Klíč k harmonickému předání bohatství: rodinné benefity a majetkové plánování

autor: | 25. ledna 2024

Seděl jsem před pár dny u našich klientů na jižní Moravě a nad sklenkou vína jsme s celou rodinou intenzivně pracovali na jejich rodinné ústavě. Bylo to už několikáté naše sezení, které jsem v jejich rodině facilitoval (moderováním diskuze jsem přispíval k jejímu hladkému průběhu). Měli jsme tak prostor jít více do hloubky a jak se říká, „tnuli jsme do živého“. Tématem tohoto setkání rodinné rady byly benefity, které by měli členové rodiny získávat z rodinného majetku

Není to jednoduché téma. Možná si představujete, že je to, jako když se sejde smečka vlků nad uloveným králíkem, o kterého se chystá poprat. Ale opak je většinou pravdou. Většina podnikatelských rodin, se kterými pracujeme, je vedena porevolučními otci zakladateli / matkami zakladatelkami a v naprosté většině se vyznačují velkou skromností. Někdy až příliš velkou skromností a šetrností na to, jakým majetkem disponují. Velká část z nich si dosud vyplácela jen minimální podíly ze zisku a většinu prostředků reinvestovala zpět přímo ve firmě. Nyní se tito podnikatelé dostávají do věku, kdy své firmy začínají předávat v rámci rodiny nastupující generaci. Nebo své firmy prodávají a tím značnou část svého majetku kapitalizují do hotovosti. Často si až teprve v tuto chvíli, kdy na jejich bankovním účtu přistanou stovky milionů korun, uvědomí, že jsou skutečně bohatí.

Rodinné benefity

Benefity pro rodinu

V tuto chvíli také začínají přemýšlet o tom, jak s vydělanými penězi nejlépe naložit nejen s ohledem na sebe, ale i na svou nejbližší rodinu. Uvědomují si totiž, že pokud se dožijí vyššího věku, jejich děti se ke klasickému dědictví mohou dostat až v době, kdy už samy budou téměř v důchodovém období. Získat v takovém věku velký objem majetku může být spíše k vzteku, než pro radost. 

Proto s klienty intenzivně diskutujeme o vhodné formě benefitů pro rodinu v rámci přípravy jejich rodinných ústav a majetkových struktur. Vznikající majetkové struktury pak již zohledňují potřebu budoucího snadného mezigeneračního předání majetku a potřebu ochránit rodinu před zbytečnými spory.

Smysl a účel vyplácení benefitů z rodinného majetku je velmi obsáhlé téma s mnoha souvislostmi. V tomto článku bych vám chtěl přiblížit dva možné přístupy k vyplácení benefitů.

Pravidelné benefity

Pravidelné benefity se mezi členy rodiny obvykle vyplácejí jako podíly na zisku z rodinného majetku za uplynulé období. Využívá se v tomto případě tzv. nadační princip správy majetku, kdy je cílem nikdy nerozdělovat samotný majetek, ale pouze jeho aktuální výnosy. Navíc se výnosy nikdy nerozdělují celé, ale pouze jejich část, aby majetek i nadále zvyšoval svou hodnotu a udržoval si svůj význam navzdory působení inflace.

Rodina v tomto případě jednoduše sečte, co v uplynulém roce vydělala, a dohodne se, kolik z toho si chce vyplatit. Musí se také dohodnout, jakým klíčem si takový zisk rozdělí a to je potenciální kámen úrazu. Diskuze na takové téma nebývá vždy jednoduchá, protože záměry a cíle jednotlivých členů rodiny se mohou značně lišit. Diskuze nad rozdělením benefitů vám může usnadnit rodinná ústava. Ta definuje společné rodinné cíle, strategii jak jich dosahovat a určuje i základní klíč k tomu, jak si bude rodina své zisky a benefity rozdělovat.

Pokud se rodina rozhodne vyplácet pravidelné benefity, velmi často se uplatňuje tzv. princip rovnosti. Určí se několik kategorií beneficientů a všichni v dané kategorii pak dostávají vždy stejně, aby nevznikal pocit nespravedlnosti.

