3 smrtelné chyby při předávání majetku

autor: | 1. února 2024

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se měl hodnotit podle majetku, který po nás zůstane. Je ale přirozené, že pokud se nám v životě daří a se svým majetkem hospodaříme rozumně, jeho hodnota v průběhu našeho života stoupá. A pokud se nerozhodneme darovat nakonec veškerý majetek na dobročinné účely, vyvstává otázka, jak ho smysluplně předat našim dětem, abychom jim jejich životy nezničili, ale zlepšili.

Existují 3 chyby, které snadno změní předání majetku v noční můru. Tady jsou:

  1. Uvažujete v příliš krátkém horizontu.
  2. Na nástupnictví se díváte příliš úzkým pohledem.
  3. Domníváte se, že nástupce se musí přizpůsobit.

1. chyba: Příliš krátký horizont

Rozdíl mezi chudými a bohatými často poznáte na délce časového horizontu, který při plánování budoucnosti mají.

Chudí lidé se často dívají do další výplaty, protože tam dohlédne jejich rozpočet. Na to, aby plánovali něco dál, peníze prostě nemají. Často však tato chudoba nevyplývá ze stavu jejich peněženek nebo velikosti výplaty, ale ze stylu jejich uvažování a přístupu k životu. Někteří lidé prostě žijí jen přítomností. Budoucnost plánují hlavně s ohledem na to, co si užijí teď nebo při další dovolené. Nejsou ochotní odkládat si prostředky na cíle, které leží za hranicí konce letošního roku.

Potkat můžete také lidi, kteří se mohou zdát na první pohled chudí, ale opak je pravdou. Celý život se snaží hospodařit s přebytkem finančních prostředků a každý měsíc si odkládají peníze na budoucnost. Tyto peníze pak pravidelně investují a ačkoliv jejich příjmy nejsou astronomické, díky své disciplinovanosti a dlouhodobému pohledu na majetek dokáží vybudovat často obrovské jmění.

Krátký vs. dlouhý horizont předávání majetku

Stejně můžete přemýšlet i o tom, jak svůj majetek předat. Bohatí se snaží o svém majetku uvažovat v mezigeneračním přesahu. Přemýšlí o tom, jak má jejich bohatství sloužit nejen příští generaci, ale jak to udělat, aby mohlo sloužit i těm, co přijdou po nich.

Takový pohled si žádá změnu přístupu a přesun z role vlastníka takového majetku do role správce. To je zcela odlišný koncept správy majetku a odpovídá filozofii, kterou můžeme vidět u úspěšných šlechtických rodů.

2. chyba: Úzký pohled na nástupnictví

U podnikatelských rodin dochází často k tomu, že je nástupnictví vnímáno jako otázka převzetí společnosti. Podnikatelé tak uvažují o nástupnictví ve firmě a neuvědomují si, že by více měli přemýšlet nad nástupnictvím v kontextu celkového majetku.

Vaše dítě nemusí být nutně prototypem úspěšného podnikatele nebo manažera. Často mají nástupci zcela jiné zájmy a jiné silné stránky, které by chtěli ve svém životě rozvíjet. Tlak na to, že mají po svých rodičích převzít řízení rodinného podniku, může jejich sny a plány zcela zadupat.

Jako rodiče a podnikatelé byste si měli uvědomit, co je pro vás na prvním místě. Jestli je to vaše firma nebo vaše děti a jejich štěstí. Pokud jsou to děti, je třeba obrátit svou pozornost k následujícímu bodu.

3. chyba: Nástupce se musí přizpůsobit

Děláte to tedy pro děti, nebo pro firmu? Pokud chcete svým majetkem podpořit život svých dětí a otevřít jim s jeho pomocí nové dveře, výzvy a příležitosti, které jim umožní žít šťastnější a plnější životy, je třeba zaměřit svou pozornost nejprve na ně.

Dříve než začnete přemýšlet o tom, co potřebuje firma, přemýšlejte o tom, co potřebují vaše děti. Mluvte s nimi o tom, co je v životě dělá šťastné, a jak se dívají na to, že by po vás firmu převzali.

Pokud se vaše děti vidí v jiné než podnikatelské roli, je na čase uvažovat o tom, že byste NEMĚLI MĚNIT NÁSTUPCE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE TŘEBA ZMĚNIT STRUKTURU VAŠEHO BOHATSTVÍ!

PLÁN ÚSPĚŠNÉHO NÁSTUPNICTVÍ

Nástupnictví a jeho plánování není jednoduchá disciplína a v životě ji bude většina z nás pravděpodobně dělat jen jednou. Máte tak jeden jediný pokus, který prostě musí vyjít. Variantu, že se to nepodaří a vy svým dětem předáním majetku poškodíte životy, si totiž nikdo z nás nechce ani připustit.

Jak tedy nad předáním majetku přemýšlet? My začínáme tím, že hledáme odpovědi na následující tři otázky:

  1. CO máte?
  2. KOHO máte?
  3. JAK své bohatství připravit pro konkrétní nástupce?

Dobrým pomocníkem v procesu předávání může být i rodinná ústava, o které jsem psal již dříve. Ta vám pomůže v případě, kdy je vaší vizí spravovat majetek v rámci rodiny společně a využívat ho i pro další generace. Vaši nástupci by pak měli svou roli vnímat ne jako vlastnickou, ale jako správcovskou. Samozřejmě mohou z majetku čerpat benefity, ale zároveň by ho měli spravovat tak, aby ho jednou předali svým nástupcům v lepším stavu, než ho oni sami na počátku převzali.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

Co s dědictvím, když je dědic neznámý?

Při řešení vlastnických otázek nejen kolem nemovitostí občas vstoupí do „hry“ tzv. neznámý dědic. Nejčastěji se to týká rodin, jejichž příbuzní emigrovali nebo z jiných důvodů odešli do zahraničí a již nejsou s nikým z rodiny v kontaktu. Pojďme se tedy podívat, jak v takovém případě probíhá dědické řízení.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Vánoce u Cimpelů 2023

https://youtu.be/iAsj63E7F3Q Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s tradicemi. Některé jsou společné napříč naší kulturou, jiné jsou pro každou...

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.