Rozhoduje investiční strategie o úspěchu investice?

autor: | 13. prosince 2018

Vánoce se kvapem blíží. Neukazuje to jen kalendář, ale i ruch v ulicích a  nákupních centrech. Trochu toho předvánočního stresu nám ukazují i trhy. Zasedání G20 v Buenos Aires přineslo vlnu optimistického očekávání  3 měsíčního klidu mezi USA a Čínou. To se krátce  po zasedání promítlo i na trzích v podobě kladného vývoje. Bohužel, prvotní optimistickou náladu nahradil pesimismus plynoucí z nejistoty, jak to nakonec dopadne. Nejistota na trhu se projevuje dalšími poklesy a to ovlivňuje i všechny investiční strategie. Přestože podle zpráv panuje pozitivní očekávání na americkém trhu, evropský trh trochu tápe v nejistotě, jak se vyvine  situace okolo Brexitu. V této chvíli  je důležité vytrvat a zůstat věrni svému přístupu.

Před pár dny jsme byli pozváni přednášet na Obchodní Akademii v Plzni na téma finančního trhu a jeho produktů. S kolegou Janem Cimpelem jsme budoucím maturantům vysvětlili základní principy a nástroje, se kterými se mohou setkat. Věřím, že to pro ně bylo zajímavé, nikoho jsme neviděli usínat a telefony leželi v klidovém režimu na stolech nebo v kapsách :-).

Při debatě zazněly dvě zajímavé otázky: „Do čeho byste nám dnes doporučili investovat?“ a „Jaká investiční strategie je nejlepší?“

Odpovědět na tyto otázky je i není snadné. Je mnoho faktorů, o kterých můžeme říct, že ovlivňují úspěch investice. Rád bych Vám proto představil 2 velmi úspěšné investory, se dvěma rozdílnými přístupy k investování – Warrena Buffetta a Martina Zweiga.

Investiční strategie Warrena Buffetta

Základní přístup Warrena Buffetta navazuje na učení neméně známého Benjamina Grahama, který se řídil myšlenkou, že investice je protikladem spekulace.

Investice je spojená s metodickým jednáním, sebekontrolou a ovládáním svých emocí. Právě emoce představují pro investora velkého nepřítele. Spekulace je oproti tomu snaha o rychlé zbohatnutí, za pomoci krátkodobých zisků ve světě rychlých peněz.

Buffett má investorského a podnikatelského ducha již od svého mládí. První akcii si koupil, když mu bylo 11 let. Již v pubertě například koupil a pronajímal pozemky. Poté, co exceloval jako student Benjamina Grahama a následně i jako jeho zaměstnanec, koupil textilní společnost Berkshire Hathaway. Tuto textilní společnost postupně Buffett přetvořil do velmi úspěšného holdingu, tak jak tuto společnost známe dnes.

Jak dokázal být W. Buffett tak úspěšný?

Je potřeba vycházet z filozofie, která je velmi podobná jako ta Grahamova. Buffett se nezabývá krátkodobými výkyvy cen akcií, místo toho se zaměřuje na to, aby rozuměl společnostem, které kupuje a mohl určit jejich vnitřní hodnotu. Chce kupovat takové společnosti, které mají vnitřní hodnotu vyšší, než je jejich hodnota na trhu. Jinými slovy je můžeme označit jako podhodnocené.  V této situaci se očekává, že cena akcie v čase bude následovat vnitřní hodnotu podniku.

Je potřeba říci, že Warren Buffett přistupuje ke koupi akcií, ne jako k papíru, který za čas opět prodá. Kupuje společnost, kterou chce ideálně držet „navždy“. Proto nekoupí společnost, u které nerozumí principu jejího fungování.

Na první pohled se může zdát, že zkušený investor, jako je Warren Buffett, se řídí hlavně svými zkušenostmi a instinktem. Ano, tyto atributy jistě hrají velkou roli, ale i Buffett využívá pro svá rozhodování kvantitativní kritéria.

Přestože nenapsal knihu jako jeho profesor Benjamin Graham, jsme schopni některá jeho rozhodovací kritéria dohledat (např. v knize „Buffettologie“ od jeho dcery).

Uvedu Vám pár takových kritérií:

 • Zisk společnosti  by měl stabilně růst
 • Dluh společnosti by měl být menší než 5ti násobek zisku.
 • Návratnost vlastního kapitálu (tzv. ROE)  by měla být vyšší než 15 %.

Takových kritérií používá celou řadu a udělat podle nich analýzu společnosti dá poměrně dost práce – ale je to možné.

