Správa majetku. Kde se můžeme inspirovat

autor: | 29. června 2023

Když slyšíte vyprávět zástupce šlechtických rodů o tom, jak přistupují ke svému rodinnému majetku, který je většinou charakterizován vlastnictvím půdy, lesů a nemovitostí, má jejich vyprávění jednoho společného jmenovatele. Ke správě majetku zaujímají SPRÁVCOVSKÝ PŘÍSTUP.

Příkladem může být rod Kinských. S panem Constantinem Kinským jsem se setkal při několika příležitostech. Z jeho vyprávění o přístupu k rodinnému bohatství je přístup správce vždy zcela zřejmý. Na jedné akci nám svůj přístup popsal blíže: Náš rodinný majetek jsem převzal po předcích ve stavu, na kterém se podepsalo mnoho let vlastnictví státu za minulého režimu. Mojí úlohou nyní je majetek spravovat jako dobrý hospodář a připravit ho na předání další generaci, abych ho předal v lepším stavu, než jsem ho přijal.

Správa majetku v rodu Hildprandt

Podobný příběh jsem slyšel i od pokračovatele rodu Hildprandtů. Stephanos Germenis-Hildprandt spravuje zámek v Blatné a s ním související majetky. Vždy vypráví o svých plánech se zámkem, destilérkou nebo rybníky s chovem kaprů. Vždy má velké plány, co dalšího chce vybudovat a jak zámek i jeho okolí zvelebit, aby mohl sloužit i dalším jejich generacím.

Správcovský přístup k majetku

Co mají oba zmíněné rody společné, je právě správcovský přístup k majetku. Tito lidé nejsou pouhými vlastníky, kteří by na majetek pohlíželi tak, že jim nese nějaký užitek a nezajímá je, co s ním bude, až tady nebudou nebo o užitek z něj ztratí zájem.

Člověk s přístupem SPRÁVCE chce majetek spravovat v módu šlechtického rodu. Ti přebírají majetek se závazkem předat ho dalšímu rodinnému příslušníkovi nebo případně zvolenému správci vždy v lepším stavu, než ho převzali. Díky tomu se na správu svěřeného majetku dívají s velmi dlouhým mezigeneračním horizontem.

Sami sebe vidí správci jako někoho, komu byl majetek propůjčen. Po skončení jejich správcovské role ho chtějí předat svému nástupci. Nemohou tak svěřený majetek zpeněžit a rozházet za luxusní auta, drahé dovolené nebo kabelky. Utrácet mohou jen výnosy, které z majetku dokáží v průběhu své správy získat a které jsou jim rodinou za jejich správu určené.

Rodiny s tímto přístupem dokáží přemýšlet nad svěřeným majetkem v horizontu stovek let a to přináší zásadní změnu uvažování. Pokud zvažují konkrétní investice, dokáží nad nimi přemýšlet tak, že jejich výsledek sklidí až generace, které přijdou po nich. To jim otvírá zcela nový pohled na investice.

Typickým příkladem takových investic jsou například lesy. Pokud dnes vysadíte les, výnos z něj získáte až za mnoho desítek let. Dočká se ho až druhá nebo dokonce třetí generace správců. Snahou správce není pouze maximalizovat výnos z dané investice, ale přemýšlí i nad její kvalitou a udržitelností. Proto nepřemýšlí pouze nad tím, jak z daného lesa vytěžit co nejvyšší výnos, ale jak ho vysadit, aby takový výnos přinášel průběžně a udržitelně. Většinou tedy nechce vysadit pouze monokulturu složenou ze smrků, které sice rychle rostou, ale jsou náchylné vůči škůdcům a špatnému počasí. Naopak se snaží les vysazovat a kultivovat smíšeným způsobem vhodným pro danou lokalitu a podnebí, aby s ním budoucí generace měly co nejméně potíží.

Správcovský přístup při zakládání rodinného bohatství

Výhodou dnešních podnikatelských rodin je, že ve většině případů se jedná o první generaci zakladatelů rodinného majetku. Vlivem přerušení správcovské linie minulým režimem jsou dnes většinou na začátku. Je na nich, jakou cestou při předávání a správě rodinného bohatství se vydají. Toto rozhodnutí zásadním způsobem ovlivní kontinuitu celé rodiny v dalších generacích a jejich přístup k rodinnému majetku.

Pokud se rozhodnete svůj majetek dále předávat a spravovat z pohledu správce, otevře vám to mnoho nových dveří. Když budete tvořit rentiérské portfolio, budete nad ním přemýšlet ne v horizontu svého života, ale z pohledu dalších generací. Pokud je vám nyní 60 let, váš horizont nebude dalších 25 let, ale stane se z něj 50, 100, 200… let. V takovém případě se vám otevřou zcela nové možnosti, jak nad investicemi přemýšlet.

Například akcie, které se na horizontu pár let zdály nebezpečné a rizikové z důvodu vysoké kolísavosti ceny, se rázem stanou jedněmi z nejbezpečnějších aktiv, která budete chtít v portfoliu držet. Na své nemovitosti se budete dívat pohledem správce. Ten se musí starat o jejich dobrý technický stav, do kterého bude v těchto horizontech potřeba dále investovat. Úvahy nad správou rodinné firmy musí zahrnovat i plány zapojení profesionálního managementu do řízení firmy.  K přesunu rodiny do role vlastníků na takto dlouhých horizontech přirozeně dochází.

Jak správce čerpá výnosy z majetku

Zjistíte, že pro vás jako správce bude důležitější to, v jaké kvalitě majetek udržujete a jaký průběžný výnos nese, než o kolik průběžně roste jeho cena. Tento průběžný výnos/příjem bude tím, co budete chtít průběžně využívat pro financování životních potřeb současné generace. Zároveň budete tyto prostředky potřebovat pro údržbu a vylepšování majetku. Snahou každého správce je neutrácet a neprodávat majetek, ale čerpat z něj dividendy, kupony, nájmy…

Jak správcovský přístup budovat

Důležitým úkolem každého dobrého správce je vychovat si svého nástupce a i očekávání rodiny a jejích členů přizpůsobit správcovskému přístupu. Dobrou platformou, na které může rodina správcovské hodnoty budovat, je rodinná ústava. Místem pro společné diskuze je typicky rodinná rada.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

3 klíčové body pro úspěšné předání majetku

Letní měsíce jsou ideálním obdobím k práci na tématech, pro která vám nezbývá v běžném roce příliš času. Pro naše klienty z řad podnikatelských rodin bývají těmito tématy právě otázky spojené s prací na jejich soukromých investičních plánech nebo rodinných strukturách. Proto jsem pro vás na začátek prázdnin připravil článek, ve kterém se s vámi chci podělit o to, jak přemýšlet nad zapojením dalších generací do správy rodinného majetku a na čem takovou správu stavět.

Budu rád, když mi napíšete, jak se na to díváte u vás v rodině.

předání majetku

Co s dědictvím, když je dědic neznámý?

Při řešení vlastnických otázek nejen kolem nemovitostí občas vstoupí do „hry“ tzv. neznámý dědic. Nejčastěji se to týká rodin, jejichž příbuzní emigrovali nebo z jiných důvodů odešli do zahraničí a již nejsou s nikým z rodiny v kontaktu. Pojďme se tedy podívat, jak v takovém případě probíhá dědické řízení.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investice

Dvě největší investiční chyby

Většina investorů odkládá stranou peníze s cílem stát se jednoho dne rentiérem - to znamená být finančně nezávislý na příjmu ze zaměstnání nebo...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.