Jak investují úspěšné podnikatelské rodiny a jejich rodinná investiční strategie

autor: | 11. října 2023

Každá rodina má svůj vlastní unikátní přístup ke správě svého majetku a investic. Některým rodinám může vyhovovat, že se o vše stará jeden člověk a ostatní stojí zcela mimo tento proces. Takové řešení ale není dlouhodobě udržitelné. Dříve nebo později nastane situace, kdy bude muset celou agendu správy investic převzít někdo další, a v tu chvíli může nastat problém. Čím větší majetek, tím systematičtější přístup si jeho správa žádá. I proto s rodinami klientů naší family office připravujeme vedle dalších dokumentů i rodinné investiční strategie.

Investiční review jako součást přípravy rodinné investiční strategie

Jako první sestavujeme rodinnou majetkovou mapu. Cílem je určit, co rodina vlastní, jak tato aktiva drží, a lépe detailně porozumět procesu, jak své investice nakupovala a spravovala do teď.

 • Preferovala rodina spíše aktivní, nebo pasivní přístup ke svým investicím?
 • Drží spíše diverzifikovaná portfolia, nebo raději koncentruje své investice v různých soukromých projektech?
 • Kdo v rodině dělal klíčová investiční rozhodnutí?
 • Jak se do teď pracovalo s rodinnými a investičními cíli? Kdo je určoval, monitoroval a vyhodnocoval?
 • Jak rodina monitorovala a vyhodnocovala výkonnost investic?
 • Jak jednotliví členové rodiny přistupují k rizikům a jakou mají rizikovou toleranci?
 • Jak citliví jsou jednotliví členové rodiny k placení daní?

To jsou klíčové otázky, na které je třeba v první fázi přípravy rodinné investiční strategie najít odpovědi. Na investiční review navazuje důležitý a pro další práci s investicemi klíčový dokument, který celou rodinnou investiční strategii zabalí do srozumitelného výstupu a pomůže vizi přenést do konkrétních kroků.

Rodinné prohlášení o investiční politice

Dokument zvaný prohlášení o investiční politice, v angličtině investment policy statement (IPS), funguje jako návodný popis investiční strategie a definuje cíle, které má majetek pomoci naplnit. IPS obsahuje popis konkrétní alokace aktivzákladních rizikových parametrů portfolia, definuje benchmarky, ke kterým bude rodina výsledky strategie porovnávat, a definuje plánované nebo neplánované situace, kdy bude rodina potřebovat z majetku a investic čerpat prostředky.

Prohlášení o investiční politice vedle detailního popisu investiční strategie a celkových investičních cílů řeší i další důležitá témata spojená se správou majetku. Například:

 • Definuje zdroje rodinného bohatství.
 • Určuje role a zodpovědnost klíčových osob a orgánů.
 • Popisuje roli poradců v celkové struktuře a stanovuje standard péče, kterou rodina od poradců očekává.
 • Stanovuje, kdo je zodpovědný za tvorbu investičních pravidel, správu investic a monitoring výsledků.
 • Obsahuje postupy pro spolupráci se zapojenými poradci.
 • Samozřejmě také detailně definuje investiční strategii a celkové investiční cíle.

Podobně, jako například rodinná ústava, i prohlášení o investiční politice by mělo být pravidelně diskutováno v rámci rodiny a přizpůsobováno aktuálnímu rodinnému nastavení. Měl by to být živý dokument. Psanou a formalizovanou podobu tohoto dokumentu by měli podepsat všichni, kterých se týká. Dodává to na důležitosti jeho významu jako klíčového rodinného dokumentu.

Prohlášení o investiční politice zajišťuje rodině nezávislost

Hlavním účelem rodinného prohlášení o investiční politice je pomoci rodině přesně definovat konkrétní cíle, pravidla a systém, jakým je jejich majetek spravován. Tím získává rodina větší svobodu a nezávislost na aktuálních správcích. Pokud totiž konkrétní investiční správa probíhá pod „uzavřenou pokličkou“ v režii konkrétních investičních správců a asset manažerů, ztrácí rodina nad systémem správy kontrolu a vytváří si závislost na těchto správcích.

Pokud ale systém správy dobře popíšete, můžete správce vyměnit a tomu novému prostě jen předáte své prohlášení o investiční politice a on naváže na činnost předchozího správce.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Proč z růstové firmy dělat hodnotovou

Do určité fáze života firmy se podnikatelé soustředí primárně na její růst. Hledají nové zákazníky, budují nové provozy, investují zpět do firmy,...

Kdy se časování trhu vyplatí

Následující graf o časování trhu jste již jistě v různých obměnách viděli, jelikož se jedná o často používanou ilustrační pomůcku pro argument,...

Přečtěte si také …

Investice

Kde jsou Vaše peníze v bezpečí?

Loď v přístavu je v bezpečí. To ale není to, proč jsou lodě stavěné...Admirál Grace Hopper S penězi je to úplně stejné. Mnoho lidí má pocit, že...

Investice

Jak investovat s Warrenem Buffettem

Jak se stát akcionářem společnosti Warrena Buffetta a pár zajímavostí z letošního setkání akcionářů Berkshire Hathaway se dozvíte v tomto článku.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.