Těžké časy pro podílové fondy

autor: | 28. dubna 2021

V roce 2007 Warren Buffett uzavřel známou sázku s manažerem hedge fondů Tedem Seidesem. Šlo o to, zda prostý indexový fond S&P 500 (500 největších amerických firem) porazí v dalších deseti letech „koš“ vybraných hedgeových fondů.

Sázka skončila v roce 2017 jednoznačným vítězstvím pro Warrenna Buffetta a indexové fondy. Indexový fond na S&P 500 přinesl celkový výnos 126 %, v přepočtu na roky to v průměru bylo 8,5 % p.a. Vedle toho se v daném období zhodnotil „koš“ 5 vybraných hedgeových fondů jen o 36 %, tedy v přepočtu na rok to v průměru bylo 3,1 % p.a.

Co to je hedgeový fond

Definice podle „wiki“

Jedná se o speciální investiční fond, který téměř nepodléhá regulaci. Jde o vysoce rizikovou investici, která může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou však vyšší než u klasického fondu a také transparentnost je nižší. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. krátký prodej či finanční pákový efekt. Jsou vhodné především pro kvalifikované investory.“

V českých podmínkách se většinou nesetkáme s klasickými hedgeovými fondy v té podobě jako v USA. V ČR se většinou jedná o fondy pod označením FKI (Fondy kvalifikovaných investorů). Takových fondů je u nás aktuálně 191. Platí, že tento typ fondu má podstatně volnější ruce při správě majetku investorůnení limitován ve své investiční strategii ničím jiným než svým statutem. Může proto jít i do extrémního rizika s očekáváním extrémního růstu, ale i s pochopitelnou možností plné ztráty prostředků.

I FKI podléhají určité úrovni dohledu a regulace. Většina českých FKI je spravována některou z investičních společností, které zodpovídají za jejich chod a přináší určitou míru přímého dohledu a kontroly. Navíc i FKI musí mít depozitáře (banku) a auditora, který na jejich chod a fungování dohlíží.

Díky svobodě tvůrců FKI při sestavování a správě investiční strategie najdeme dnes na českém trhu fondy investující do klasických aktiv, jako jsou nemovitosti, akcie a dluhopisy, ale i fondy investující do umění, sběratelských předmětů, kryptoměn nebo forexových obchodů.

Na co si dát pozor při investici do FKI

Nezapomínejte na to, že FKI skutečně mají značnou volnost při správě své investiční strategie, která často vychází z hlavy jednoho člověka. Je tedy důležité, aby hlava, ze které daná strategie vychází, byla skutečně kvalifikovaná a zkušená. Měli byste proto dobře znát manažera daného fondu a důvěřovat mu natolik, abyste byli ochotní na něj vsadit své úspory.

Není investice bez rizika. Řada FKI fondů používá různé marketingové „berličky“ jak přesvědčit investory, aby investovali právě k nim. Vídám u těchto fondů například fixní roční výnos. Takový fond je ale již spíše dluhopisem než fondem. V případě investice prostřednictvím fondu do projektu, který fond financuje (často je to výstavba bytů/domů), se většinou stáváte spolumajitelem a ne věřitelem. To může být problém v případě potíží projektu. Věřitel má totiž při výplatě pohledávek při likvidaci projektu přednost před majiteli.

FKI také bývají dražší než klasické fondy. Jejich roční nákladovost bývá v jednotkách procent a ve větší části případů k ní ještě přidávají výkonnostní odměnu. Často je to ze zahraničí známých 2/20, tedy 2% roční fee + 20 % ze zisku. Jsou vidět i modely, kdy fond cílí na konkrétní zhodnocení, například 6 % a ze zisku nad tuto hranici si vezme 50-80 % jako svůj výkonnostní poplatek. Takové nastavení by se mi líbilo jako majiteli fondu, ale již mnohem méně jako jeho investorovi. Říkám si, proč jako investor mám nést riziko ztráty svých prostředků, ale nemohu se jako partner podílet rovnocenně i na případném vysokém zisku.

