svěřenský fond.)
  6. Takto určené dědice postupně a systematicky začít připravovat na správu konkrétního typu majetku, který mají zdědit.
  7. Připravit model, jak bude předání probíhat a kdo jim bude celou dobu po ruce – poradce, mentor, kouč.

Shrnutí dědictví

Dědictví nemusí být žádná věda, jen byste ho neměli podcenit. Váš majetek může i po Vašem odchodu být tím, co spojuje Vaši rodinu dohromady a dává jí důvod, aby se setkávala a i nadále intenzivně spolupracovala na společném cíli. Pokud tomu tak má být, musíte se o to zasloužit a nepodcenit svůj dědický plán a práci na něm.

Rád pomohu s přípravou a realizací finančního a dědického plánu i Vám. Neváhejte se na nás obrátit. Napište si o konzultaci, abychom mohli probrat konkrétní možnosti případné spolupráce.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

Co s dědictvím, když je dědic neznámý?

Při řešení vlastnických otázek nejen kolem nemovitostí občas vstoupí do „hry“ tzv. neznámý dědic. Nejčastěji se to týká rodin, jejichž příbuzní emigrovali nebo z jiných důvodů odešli do zahraničí a již nejsou s nikým z rodiny v kontaktu. Pojďme se tedy podívat, jak v takovém případě probíhá dědické řízení.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

3 smrtelné chyby při předávání majetku

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se...

Přečtěte si také …

Investice

Dvě největší investiční chyby

Většina investorů odkládá stranou peníze s cílem stát se jednoho dne rentiérem - to znamená být finančně nezávislý na příjmu ze zaměstnání nebo...

Investice

Kde jsou Vaše peníze v bezpečí?

Loď v přístavu je v bezpečí. To ale není to, proč jsou lodě stavěné...Admirál Grace Hopper S penězi je to úplně stejné. Mnoho lidí má pocit, že...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.