Proč sepisovat závěť u notáře

autor: | 24. srpna 2022

Při sestavování dědických plánů se často setkávám s otázkou, zda stačí sepsat závěť doma vlastní rukou, nebo je potřeba ji sepisovat u notáře. Kdo dobře četl e-book Jak na dědictví, určitě můj názor zná, přesto ho tu ještě shrnu a hlavně doplním o zcela nový pohled, který do věci vnesl Nejvyšší soud v únoru tohoto roku.

Závěť sepsaná vlastní rukou a závěť sepsaná notářem se neliší pouze tím, kdo závěť sepisuje, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnohem větší a zásadní rozdíl je v právních následcích obou typů závětí. Závěť sepsaná vlastní rukou je listinou soukromou. Oproti tomu závěť sepsaná notářem představuje listinu veřejnou. Rozdíl mohou pocítit hlavně dědicové při případném prokazování v soudním sporu. Soukromá listina má nižší právní průkaznost než listina veřejná!

Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu změnil zažitá pravidla prokazování platnosti závětí, které nejsou sepsány notářem. V  judikátu z 22. 2. 2022 dospěl Nejvyšší soud k závěru, že pokud v řízení o určení dědického práva po zůstaviteli je zpochybněna pravost sepsané závěti ve formě soukromé listiny toho z účastníků, který se ve svůj prospěch takové závěti dovolává, musí dokázat pravost listiny. Dříve byla praxe taková, že ten, kdo zpochybnil závěť, musel dokázat, že není platná. Nově musí platnost závěti prokázat ten, kdo má podle takové závěti dědit, ne ten, kdo s ní nesouhlasí!

Závěť sepsaná vlastní rukou a další soukromé listiny

Závěť sepsaná vlastní rukou a vlastní rukou i podepsaná (tzv. holografická) není jedinou možnou formou závěti. Tzv. závěť alografická je sepsaná jinak než vlastní rukou (dnes nejčastěji na počítači), ale musí být vlastní rukou podepsaná a samotnému podpisu musí být přítomni dva svědci, před kterými zůstavitel prohlásí, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Ale i takováto forma závěti je považována za listinu soukromou. Pokud takovouto závěť někdo zpochybní, následuje soudní spor. V tomto sporu musí podle judikatury Nejvyššího soudu prokázat platnost závěti ten, v jehož prospěch je sepsána. Případné spory o pravost mohou trvat opravdu dlouhou dobu, prokazování je velmi obtížné a celá pozůstalost může být paralyzována na mnoho let.

Závěť sepsaná u notáře = veřejná listina

Závěť sepsanou notářem sepisuje osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin. Notář se při sepisování závěti přesvědčí, že zůstavitel činí poslední vůli s rozvahou, vážně a bez donucení. Taková závěť má mnohem vyšší právní průkaznost. Notářský zápis je navíc založen v Evidenci právních jednání pro případ smrti, což zajistí, že nezůstane ztracena, ale bude se v souladu s ní postupovat při dědickém řízení.

Pro klid v rodině sepisujte závěť jedině u notáře!

Asi je již jasné, jaká je odpověď na otázku, která závěť je lepší. Jedině závěť sepsaná notářem pomůže předejít sporům mezi dědici.  Závěť sepsaná vlastnoručně ani před svědky nezaručí hladký průběh dědického řízení. Pokud chcete předejít budoucím sporům vašich dědiců ohledně pravosti závěti a nejistotě ohledně osudu svého majetku, je na to jednoduchá rada, sepište závěť u notáře.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/michal-misek/" target="_self">Mgr. Michal Míšek</a>

Mgr. Michal Míšek

Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

Rodinná ústava

Začnu příběhem nebo možná lépe řečeno myšlenkami jedné rodiny. „Máme tři dospělé děti. Po letech podnikání se nám podařilo vybudovat majetek,...

Cizincem v ráji. Jak zdravě zbohatnout

80 % bohatých pochází z chudých poměrů a bohatými se stalo až za svého života. V Česku je i vlivem minulého režimu jen málo skutečně...

Přečtěte si také …

Investice

Dvě největší investiční chyby

Většina investorů odkládá stranou peníze s cílem stát se jednoho dne rentiérem - to znamená být finančně nezávislý na příjmu ze zaměstnání nebo...

Investice

Jak investovat s Warrenem Buffettem

Jak se stát akcionářem společnosti Warrena Buffetta a pár zajímavostí z letošního setkání akcionářů Berkshire Hathaway se dozvíte v tomto článku.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.