Hlavní kancelář: Palackého 272/8, Plzeň
734 258 888

Global Wealth Report 2017

Jako každý rok i nyní společnost Capgemini vydala Global Wealth Report za rok 2017, který shrnuje vývoj bohatství ve světě. Říkáte si možná, proč byste měli vy v Čechách sledovat jak jsou na tom bohatí v USA nebo v Japonsku. No možná právě proto, že jsou bohatí, se od nich můžete při správě vlastního majetku lecčemu přiučit.

Zpráva ukazuje, že počet dolarových milionářů meziročně vzrostl o 7,5%, v roce 2015 to bylo o 4,9%. A jejich celkový majetek byl o  8,2% meziročně větší. Překvapivým skokanem roku mezi zeměmi bylo Rusko, které rostlo nejrychleji ze všech zemí, počet milionářů zde narostl o 20% a stejně se i zvětšil jejich majetek. V Evropě je dolarových milionářů o 4,5% více a jejich majetek narostl nejvíce za poslední roky a to o 14,7%.

 

Nejvíce bohatých, celkem 61% žije ve 4 zemích:
  1. USA
  2. Japonsku
  3. Německu
  4. Číně
Průměrný růst majetku nejbohatších byl meziročně o 24,3%. Klíčovou roli na tomto růstu hrají jejich akciové investice, které v jich majetku hrají hlavní roli.
Skladba majetku nejbohatších lidí seřazená podle % zastoupení:
  1. Akcie
  2. Hotovost
  3. Nemovitosti
  4. Fixed income (dluhopisy…)
  5. Alternativní investice (Hedge Fondy, deriváty, private equity, komodity ..)
Na otázku: ” Jak důležité bylo přispění jednotlivých tříd aktiv k růstu vašich investic?” odpovídali nejbohatší lidé následovně. Z grafu je vidět, že největší váhu přikládají růstu akciových investic, následně příjmům z dluhopisů a na třetím místě řadili příjmy z nemovitostí. Je zajímavé že příjmy z vlastních firem, řadili až na poslední 5, místo.
Poslední obrázek dělá radost nám, investičním poradcům. Ukazuje, že pro bohaté lidi z celého světa jsou nejdůležitějšími službami spojenými s jejich majetkem – Investiční management a finanční plánování. Překvapivě teprve až za nimi se řadili služby daňových poradců a právníků. V praxi vidím i u našich klientů, že se nejprve radí o řadě věcí souvisejících s daňovou optimalizací nebo dědictvím s námi a pak teprve oni, nebo často přímo my, zadáváme konkrétní požadavky právníkům a daňovým poradcům.
Naši klienti nejčastěji využívají portfolio, které odpovídá dlouhodobé investiční strategii Nobelovy nadace. Toto portfolio v sobě obsahuje akcie, nemovitosti, alternativní investice a dluhopisy. Není náhodou, že odpovídá velmi blízce i celkovému rozložení majetku nejbohatších lidí světa.
Celý report si v angličtině můžete stáhnout zde.

Related Posts