Warren Buffett patří mezi, tzv. hodnotové investory. Pečlivě vybírá společnosti, které chce koupit a jeho investiční strategie je především „Kup a drž“. O časování a sledování trhu si Warren Buffet myslí své. Svým přístupem zvládl během dlouhého období 32 let vytvářet průměrný roční výnos 24 %.

Pokud byste chtěli pochopit do hloubky úvahy a myšlenky, ze kterých Buffett vychází, můžete nahlédnout do knihy „Inteligentní investor“ od Benjamina Grahama. Také se můžete podívat na složení portfolia Warrena Buffetta např. na stránkách gurufocus.com – odkaz přímo na portfolio W. Buffetta.

Investiční strategie Martina Zweiga

Také Martin Zweig nastartoval svoji investiční kariéru velmi mladý. Ve třinácti letech dostal šest akcií společnosti General Motors od svého strýce. Zweig by se dal charakterizovat úslovím „work hard, play hard“, volně přeloženo „pracuj naplno, žij naplno“. Oproti přístupu, Buffetta či Grahama, kteří nejsou typičtí velkým rozhazováním, Zweig si dopřával ve velkém. Kancelář, ve které působil, je označována jako hrací prostor pro dospělé. Je plná filmových rekvizit a jiných zábavných předmětů (jukebox, velký semafor apod.).

Také si pořídil byt v luxusním hotelu za 70 mil. dolarů. V době, kdy jej kupoval, to byl nejdražší byt v New Yorku.

Martin Zweig byl velmi inteligentní a tvrdě pracující člověk. Vedl úspěšný zpravodaj, díky kterému se proslavil, učil na univerzitách, založil několik investičních fondů a měl své vlastní poradenství.

Co stojí za investičním úspěchem Martina Zweiga?

Oproti Buffetovo přístupu, který trh a jeho časování neřeší, Zweig vystavěl svůj investiční úspěch na časování a předvídání trhu.

Citace Zweiga: „Hodnotím, co se děje a tomu se přizpůsobuji. Snažím se odklidit z cesty své ego. Trh je chytřejší než já, takže se mu raději klaním.“

Neřadí se mezi hodnotové investory. Martin Zweig se zaměřoval především na růstové akcie a jeho kritéria jsou napojena především  na vývoj zisku. Pro hodnocení využíval přísná kvantitativní kritéria a pro své nákupy používal několik metod nejen pro výběr akcie, ale i pro predikci trhu samotného.

Příklad kritérií pro výběr akcií podle investiční strategie Martina Zweiga

 • ukazatel P/E (poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii) by neměl klesnout pod 5 a zároveň nesmí být vyšší než trojnásobek tržního průměru.

Pro představu ukazatel P/E indexu MSCI World byl k 30. listopadu 2018 na hodnotě 17,54.

 • ukazatel EPS  (výnos na akcii)  sledoval na kvartální, roční a dlouhodobé periodě, pro každé sledované období měl určité podmínky, kterých muselo být dosaženo, aby akcii byl ochoten zařadit do portfolia.
 • poměr dluhu podniku k vlastnímu kapitálu podniku nesmí převyšovat průměr v daném odvětví.
 • chování tzv. zasvěcenců (angl. překlad insider) – pokud tito lidé během posledního kvartálu koupili své vlastní akcie a neprodali, bylo to pozitivní. Na druhou stranu, pokud tito lidé třikrát nebo vícekrát prodali, ukazuje to, že akcie není vhodná pro nákup.

Podle čeho hodnotil chování trhu?

Zweigova investiční strategie pro předvídání využívá dvou metod.
První je založena na ukazatelích týkajících se peněz, můžeme ji nazvat „peněžní model“, druhá metoda vychází z ukazatelů hybnosti trhu, obvykle měří rychlost změn na trhu.

Pro příklad uvedu několik indikátorů z „peněžního modelu“, které Zweig pečlivě sledoval:

 • Diskontní míra a povinné minimální rezervy (měnová politika centrálního bankovního systému Spojených států amerických – FED).
  • Zweigova slavná teze „Don´t fight the Fed“ („nebojujte s Fedem“) ale neplatila vždy. Pokud vznikl konflikt mezi indikátory hybnosti trhu a „peněžním modelem“, měly větší váhu tržní indikátory.
 • Bankovní úroková sazba Prime rate  (sazba, kterou banky účtují svým nejvýznamnějším klientům)
 • Spotřebitelský úvěr – snížení  naznačuje dno hospodářského cyklu a naopak značný nárůst indikuje poslední rostoucí stádium cyklu.

