Rizikové dluhopisy – jak je poznat a co dělat když emitent neplní to, co slíbil

autor: | 24. září 2019

Dnešní doba nám dává hodně příležitostí vyjadřit se k investicím do dluhopisů a dluhopisům samotným. Mluvil jsem na toto téma v našich zářijových aktualitách, kde jsem zmínil záporné úrokové sazby na dluhopisech, což znamená, že někomu (státu, firmě) půjčíte peníze a ještě za to zaplatíte.

Obrázek dluhopisového trhu.
Dluhopisový trh

Zajímavostí je, že těchto dluhopisů se zápornou sazbou se obchoduje na světových trzích v objemu 15 bilionů dolarů a již došlo k situaci, kdy dánská banka poskytuje svým klientům hypotéku,  za kterou jim ještě zaplatí, tzn. klienti bance zaplatí méně než si  půjčí.

Zdá se Vám to postavené na hlavu? Mně tedy rozhodně ano. ?

V dnešním článku se, ale nechci zabývat makroekonomickými otázkami okolo záporných úrokových sazeb. Rád bych se věnoval tomu, jak postupovat, když si pořídíte dluhopis  nebo jeho kupon, který Vám emitent nesplácí  a  dal Vám pár tipů, jak se takovým dluhopisům vyhnout.

Může se to bohužel stát i Vám

Základním principem dluhopisu je, že někomu půjčíte peníze a dlužník Vám po čase vrátí půjčenou částku plus něco navíc.  

Nedávno jsem řešil dotaz klienta, který již dříve koupil dluhopis společnosti ZOOT. V této společnosti došlo ke změně struktury, což mělo vliv i na hodnotu dluhopisů. Z dokumentů klienta bylo jasně patrné, že s největší pravděpodobností bude rád, když dostane zpět alespoň 10 % z původní vložené hodnoty.

Dalšímu klientovi byl v průběhu pravidelně vyplácen kupon z dluhopisu, ale když mělo dojít k vrácení vložených peněz, společnost přestala komunikovat.  

Představte si, že půjčíte firmě na 3 roky 1.000.000 Kč s tím, že se Vám v dluhopisu firma zavazuje ročně vyplatit kupon ve výši 3 % z vložené částky.

 1. rok Vám vyplatí 30.000 Kč
 2. rok Vám vyplatí 30.000 Kč
 3. rok Vám vyplatí 30.000 Kč a měli by Vám vrátit původních 1.000.000 Kč, ale NEVRÁTÍ

Tzn. půjčili jste 1 mil. Kč a na úrocích Vám bylo vyplaceno 90.000 Kč. Měl to být Váš příjem navíc, ale místo toho jste přišli o 910.000 Kč. Vyplacená částka je pouze nepatrné snížení Vaší ztráty.  Pokud jste v této fázi, je velmi pravděpodobné, že své peníze již nikdy neuvidíte.   

Svým způsobem hrajete tzv. hru bláznů, kde i u kvalitní dluhopisové emise je 20 % šance, že nevyjde, je to jako když zkusíte ruskou ruletu, kde máte 80 % šanci na to, že přežijete a „pouze“ 20 %, že zemřete.

Jak postupovat, když se Vám něco takového stane?

Je velmi pravděpodobné, že nebudete úspěšní, ale i přesto je dobré zkusit existující možnosti jak postupovat a případnou ztrátu minimalizovat:

1. Emitent (vydavatel dluhopisu) nevyplácí a nekomunikuje

Při pořízení dluhopisu máte mít k dispozici tzv. smlouvu o úpisu a emisní podmínky. V těchto dokumentech je uveden postup ke svolání schůze vlastníků dluhopisu. Pokud tam nic takového není, řiďte se Zákonem o dluhopisech (190/2004 Sb.), kde v  § 21 naleznete postup ke svolání schůze vlastníků dluhopisu.

Dojde-li k porušení Vašich práv spojených s dluhopisem, měl by vydavatel (emitent) bez zbytečného prodlení svolat schůzi vlastníků. Neučiní-li tak,  vyzvěte ho ke svolání schůze. Pokud by emitent nereagoval, můžete dle zákona jako  vlastník dluhopisu svolat schůzi Vy. Ale pozor, můžete tak učinit nejdříve 7 dní od možnosti uplatnění Vašeho práva na vrácení částky nebo vyplacení kupónu.  Tato varianta není snadná, ne vždy totiž znáte další investory. Může být těžké svolat jich dostatečný počet, aby se na schůzi mohlo něco rozhodnout.

