Rodinná ústava – plánujte na 200 let

autor: | 24. listopadu 2021

Minulý týden jsme s naším klientem narazili na zajímavou situaci. Plánují nákup nemovitosti ve Velké Británii, kde žije jejich dcera a oni by chtěli trávit více času poblíž. Při výběru domů našli místo, které se jim líbí, a zjistili zajímavou věc. Pozemek, na kterém dům stojí, by nezískali do svého osobního vlastnictví, ale pouze do pronájmu a to na 200 let! Pozemky totiž vlastní místní šlechtická rodina, která se ve svých rodinných a majetkových plánech dívá 500 let dopředu. Jsou tak schopní plánovat i takovou věc, jako je pronájem svých pozemků na 200 let.

Jak plánuje normální člověk

Jaký je časový horizont, ve kterém dokáže plánovat normální člověk? Když jsme mladí, plánujeme na dny, maximálně týdny dopředu. S přibývajícím věkem i zodpovědností (děti, bydlení, podnikání …), se musíme začít dívat více dopředu a jsme schopní plánovat většinou v řádu let. Později se řada z nás dokáže dívat i na zbytek svého života a od 60 let přichází postupně schopnost přemýšlet i o naší další generaci a o tom, jak ji ovlivníme.

Česká stopa

Před časem jsem měl na jedné konferenci možnost setkat se s českým šlechticem Constantinem Kinským. Ten nám popisoval jejich pohled na správu majetku. Mluvil o tom, že on sám získal zámek a pozemky jako dědictví od svého otce a svou roli vnímá jako roli správce daného majetku. Jeho úkolem je spravovat majetek v průběhu života tak, aby ho mohl svému následovníkovi předat v lepším stavu, než ho převzal on sám.

Při našem letošním putování po Čechách jsem se svou rodinou navštívil i zámek ve Žďáru nad Sázavou a Zelenou Horu. Odkaz rodiny Kinských je zde cítit na každém kroku. Je vidět jejich snaha o propojení zámku se životem místních. Například v prostorách zámku stále funguje základní škola nebo hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů a zámecké prostory se snaží otevírat veřejnosti.

Pokud disponujete majetkem v řádech milionů korun, s velkou pravděpodobností budete tento majetek v průběhu života spotřebovávat, případně jej rychle spotřebují vaši dědicové. Pokud ale váš majetek dosahuje desítek nebo stovek milionů korun, můžete již s velkou pravděpodobností předpokládat, že jej sami za svého života spotřebovat nezvládnete. A když s ním naložíte rozumně, může sloužit a pomáhat mnoha dalším generacím. To je i příklad českých a zahraničních šlechtických rodů nebo novodobých podnikatelských rodin.

Zelená hora

Jak plánovat, když máte 100 milionů+

Chcete-li přemýšlet v mezigeneračním pohledu, je častou chybou, když nad tím přemýšlíte sami a řešení navrhnete od stolu. Nad takovýmto tématem by se měla vést diskuze, ke které přizvete pokud možno i další generace – vaše děti a případně i vnoučata, pokud to jejich věk dovoluje. Není nic horšího, než když vás někdo postaví před hotovou věc, která má zásadně ovlivnit váš život, aniž by se vás zeptal, zda o to vůbec stojíte.

Jakýkoliv mezigenerační transfer většího majetku by měl vždy vycházet ze vzájemné shody mezi jednotlivými generacemi. Je třeba se shodnout na tom, jak nejlépe transfer provést, aby byl ku prospěchu všem zúčastněným. Musí se naplnit vaše očekávání i zlepšit život budoucích dědiců.

Rodinná ústava

Spolu s velkým majetkem přichází i velká zodpovědnost. Vše se může rychle zkomplikovat, pokud se rodina nedokáže shodnout na budoucím směřování a začnou tak vznikat rozpory a hádky. Účinným nástrojem pro prevenci takových situací může být rodinná ústava. V té jsou předem definovaná pravidla a hodnoty, na kterých rodina stojí.