Svojí filozofií a pracovitostí byl schopen v letech 1976 až 1995 dosahovat průměrného ročního výnosu 25%. Dnes se můžete podívat například na fond, který založil s partnerem Joem Dimennou, na stránkách insidermonkey.com. Své investiční strategie a přístup k trhu s výběrem akcií dle svých kritérií, popsal Martin Zweig ve své knize „Winning on Wall Street“.

Jaké zásady spojují úspěšné investory?

Významných investorů, jako jsou zmínění Warren Buffett a Martin Zweig, je samozřejmě více. Někteří jsou hodnotoví, někteří se zaměřují na růstové akcie. Ikdyž  má každý svůj specifický přístup k investování, jsou úspěšní.

Zásad, které si od těchto velikánů můžeme vzít,  je hned několik:

1. Kombinovaná investiční strategie

Pro investora je ideální dosahovat co nejvyššího zisku při podstoupení minimálního rizika. Přestože se negativním rokům nevyhneme, chceme, aby jich bylo co nejméně. K tomu nám pomůže, když se poučíme od těchto investorů a využijeme kombinaci přístupů a výběrových kritérií. Nebudeme tak spoléhat pouze na jednu kartu.

2. Věrnost své filozofii

To, co tyto investiční guru spojuje, je věrnost svému přístupu bez ohledu na to, kam jde trh. Drželi se svých postupů a investiční strategie v dobrých i špatných časech.

3. Dlouhodobá disciplína

Disciplína je často důležitější než samotná strategie. Zůstat disciplinovaný a nepodléhat svým emocím je velmi náročné.   Investor musí disciplinovaně vytrvat a držet se své strategie, jak v časech poklesů tak v časech růstů. Neodpustím si zde malou radu, jak pomoci své sebekázni. Neohlížejte se přespříliš na své portfolio. Dá Vám to potřebný odstup, abyste viděli nejen malý kousek velkého obrazu, ale celý obraz dlouhodobého vývoje.

4. Módní trend vs. strategie

Noviny, internet, televize a média obecně, jsou plná různých moderních investičních nástrojů a příležitostí slibujících vysoké zisky. Tento jev je o to větší, pokud trhy rostou. Dejte pozor na tyto módní trendy a to, co je zrovna „in“. Může Vám to přinést v krátkodobém horizontu krátkodobý zisk, ale i ztrátu. Držte se dlouhodobé investiční strategie, ve které můžete kombinovat jak růstové příležitosti, tak ty stabilní hodnotově zaměřené.

Investiční strategie je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Důležitý je Váš postoj ke strategii a jestli jí opravdu věříte. Pokud jí věříte,  vytrvejte v ní i v náročných obdobích, jaká panují třeba v dnešní době a ve výsledku se Vám taková investiční strategie pravděpodobně osvědčí. Sebelepší investiční guru si projdou obdobím, kdy nad trhem nezvítězí. To, co je charakterizuje, je umění minimalizovat počet těchto negativních situací. Je tak malá pravděpodobnost, že budou mít 3 nebo 4 špatná období v řadě za sebou.

Zdroj: https://www.lynxbroker.cz/vzdelavani/investicni-guru/

Zdroj: https://www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb

Zdroj: https://www.ft.com/

Zdroj: https://www.gurufocus.com

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Již při studiu na vysoké škole jsem měl potřebu propojovat teorii s praxí, proto jsem začal podnikat ve financích souběžně při studiu. Po absolvování vysoké školy jsem se začal plně věnovat investicím a po několika letech mohu říci, že se stále učím a jsem za to rád. Nyní je mou snahou se o získané zkušenosti a znalosti s Vámi podělit. Při studiu jsem se učil psát pro akademiky, dnes se učím psát pro lidi.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/daniel-majstorovic/" target="_self">Ing. Daniel Majstorović</a>

Ing. Daniel Majstorović

Již při studiu na vysoké škole jsem měl potřebu propojovat teorii s praxí, proto jsem začal podnikat ve financích souběžně při studiu. Po absolvování vysoké školy jsem se začal plně věnovat investicím a po několika letech mohu říci, že se stále učím a jsem za to rád. Nyní je mou snahou se o získané zkušenosti a znalosti s Vámi podělit. Při studiu jsem se učil psát pro akademiky, dnes se učím psát pro lidi.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Jak investovat bezpečně

Chci vám ukázat, jak investovat bezpečně a navíc i několik zásad, které by měl mít na paměti každý investor, aby mohl sestavit bezpečné portfolio.

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.