Role family office

Family office, řešení pro podnikatelské rodiny

autor: | 17. května 2023

Před lety jsme začínali jako investiční poradci s představou, že na právních a daňových tématech našich klientů budeme spolupracovat s jejich účetními a právníky. V čase se ale ukázalo, že takové řešení je například při přípravě a následné správě majetkové struktury podnikatelské rodiny často neprůchodné.

Stávalo se nám, že jsme s rodinou pracovali řadu týdnů a měsíců na přípravě rodinné ústavy. Na jejím základě jsme ustanovili rodinnou radu a připravili spolu s ní koncept majetkové struktury, která měla umožnit bezpečně spravovat rodinný majetek nyní i po mnoho dalších generací. Právník pak již měl jen dostat zadání, danou strukturu technicky připravit a ve spolupráci s daňovým poradcem do ní majetek postupně přesunout.

Naráželi jsme ale na to, že právníkům chyběla zkušenost s konstrukcemi svěřenských fondů nebo rodinných nadací. Často se ztráceli i v daňové problematice rodinných holdingů. Daňoví poradci se snažili této problematice rovnou vyhnout obloukem. Klient se pak ocital v koloběhu výmluv, oddalování úkolů a přehazování odpovědnosti z jednoho na druhého. Trochu jako v té pohádce, kde se slepička snaží zachránit kohoutka, ale než dostane trochu vody, musí oběhnout řadu dalších lidí a splnit mnoho nesouvisejících úkolů.

A tak jsme se nakonec rozhodli sestavit celý tým investice / právo / daně / family advisory uvnitř naší firmy a vytvořit family office. Dokážeme tak vyřešit vše na jednom místě, s jedním vzájemně spolupracujícím a komunikujícím týmem, který rodinám našich klientů dokáže pomoci majetek nejen vhodně technicky i daňově poskládat, ale také ho dlouhodobě řídit a spravovat.

Jak pracuje family office

Rodinná banka, o které jsem psal v předchozích článcích, musí mít nějakou technickou a právní strukturu, kterou bude spravovat profesionální tým. Podnikatelské rodiny tuto strukturu většinou spravují a řídí prostřednictvím svých single nebo multi family office.

Single family office je řešením, které využívají rodiny disponující vlastním majetkem ve výši vyšších miliard korun. Toto řešení znamená, že si postavíte vlastní tým specialistů, kteří v rámci family office budou pracovat většinou jako zaměstnanci pouze pro vás a vaši rodinu.

Multi family office je řešením, při kterém nemusíte najímat další vlastní zaměstnance. Využijete služeb již hotového a připraveného týmu profesionálů, kteří se již dnes starají o více rodin, jako je ta vaše. Výhodou takového řešení je jednoznačně využití jejich zkušeností, které získali při správě majetku jiných rodin. Pokud se můžete poučit z chyb a úspěchů někoho, kdo si již v minulosti prošel situací a věkem, kterým si dnes procházíte vy, můžete se vyvarovat mnoha vlastních chyb. Multi family office je typicky řešením pro investory s majetkem 100 milionů Kč a více.  

Účel family office

Účelem rodinné kanceláře je odstraňovat jednotlivým členům rodiny překážky ve využití zdrojů vytvořených předchozími generacemi. Cílem je pomocí těchto zdrojů pomáhat jednotlivým členům rodiny žít život ve větší osobní svobodě, prosperitě a rozkvětu.

Family office je navržena tak, aby připravovala členy rodiny na kolektivní správu rodinného bohatství. Jejím cílem je zajistit udržitelnost a růst rodinného majetku napříč generacemi.

Oblasti služeb family office

Oblasti služeb family office

Obrázek ukazuje typické služby, které pro své klienty jako jejich family office zajišťujeme. Ve svém přístupu vždy zohledňujeme dlouhodobost nad snahou zvítězit v krátkodobém horizontu!

Klíčové role family office

Role family office

Správce a poradce

Jednou z rolí, které zastává family office, je role správce a poradce. Pro mnoho rodin se jedná o klíčovou roli. V rámci rodiny spravuje a vykonává transakce a udržuje vše v mezích zákonů a pravidel.

Ačkoliv rodina vždy dělá finální rozhodnutí, tak právě člověk ve správcovské funkci plní klíčovou roli při zavádění a realizaci těchto rozhodnutí.

Řeší například:

  • zajištění hotovosti pro rodinu
  • řízení rizik
  • optimalizaci daňových dopadů
  • optimalizaci celkových nákladů
  • archivaci a správu všech potřebných dokumentů

Hlídač a ochránce

Family office plní ve vaší rodině také roli hlídače a ochránce. Smyslem je ochrana rodiny a jejího bohatství. Vytváří systém monitoringu a včasného varování pro případy narušení soukromí, důvěryhodnosti a kyberbezpečnosti.

