Za jakých podmínek mohu vydědit své dítě? 

autor: | 13. července 2022

Vydědění není radostné téma. Je vždycky smutné, když se rodinné vazby zpřetrhají a blízcí si nemohou přijít na jméno. Ale i to se stává a potomci se zkrátka někdy nechovají ke svým rodičům tak, jak by se slušelo a patřilo. Možná proto někteří rodiče sáhnou k tomuto nejzazšímu kroku a své potomky z majetkového nástupnictví vyčlení.  

Vydědění potomka není právně úplně jednoduché. Každé vaše dítě je tzv. nepominutelným dědicem a má právo minimálně na svůj povinný díl z dědictví. Pokud ho tohoto práva chcete zbavit, jedinou možností je právě vydědění, jehož podmínky upravuje občanský zákoník. Ten v § 1646 jasně stanovuje i důvody, pro které můžete svého potomka vydědit. 

Možné důvody vydědění 

  • Pokud vám vaše dítě neposkytlo potřebnou pomoc v nouzi, zejména v situaci, kdy se nedokážete sami o sebe postarat z důvodu nemoci nebo ve stáří. 
  • Když o vás vaše dítě neprojevuje opravdový zájem, jaký by mělo, ale vy o kontakt s ním opravdu stojíte. Neplatí to v situaci, kdy se sami o kontakt s dětmi nezajímáte. 
  • Bylo-li vaše dítě odsouzeno za trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze. 
  • Vaše dítě vede trvale nezřízený život. Tento důvod se vztahuje na lidi závislé na drogách a alkoholu, gamblery. 
  • Navíc můžete vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit nebo je natolik zadlužený nebo si počíná tak marnotratně, že hrozí, že by se pro jeho potomky nezachoval povinný díl. To můžete učinit tak, že jeho povinný díl odkážete dětem tohoto nepominutelného dědice. 

Jak svého potomka vydědit 

Pokud se rozhodnete svého potomka vydědit, ten se o tom za vašeho života nemusí vůbec dozvědět. Je pouze na vás, zda mu o tom řeknete, či nikoliv. Listina obsahující právní úkon vydědění se označuje jako prohlášení o vydědění a vyžaduje splnění stejných formálních náležitostí jako závěť, jak jsem o tom psal v článku Co byste měli vědět, než začnete psát závěť. Jedna listina může obsahovat jak závěť, tak i prohlášení o vydědění.  

Prohlášení o vydědění můžete, stejně jako závěť, sepsat buď vlastnoručně, nebo ve formě notářského zápisu. I tentokrát doporučuji využít služeb zkušeného notáře. Platně vydědit dítě je po právní stránce celkem komplikované. Myslete i na to, že potomek může po vaší smrti napadnout listinu o vydědění žalobou u soudu. Právě z tohoto důvodu je lepší vyhledat pomoc odborníka.  

Pokud necháte sepsat listinu o vydědění formou notářského zápisu u notáře, můžete ji rovnou odevzdat do úschovy notáři, který ji zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti. Využití úschovy u notáře přináší velkou výhodu v tom, že se po vaší smrti listina jistě dohledá. Pokud byste si prohlášení o vydědění sepsali sami doma, může ho po vaší smrti nalézt právě vyděděný a listinu zničit.  

Měli byste také vědět, že prohlášení o vydědění můžete v průběhu života kdykoliv změnit nebo zrušit. 

Nezbytné náležitosti prohlášení o vydědění 

  • datum 
  • vaše identifikační údaje 
  • identifikační údaje vyděděné osoby 
  • váš podpis 

Prohlášení o vydědění nemusí bezpodmínečně obsahovat důvody, které k vydědění vedly. Uvedení důvodu vydědění ale jednoznačně doporučuji. Pokud vaše dítě nebude s vyděděním souhlasit, může podat žalobu a v rámci soudního řízení může psané i nepsané důvody k vydědění zpochybnit. Je jasné, že v případě neuvedení důvodů je vyděděný v relativně snazší pozici, zatímco pro ostatní pozůstalé může být zjišťování a prokazování platných důvodů k vydědění velmi náročné. 

Potomci vyděděného 

Když se rozhodnete své dítě vydědit, pamatujte na vnoučata, protože těch se to bude také týkat.  

V § 1646 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, stojí: „Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného, ledaže zůstavitel projevil jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.“  

Proto doporučuji vždy jasně uvést, zda se má vydědění týkat i vašich vnoučat, či nikoliv. 

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/michal-misek/" target="_self">Mgr. Michal Míšek</a>

Mgr. Michal Míšek

Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

3 smrtelné chyby při předávání majetku

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se...

Vánoce u Cimpelů 2023

https://youtu.be/iAsj63E7F3Q Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s tradicemi. Některé jsou společné napříč naší kulturou, jiné jsou pro každou...

Přečtěte si také …

Investice

Jak investovat s Warrenem Buffettem

Jak se stát akcionářem společnosti Warrena Buffetta a pár zajímavostí z letošního setkání akcionářů Berkshire Hathaway se dozvíte v tomto článku.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.