FED jako významný hráč na finančním trhu

autor: | 23. května 2024

Ve světě financí, kde se naše pozornost často upírá k různým institucím a zkratkám, jedna z nich vyniká svým častým zmiňováním v analýzách i médiích všeho druhu. Mluvíme o FEDu, neboli americké centrální bance. Možná se občas ptáte, proč právě FED přitahuje takovou pozornost a zdá se být důležitější než, řekněme, třeba naše vlastní Česká národní banka (ČNB). Samozřejmě i ČNB hraje klíčovou roli v rámci naší ekonomiky, avšak pro ty, kteří investují do globálních akciových trhů a světových cenných papírů, se americký FED jeví jako mnohem zásadnější hráč. V tomto článku se proto zaměříme na FED, abychom objasnili jeho klíčovou roli pro dlouhodobé investory. Pochopíte, proč byste ho měli brát vážně při všech svých investičních rozhodnutích.

Co je to vlastně FED?

Americký Federální rezervní systém, často zkráceně označovaný jako FED, je středobodem finančního systému Spojených států amerických. Založen byl v roce 1913 jako odpověď na sérii finančních krizí, které ukázaly nedostatky amerického bankovního systému. FED se stal klíčovým hráčem v regulaci finanční stability a podpoře ekonomického růstu. Jeho založení signalizovalo významný posun v americké finanční politice směrem k centralizovanější kontrole.

Vznik FEDu

Klíčovým momentem, který předcházel založení FEDu, byla finanční panika v roce 1907. Tato krize odhalila závažné problémy v americkém finančním systému, včetně nedostatečné regulace a absence mechanismu pro poskytování likvidity bankám v krizových situacích. Záchranná akce organizovaná J.P. Morganem byla sice úspěšná, ale jasně ukázala potřebu stabilnějšího a více regulovaného finančního systému. Reakcí na tyto události bylo založení FEDu zákonem o Federálním rezervním systému v roce 1913, který byl zaměřen na prevenci budoucích finančních krizí a posílení důvěry veřejnosti v bankovní systém.

Kdo FED vlastní?

I když jsou regionální Federální rezervní banky vlastněny jejich členskými (komerčními) bankami, celková kontrola a správa FEDu je ve veřejných rukou. Rada guvernérů, jmenovaná prezidentem a potvrzená Senátem, zajistí, že rozhodnutí FEDu jsou v souladu s veřejným zájmem. Tento hybridní model vlastnictví a kontroly umožňuje FEDu sloužit jako nezávislý, ale zároveň veřejně odpovědný regulátor finančního systému.

Struktura a organizace FEDu

FED má jedinečnou strukturu, která kombinuje veřejné a soukromé prvky, to mu umožňuje efektivně plnit své poslání v rámci amerického i světového finančního systému.

Jeho složení je následující

  • Rada guvernérů: Centrální správní orgán, skládající se ze sedmi členů jmenovaných prezidentem a potvrzených Senátem, který má zásadní vliv na měnovou politiku.
  • Regionální Federální rezervní banky: Síť 12 bank po celých Spojených státech, které slouží jako spojnice mezi místními finančními institucemi a centrálním bankovním systémem.
  • Federální otevřený tržní výbor (FOMC): Klíčový orgán pro měnovou politiku, zahrnující členy Rady guvernérů a prezidenty některých regionálních Federálních rezervních bank. Je odpovědný za rozhodování o úrokových sazbách a provádění otevřených tržních operací.

Celá struktura spolupracuje v rámci rozhodovacího procesu.

Proces rozhodování o měnové politice ve FEDu je komplexní a zahrnuje pravidelná zasedání FOMC, na kterých členové diskutují o aktuálních ekonomických podmínkách a výhledech. Tato zasedání vedou k rozhodnutím o klíčových aspektech měnové politiky, včetně úrokových sazeb a dalších opatření pro stimulaci nebo ochlazení ekonomiky. Transparentnost a veřejná komunikace o těchto rozhodnutích jsou klíčové pro udržení důvěry veřejnosti a trhů v měnovou politiku FEDu.

Pokud holdujete anglickému jazyku a chcete se podívat, jak takové zápisy vypadají, můžete se podívat přímo na stránky FEDu The Fed – Meeting calendars and information (federalreserve.gov), kde jsou veškeré podklady ze zasedání k dispozici. Najdete zde i rozvrh, kdy se jednotlivá zasedání konají.

Hlavní funkce FEDu

FED plní řadu klíčových funkcí, které jsou zásadní pro udržení zdravého a stabilního ekonomického prostředí. Tři klíčové funkce FEDu:

  1. Regulace a dohled nad bankami. FED monitoruje a reguluje americké bankovní instituce s cílem zajistit jejich bezpečnost a zvýšit důvěru veřejnosti ve finanční systém.
  2. Měnová politika. Prostřednictvím nástrojů, jako jsou úrokové sazby a otevřené tržní operace, FED usiluje o dosažení svých cílů, jako je maximální zaměstnanost, stabilní cenová hladina a mírné dlouhodobé úrokové sazby.
  3. Udržení finanční stability. FED pracuje na prevenci a řešení systémových rizik, která by mohla vést k finančním krizím.

Jak FED ovlivňuje globální ekonomiku?

Na rozdíl od ČNB (nemyslím to nijak špatně, ale věřím, že je to snadno představitelný příměr) mají rozhodnutí FEDu významný dopad nejen na americkou ekonomiku, ale také na globální finanční trhy a ekonomiky po celém světě.

  • Úrokové sazby stanovené FEDem ovlivňují směnné kurzy, mezinárodní obchod, a tím i ekonomiky jiných zemí. Je dobré si uvědomit, že většina cizoměnových transakcí se děje právě na páru s americkým dolarem.
  • Kromě toho FED spolupracuje s centrálními bankami jiných zemí na koordinaci měnové politiky a finanční stabilizace, což je zásadní pro řešení globálních finančních krizí.

Americký Federální rezervní systém je klíčovým pilířem nejen americké, ale i světové ekonomiky. Jeho schopnost reagovat na finanční výzvy, regulovat bankovní sektor a formulovat měnovou politiku má zásadní význam pro udržení ekonomické stability a podporu růstu. S jeho jedinečnou strukturou, která vyvažuje veřejnou kontrolu s účastí soukromého sektoru, zůstává FED v centru pozornosti jako klíčový hráč v globálním finančním systému.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Již při studiu na vysoké škole jsem měl potřebu propojovat teorii s praxí, proto jsem začal podnikat ve financích souběžně při studiu. Po absolvování vysoké školy jsem se začal plně věnovat investicím a po několika letech mohu říci, že se stále učím a jsem za to rád. Nyní je mou snahou se o získané zkušenosti a znalosti s Vámi podělit. Při studiu jsem se učil psát pro akademiky, dnes se učím psát pro lidi.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/daniel-majstorovic/" target="_self">Ing. Daniel Majstorović</a>

Ing. Daniel Majstorović

Již při studiu na vysoké škole jsem měl potřebu propojovat teorii s praxí, proto jsem začal podnikat ve financích souběžně při studiu. Po absolvování vysoké školy jsem se začal plně věnovat investicím a po několika letech mohu říci, že se stále učím a jsem za to rád. Nyní je mou snahou se o získané zkušenosti a znalosti s Vámi podělit. Při studiu jsem se učil psát pro akademiky, dnes se učím psát pro lidi.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Jak investovat bezpečně

Chci vám ukázat, jak investovat bezpečně a navíc i několik zásad, které by měl mít na paměti každý investor, aby mohl sestavit bezpečné portfolio.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Přečtěte si také …

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.