Dívají se na jednotlivé kroky, které rodina realizuje z vyššího nadhledu. Jejich cílem je porozumět aktivitám v rámci family office a řídit je tak, aby do sebe jednotlivé činnosti a rozhodnutí vzájemně zapadaly. Například při zvažování nových rodinných investic berou v potaz nejen jejich výhodnost, ale také jejich daňové dopady, bezpečnostní rizika, srozumitelnost pro další členy rodiny a schopnost tyto investice spravovat jako rodina po celou dobu jejich životnosti.

Z pozice ochránce přináší family office objektivní a ničím nezaujatou podporu rodině. Pomáhá jejím jednotlivým členům, aby dokázali využít své bohatství ke zlepšení svých životů.

Učitel a knihovník

Family office je myšlenkovým trustem a digitální knihovnou pro současné i další generace. Plní tak roli knihovníka a rodinného učitele. Zaznamenává rodinnou historii, buduje databázi rodinného know-how a pomáhá rodině definovat a udržovat její základní hodnoty.

Také z této role může být family office partnerem pro jednotlivé členy rodiny při hledání jejich vlastní cesty. Může je podporovat při budování kariéry, naplňování jejich cílů a hledání nových zájmů.

Často s našimi klienty například otevíráme otázku „Co kdyby…“, která přináší jednu z nejvíce obohacujících diskuzí, které rodina může vést.

Funkce family office

Funkce family office

Proč potřebujete family office

Pokud disponujete majetkem ve stovkách milionů korun, sami víte, jaká komplexita se správou takového majetku přichází. Spolu s velkým majetkem přichází také značná zodpovědnost za to, jak tyto peníze budou ovlivňovat životy vašich nejbližších. A to i v době, kdy již nad majetkem nebudete mít žádnou kontrolu.

Systém správy majetku

V praxi často vídám situace, kdy je majetek spravován velmi neefektivně, nesystematicky a neplánovitě. Když s novými klienty rozebíráme strukturu současného portfolia na začátku naší spolupráce, většinou jako důvod, proč mají tu nebo onu investici, uvádí: „Někdo mi to nabídl a vypadalo to dobře, tak jsem tam něco vložil.” Výsledkem bývá velmi květnaté portfolio složené z desítek různých investičních produktů a nástrojů, jejichž samotný soupis zabere několik stran. Snaha investora udržet si nad nimi alespoň základní přehled a hlídat, kdy co bude končit a kam má peníze z ukončeného produktu vložit, mu pak zabírá řadu hodin práce na denní bázi.

Smysluplné využití majetku i pro další generace

Druhým problémem je, že přes vysokou pracnost takového řešení již většinou nezbývá síla přemýšlet nad rodinnými tématy souvisejícími s nástupnictvím a efektivním využitím majetku pro blaho vaše i vašich nejbližších. Navíc systém investic a majetkových struktur je většinou tak složitý, že představa, že ho po vás někdo zdědí a bude se jím muset prokousat, je někdy až děsivá. Investor je tak často paralyzován, přešlapuje na místě a důležitá rozhodnutí neoperativního typu odkládá.

S tím vám family office dokáže velmi efektivně pomoci. Je to podobné jako s podnikáním. Když jste začali budovat firmu, v první fázi jste dělali vše sami. Následně jste začali řídit lidi a procesy ve vašem týmu z role manažera. A nakonec jste se posunuli do role vlastníka a exekutivní role ve firmě převzal někdo po vás. Vaší úlohou se stalo dělat strategická rozhodnutí, dohlížet na práci ředitele a užívat si zasloužené dividendy a volný čas.

Přesně do této role je třeba se nyní přesunout i v oblasti správy rodinného majetku. Protože právě z role vlastníka takového majetku, který má vytvořený funkční systém na jeho řízení a správu, můžete začít efektivně zasvěcovat do fungování svého family office i ostatní členy rodiny a postupně je připravovat na převzetí jejich nové role.

Pokud se nacházíte v takové situaci, jsme tu pro vás a jsme připravení vás provést další fází života jako váš family office.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Prodej firmy krok za krokem

Nikdo z nás není nesmrtelný a stejně tak i každé dobrodružství v našich životech jednoho dne skončí. Podnikání a budování společnosti nevyjímaje....

Přečtěte si také …

Investice

Kde jsou Vaše peníze v bezpečí?

Loď v přístavu je v bezpečí. To ale není to, proč jsou lodě stavěné...Admirál Grace Hopper S penězi je to úplně stejné. Mnoho lidí má pocit, že...

Investice

Dvě největší investiční chyby

Většina investorů odkládá stranou peníze s cílem stát se jednoho dne rentiérem - to znamená být finančně nezávislý na příjmu ze zaměstnání nebo...

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.