Rodinná ústava popisuje společné rodinné vize a hodnoty. Měla by obsahovat cíle, kterých chce rodina dlouhodobě dosahovat, a popsat, jak má majetek pomáhat k naplnění těchto cílů. Definuje, jaké budou role jednotlivých členů rodiny nebo jak se bude rodina zapojovat například do rodinného podnikání. Určuje také, jak budou podporováni jednotliví členové rodiny a v jakých oblastech (vzdělání, nemoci, těžké životní situace …). Zároveň popisuje a definuje vlastnickou strategii – kdo a kdy má právo vlastnit podíly na majetku nebo firmách a jak bude řešeno nástupnictví u rodinného majetku.

Z rodinné ústavy následně vyplývají základní majetkové směrnice. Jedná se o klíč ke správě rodinného majetku a jeho budoucí distribuci mezi jednotlivé členy rodiny. Na jeho základě se následně navrhují a konstruují konkrétní holdingové struktury, vytváří vlastnické strategie a zakládají svěřenské fondy. To vše má rodině pomoci udržet rodinné bohatství životaschopné a pohromadě pro tuto i další generace.

Na majetkové směrnice navazuje plán mezigeneračního předávání majetku, který je realizovaný závěťmi, dědickými smlouvami nebo svěřenskými fondy. Jeho cílem je předávat majetek takovým způsobem, aby i nadále mohl plnit roli, kterou mu rodina vytyčila ve své rodinné ústavě.

Proč mít rodinnou ústavu?

 • Posílí rodinná pouta a celistvost rodiny.
 • Rodina lépe definuje a pochopí společný zájem.
 • Naučí rodinu kultivovaně vzájemně komunikovat.
 • Vtáhne do dění i pasivní členy rodiny.
 • Diskuze zlepší vzájemnou komunikaci.

Body rodinné ústavy

 • Definice rodiny – kdo vše je součástí rodiny (děti, partneři, sestřenice, další příbuzní …).
 • Postavení nepřímých členů rodiny.
 • Formulace hodnot a vize rodiny.
 • Rodina nebo firma – co má v jaké situaci přednost.
 • Způsob zapojení členů rodiny do podnikání.
 • Způsob podpory členů rodiny v oblastech vzdělávání, nemocí, těžkých životních situací …
 • Odměňování rodinných členů.
 • Podmínky získání podílu ve firmě.
 • Vlastnická strategie.
 • Nástupnická strategie.
 • Filantropická strategie.

Jak rodinná ústava vzniká

Je důležité, aby rodinná ústava vznikala společnou rukou nejbližších zapojených členů rodiny. Pokud bude společným dílem, je velká šance, že bude všemi respektována a podporována. Nejčastěji proto vzniká při společných rodinných setkáních, kde se pod vedením mentora diskutují jednotlivá témata a hledá se na nich společná shoda. Po takovémto setkání jsou diskutovaná a odsouhlasená témata postupně sepisována do dokumentu, který formuje základ rodinné ústavy.

Je důležité si uvědomit, že rodinná ústava sama o sobě není právně závazným dokumentem, jehož nedodržování by bylo možné právně vymáhat. Jedná se o rodinný souhlas na základních parametrech a hodnotách, ze kterého teprve vychází konkrétní právní opatření a nastavení pro strukturování rodinného majetku v současné i budoucích generacích.

Jak vám můžeme pomoci

Téma rodinného mezigeneračního plánování je nám velmi blízké. S mým týmem majetkových poradců a právníků jsme připravení vás konstrukcí rodinné ústavy provést. V případě zájmu mi napište svou představu na jiri@cimpel.cz.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Prodej firmy krok za krokem

Nikdo z nás není nesmrtelný a stejně tak i každé dobrodružství v našich životech jednoho dne skončí. Podnikání a budování společnosti nevyjímaje....

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.