Co byste měli vědět, než začnete psát závěť

autor: | 27. dubna 2022

Sepsání závěti je asi nejčastější způsob řízeného předání majetku. Dřív než ji začnete horlivě sepisovat a odkazovat svůj majetek, je dobré se zamyslet nad samotným procesem předání majetku. Tento proces je dobré si důkladně promyslet a naplánovat. S tím vám může pomoci dědický plán. Představte si ho jako pracovní list, který si vytvoříte a kde si rozplánujete jednotlivé kroky.

Ze všeho nejdřív byste se měli zaměřit na tři hlavní oblasti předání majetku: lidé, majetekproces předání.

Lidé

Na začátku je potřeba si sepsat seznam potenciálních dědiců. Těmi bývají nejčastěji partner nebo partnerka, děti, vnoučata a další příbuzní. Při sepisování závěti můžete část majetku odkázat třeba i svému známému, nejste omezení žádným okruhem dědiců. Jediné, na co nesmíte zapomenout, jsou tzv. neopomenutelní dědicové, tedy vaše děti.

Při sepisování potenciálních dědiců si rovnou odpovězte na následující otázky:

 • Co pro ně chci?
 • Co oni sami chtějí pro sebe?
 • Koho a jak bych měl zahrnout do svého dědického plánu?

Majetek

Majetek je soubor vašich peněz, investic, nemovitostí, firem, finančních produktů a dalšího potenciálního dědictví. Měli byste si sepsat seznam všeho, co chcete odkázat. Nezapomeňte mezi majetek zahrnout i dluhy, protože i ty podle občanského zákoníku přecházejí na dědice.

I tentokrát si položte pár otázek:

 • Jaký všechen majetek chci odkázat?
 • Budu odkazovat veškerý svůj majetek?

Proces předání

Poslední oblastí, na kterou byste se měli zaměřit, je proces předání. Vytvořte si plán toho, jak konkrétně majetek předáte. Jestli využijete pouze možností závěti, nebo se rozhodnete využít i další zákonné nástroje (závěť, dědická smlouva, darování, svěřenský fond), abyste co nejlépe naplnili své představy.

Čím větší a složitější je váš majetek, tím více byste měli do celého procesu zapojit i mladší členy rodiny. Ti díky tomu budou moci lépe pochopit rodinnou historii a z vaší vlastní vize budoucnosti se bude moci stát společná rodinná vize.

Od myšlenek k činům

Když víte, jak si předání svého majetku představujete, můžete se pustit do samotné realizace celého plánu.

Nezbytné kroky na cestě k úspěšnému předání majetku:

 1. Sepište všechny potenciální dědice.
 2. Sepište si současnou strukturu svého rodinného majetku.
 3. K jednotlivým částem majetku přiřaďte konkrétní dědice.
 4. Své představy proberte s jednotlivými dědici a ujasněte si, jestli je to i z jejich strany žádoucí, jestli vůbec o takové dědictví stojí.
 5. U notáře sepište závěť odpovídající vašemu dědickému plánu.

Závěť

Závěť je asi nejrozšířenější nebo alespoň všeobecně nejznámější způsob řízeného předání majetku, proto se jí zde budu věnovat. Existují ale i další možnosti, jak předat svůj majetek další generaci, o nich se dočtete v našem e-booku Jak na dědictví, který si můžete zdarma stáhnout zde.

Pokud byste předání svého majetku nijak neřešili, rozdělí se po vaší smrti mezi dědice podle zákona. Jestliže sepíšete platnou závěť a rozdělíte v ní celou pozůstalost, k dědění ze zákona vůbec nedojde. Závěť má přednost před děděním ze zákona. Dává vám možnost odkázat majetek podle vaší vůle. Můžete např. určit podíl na pozůstalosti zlomkem, procentem nebo rozdělit celý svůj majetek mezi jednotlivé dědice tím způsobem, že jim přidělíte jednotlivé věci ze svého majetku.

Pořízením závěti můžete předejít majetkovým sporům mezi dědici po vaší smrti. Při sepisování závěti můžete povolání za dědice vyjádřit např. slovy: „za dědice povolávám osobu“, nebo „dědicem ustanovuji osobu“. Pokud si znění závěti později rozmyslíte, můžete ji změnit nebo zrušit. V tom případě nezapomeňte starou závěť zničit nebo, pokud je uložená u notáře, ji vzít zpět.

Při přípravě závěti nezapomínejte na neopomenutelné dědice, těmi jsou vaše děti a nedědí-li ony (např. z důvodu úmrtí), pak jsou jimi jejich potomci. Právo mají na minimálně 75 % svého zákonného podílu, pokud jsou nezletilí, a 25 % svého zákonného podílu, pokud jsou plnoletí. Pokud byste neopomenutelného dědice v závěti neuvedli, neznamená to, že by závěť byla neplatná. Neopomenutelný dědic má ale právo požadovat vyplacení svého povinného dílu, pokud jste ho ze závažného důvodu nevydědili. 

Jak sepsat závěť

Existuje několik možností, jak sepsat závěť, a je na vás, kterou zvolíte, ale jako nejjistější formu doporučujeme závěť sepsanou u notáře.

Závěť sepsaná u notáře je nejjistějším způsobem pořízení závěti. Sepsání závěti notářem vám oproti jiným formám dává jistotu, že závěť bude mít ty důsledky, které zamýšlíte, a pozůstalost bude skutečně projednána podle vaší vůle. Originál závěti sepsané notářem zůstává vždy uložen u notáře a údaj, že závěť byla sepsána, zapisuje notář do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

Občanský zákoník vedle závěti sepsané u notáře rozlišuje i další typy závětí:

 • Závěť holografická je celá napsaná vlastní rukou a je i vlastní rukou podepsaná.
 • Závěť alografická je sepsaná jinak než vaší vlastní rukou (např. na počítači). Musí však být vlastní rukou podepsaná za přítomnosti dvou svědků.
 • Závěť privilegovaná (pořízená s úlevami) má omezenou platnost a je určená osobám, které se kvůli nějaké události nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou pořídit závěť jinou formou.

Pokud právě připravujete svůj dědický plán nebo se k tomu chystáte, určitě vám doporučuji náš balíček produktů Dědický plán, který mimo již zmíněného e-booku Jak na dědictví obsahuje i další materiály, které vás celou přípravou dědického plánu provedou krok za krokem.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/michal-misek/" target="_self">Mgr. Michal Míšek</a>

Mgr. Michal Míšek

Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

3 smrtelné chyby při předávání majetku

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se...

Vánoce u Cimpelů 2023

https://youtu.be/iAsj63E7F3Q Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s tradicemi. Některé jsou společné napříč naší kulturou, jiné jsou pro každou...

Přečtěte si také …

Investice

Dvě největší investiční chyby

Většina investorů odkládá stranou peníze s cílem stát se jednoho dne rentiérem - to znamená být finančně nezávislý na příjmu ze zaměstnání nebo...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.