Nechci tímto říci, že by na českém trhu nebyly kvalitní projekty a velmi dobré FKI fondy. Jen je dobré si uvědomit všechny plusy i mínusy takové investice a vědět, do čeho jdete. Nedávno na jednom našem profesním setkání v rámci Asociace finančních poradců přišel kolega s dobrým přirovnáním. Investici do FKI přirovnal k nákupu společnosti. Stejně jako byste si prověřovali novou firmu předtím, než ji koupíte, měli byste prověřit i vybrané FKI předtím, než do něj vložíte peníze.

Rentiérské portfolio se bez problému obejde i bez fondů FKI. Pokud je ve svém portfoliu z jakéhokoliv důvodu chcete, přemýšlejte nad nimi jako nad alternativní investicí. Neměli byste do nich vkládat více než 20 % svých investic.

Jak si stojí podílové fondy proti indexům

Tedy již víme, že hedgeové nebo v ČR FKI fondy vydělávají dlouhodobě méně než klasické indexové fondy. Řada z těchto alternativních fondů však nemá jako cíl překonávat indexy, ale nabídnout investiční strategii, která není závislá na výnosu finančních trhů a přináší alternativu ke klasickým fondům.

U podílových fondů tomu tak většinou není. Ty akciové se ve většině případů snaží vybrat z indexů nejlepší tituly a přinést investorům větší zhodnocení, než kdyby „pouze“ nakoupili daný index a drželi od každé společnosti kus.

Jedním z takových fondů je i v Čechách oblíbený fond Franklin Mutual Global Discovery spravující přes 500 milionů USD spadající pod Franklin Templeton. Na grafu níže můžeme vidět, že v posledních 10 letech svou výkonností významně zaostal za růstem globálního akciového indexu MSCI World (zahrnuje 1700 největších společností na světě). Výkonnost fondu byla oproti indexu poloviční! Do tohoto indexu můžete investovat například prostřednictvím ETF fondu – iShares Core MSCI World ETF. Tento ETF fond spravuje majetek ve výši 36 miliard USD.

Srovnání ETF globální akcie vs. aktivní podílový fond na globální akcie 10let

Abych fondům jen nekřivdil, za posledních 12 měsíců byl výnos indexu a fondu srovnatelný. Oba přinesly svým investorům výnos kolem 25 %.

Srovnání ETF globální akcie vs. aktivní podílový fond na globální akcie 1 rok

U aktivně řízených podílových fondů je vždy trochu sázkou do loterie, jaké bude jejich zhodnocení za dalších 10 let. V jejich případě si totiž nekladete pouze otázku: „Jaký bude výnos akcií?“ Musíte se také ptát: „Jak se bude dařit jeho portfolio manažerovi překonávat trh a vybírat ty nejlepší akcie?“ Ale to už se díváme do křišťálové koule a věštíme budoucnost.

Já osobně mám raději jednodušší řešení, při kterých mohu křišťálovou kouli odložit stranou. Proto v našich portfoliích i po zkušenostech z posledních 10 let využíváme v tuto chvíli primárně pasivní ETF fondy. U nich totiž víme, že jejich výnos nebude ani větší, ani menší, než přináší průměr trhu. Máme u nich jistotu, že budou vydělávat právě tolik, kolik ponese trh, a to nám jako dlouhodobým investorům stačí.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hedge_fond

https://www.franklintempleton.cz/investor/fondy/prehled-fondu/2183/T/franklin-mutual-global-discovery-fund

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251882/?referrer=tickerSearch

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Prodej firmy krok za krokem

Nikdo z nás není nesmrtelný a stejně tak i každé dobrodružství v našich životech jednoho dne skončí. Podnikání a budování společnosti nevyjímaje....

Přečtěte si také …

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.