Jak investují úspěšné podnikatelské rodiny a jejich rodinná investiční strategie

autor: | 11. října 2023

Každá rodina má svůj vlastní unikátní přístup ke správě svého majetku a investic. Některým rodinám může vyhovovat, že se o vše stará jeden člověk a ostatní stojí zcela mimo tento proces. Takové řešení ale není dlouhodobě udržitelné. Dříve nebo později nastane situace, kdy bude muset celou agendu správy investic převzít někdo další, a v tu chvíli může nastat problém. Čím větší majetek, tím systematičtější přístup si jeho správa žádá. I proto s rodinami klientů naší family office připravujeme vedle dalších dokumentů i rodinné investiční strategie.

Investiční review jako součást přípravy rodinné investiční strategie

Jako první sestavujeme rodinnou majetkovou mapu. Cílem je určit, co rodina vlastní, jak tato aktiva drží, a lépe detailně porozumět procesu, jak své investice nakupovala a spravovala do teď.

 • Preferovala rodina spíše aktivní, nebo pasivní přístup ke svým investicím?
 • Drží spíše diverzifikovaná portfolia, nebo raději koncentruje své investice v různých soukromých projektech?
 • Kdo v rodině dělal klíčová investiční rozhodnutí?
 • Jak se do teď pracovalo s rodinnými a investičními cíli? Kdo je určoval, monitoroval a vyhodnocoval?
 • Jak rodina monitorovala a vyhodnocovala výkonnost investic?
 • Jak jednotliví členové rodiny přistupují k rizikům a jakou mají rizikovou toleranci?
 • Jak citliví jsou jednotliví členové rodiny k placení daní?

To jsou klíčové otázky, na které je třeba v první fázi přípravy rodinné investiční strategie najít odpovědi. Na investiční review navazuje důležitý a pro další práci s investicemi klíčový dokument, který celou rodinnou investiční strategii zabalí do srozumitelného výstupu a pomůže vizi přenést do konkrétních kroků.

Rodinné prohlášení o investiční politice

Dokument zvaný prohlášení o investiční politice, v angličtině investment policy statement (IPS), funguje jako návodný popis investiční strategie a definuje cíle, které má majetek pomoci naplnit. IPS obsahuje popis konkrétní alokace aktivzákladních rizikových parametrů portfolia, definuje benchmarky, ke kterým bude rodina výsledky strategie porovnávat, a definuje plánované nebo neplánované situace, kdy bude rodina potřebovat z majetku a investic čerpat prostředky.

Prohlášení o investiční politice vedle detailního popisu investiční strategie a celkových investičních cílů řeší i další důležitá témata spojená se správou majetku. Například:

 • Definuje zdroje rodinného bohatství.
 • Určuje role a zodpovědnost klíčových osob a orgánů.
 • Popisuje roli poradců v celkové struktuře a stanovuje standard péče, kterou rodina od poradců očekává.
 • Stanovuje, kdo je zodpovědný za tvorbu investičních pravidel, správu investic a monitoring výsledků.
 • Obsahuje postupy pro spolupráci se zapojenými poradci.
 • Samozřejmě také detailně definuje investiční strategii a celkové investiční cíle.

Podobně, jako například rodinná ústava, i prohlášení o investiční politice by mělo být pravidelně diskutováno v rámci rodiny a přizpůsobováno aktuálnímu rodinnému nastavení. Měl by to být živý dokument. Psanou a formalizovanou podobu tohoto dokumentu by měli podepsat všichni, kterých se týká. Dodává to na důležitosti jeho významu jako klíčového rodinného dokumentu.

Prohlášení o investiční politice zajišťuje rodině nezávislost

Hlavním účelem rodinného prohlášení o investiční politice je pomoci rodině přesně definovat konkrétní cíle, pravidla a systém, jakým je jejich majetek spravován. Tím získává rodina větší svobodu a nezávislost na aktuálních správcích. Pokud totiž konkrétní investiční správa probíhá pod „uzavřenou pokličkou“ v režii konkrétních investičních správců a asset manažerů, ztrácí rodina nad systémem správy kontrolu a vytváří si závislost na těchto správcích.

Pokud ale systém správy dobře popíšete, můžete správce vyměnit a tomu novému prostě jen předáte své prohlášení o investiční politice a on naváže na činnost předchozího správce.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Prodej firmy krok za krokem

Nikdo z nás není nesmrtelný a stejně tak i každé dobrodružství v našich životech jednoho dne skončí. Podnikání a budování společnosti nevyjímaje....

Přečtěte si také …

Investice

Kde jsou Vaše peníze v bezpečí?

Loď v přístavu je v bezpečí. To ale není to, proč jsou lodě stavěné...Admirál Grace Hopper S penězi je to úplně stejné. Mnoho lidí má pocit, že...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.