Běžnými kategoriemi beneficientů jsou:

  • zakladatelé (rodiče),
  • dospělé děti zakladatelů,
  • nezletilé děti zakladatelů
  • a ostatní členové rodiny (zletilí/nezletilí), jimiž jsou většinou potomci v následujících generacích.

Mimořádné benefity

Některé rodiny se rozhodnou nevyplácet benefity z majetku pravidelně, ale raději volí princip, kdy prostředky koncentrují pro konkrétní události. Cílem je ochránit rodinu a její členy, nabídnout jim nové příležitosti k individuálnímu růstu nebo zlepšit beneficientům život v konkrétní situaci. 

Typickými situacemi pro čerpání mimořádných benefitů bývají:

  • zdravotní komplikace,
  • pořízení vlastního bydlení,
  • vzdělání,
  • rozvoj podnikání,
  • zajištění renty v „důchodu“.

Výhodou mimořádných benefitů je, že mohou být vyšší a pokrýt celý konkrétní účel. Zároveň dokáží být takové benefity ve většině případů dobře předvídatelné a tedy i plánovatelné. To umožňuje správci rodinného majetku lépe investovat finanční prostředky na delší dobu a majetek má větší prostor k dalšímu růstu.

Nevýhodou je, že mohou snadno vytvářet pocit nerovnoměrného rozdělení rodinného majetku mezi jednotlivé členy rodiny. Snadno se může stát, že jedno z dětí zakladatele nemá žádné děti a druhé má naopak děti čtyři. Ty pak budou žádat o čerpání benefitů na studia nebo na pořízení prvního bydlení a vyčerpají vyšší benefity než dítě první. 

U mimořádných benefitů je třeba mít vždy na zřeteli, jestli jsou sami členové rodiny finančně zajištění a jestli se dokáží dívat na rodinu jako na celek. Jestli budou šťastní, když jako rodina mohou podpořit ve studiu nebo bydlení své synovce a neteře.

Jak distribuovat majetek ve vaší rodině

Diskuze nad konkrétní formou benefitů v rodině musí být vždy komplexní a zahrnovat i všechna další nezbytná témata. Pokud ji omezíme pouze na rozdělování benefitů, stane se z ní pomyslné „porcování medvěda“ a to žádné rodině dlouhodobě neprospěje. Typické je toto téma pro podnikatelské rodiny, které disponují podnikatelskými, nemovitostními a investičními majetky ve stovkách milionů korun. Komplexita jejich majetku si žádá detailnější úvahu nad jejich fungováním v dlouhodobém mezigeneračním pohledu a přirozeně také nad distribucí jejich výnosů.

Pokud jste takovou rodinou, nabízíme vám možnost využít nezávaznou on-line konzultaci, kdy se můžeme zamyslet nad konkrétní situací vaší rodiny a navrhnout další postup.

Daným tématem rodinných firem a jejich předáváním se zabývala také diskuze u kulatého stolu v rámci projektu TVize, které se účastnil i můj kolega a partner Zdeněk Mikuláš.https://tvize.cz/watch/generace-zakladatelu-rodinnych-firem-chce-predat-kormidlo-svym-potomkum-ti-nekdy-nemaji-zajem

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Jak investovat bezpečně

Chci vám ukázat, jak investovat bezpečně a navíc i několik zásad, které by měl mít na paměti každý investor, aby mohl sestavit bezpečné portfolio.

FED jako významný hráč na finančním trhu

Proč právě FED přitahuje takovou pozornost? Objasníme Vám klíčovou roli FEDu pro dlouhodobé investory a jejich investice. Pochopíte, proč byste ho měli brát vážně při svých investičních rozhodnutích.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Přečtěte si také …

Investice

Jak investovat s Warrenem Buffettem

Jak se stát akcionářem společnosti Warrena Buffetta a pár zajímavostí z letošního setkání akcionářů Berkshire Hathaway se dozvíte v tomto článku.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.