Další možností je kontaktovat zprostředkovatele, přes kterého jste dluhopis pořídil, ale záleží pouze na něm, jestli bude v této věci spolupracovat.

2. Nedaří se svolat schůzi, vypadá to na podvod

Pokud se Vám  nebude dařit jednat s emitentem „po dobrém“ a máte podezření, že došlo k podvodu, měli byste podat trestní oznámení na Policii ČR, nebo Státní zastupitelství. To samozřejmě roztočí další kolo jednání a vyšetřování.

3. Slíbili ručení majetkem – máme záruku?

Nabízí se více možností. Pokud emitent použil peníze k danému účelu např. pořídil nějaké stroje nebo výrobní halu atp.  bude se snažit i nadále jednat. Může dojít například k rozložení splacení dluhopisu do delšího časového horizontu. Dojde-li, ale k likvidaci firmy (majetek firmy se prodá a utržené peníze se rozdělí) není vždy zcela jisté, že dostanete něco zpět. Je zde pořadí uspokojování věřitelů, kde v  první řadě bude uspokojen stát a banky a až poté, když něco zbude, se vyplácí ostatní věřitelé.

Pokud emitent použil vybrané peníze na koupi své jachty a domu v cizině, pak už je zřejmě nikdy neuvidíte.

Protože jde velmi často o větší objem investic, doporučuji oslovit právní kancelář, která případ posoudí a zvolí vhodný postup pro danou  situaci.

Nejlepším řešením je,  pečlivě si vybírat nástroje do svého investičního portfolia a vyhnout se tak těmto nepříjemným situacím.

Jak vybrat ten správný dluhopis?

Změna v české legislativě z roku 2012 umožnila vydávat dluhopisy firmám bez majetku nebo historie. Tyto dluhopisy jsou velmi rizikové. V době, kdy je ekonomický růst, jsou nízké úrokové sazby, vydrží tlak trhu, je tak těžší rozpoznat ty méně rizikové od těch více rizikových.

V současnosti dochází ke zpomalování ekonomiky a růstu nákladů na dluh. V budoucnu to povede k tomu, že uvidíme čím dál víc bankrotů těchto rizikových společností. V současné chvíli je evidován objem emisí ve výši cca 750 mil. Kč, kde dlužník nesplácí jistinu nebo neplatí domluvený úrok, s problémy se tak mohou potýkat stovky emitentů.

Velmi trefné bylo rozdělení dluhopisů malých firem a jejich hodnocení v podcastu od Petra Šimčáka z investiční skupiny Amundi na:

 1. Rizikové s úmyslem podvést
 2. Rizikové bez úmyslu podvést

Rizikové dluhopisy „s úmyslem podvést“

Tyto dluhopisy v portfoliu rozhodně nechcete, je to jistá ztráta peněz. Jak je poznat?

 1. Velmi chaotická vlastnická struktura firmy.
 2. Nedostupné účetní výkazy.
 3. Vydavatelé jsou bez jakékoliv podnikatelské historie.
 4. Na webu najdete pár krásných fotek, leták bude na krásném papíře a prodejce „poradce“ Vám ho bude prodávat krásnou řečí, které nebudete vůbec rozumět.
 5. Výnosy budou obvykle slibovat  6 % a více, nicméně jsou i chytřejší podvodníci, kteří Vám budou ukazovat výnos 4 % a méně, aby působili důvěryhodně a snadněji nalákali konzervativní investory.
 6. A jako tečku na závěr Vám prodejce „poradce“ potvrdí, že prospekt je schválený Českou národní bankou.

Zde zpozorněte! Schválení prospektu ČNB může působit velmi důvěryhodně. Ale měli byste vědět, že schválení prospektu takového dluhopisu v sobě nezahrnuje posouzení schopnosti splácet dluh nebo kvalitu podnikatelského záměru. ČNB  pouze  kontroluje, zda je v prospektu  napsáno vše dle zákona. ČNB nekontroluje, na co budou vypůjčené peníze využity a jestli tento záměr má nějakou šanci na úspěch.

Existují i dluhopisy, které  prospekt mít  nemusí. Jedná se tzv. soukromou emisi,  která nesmí být nabízena veřejně a maximální počet jejích investorů je 150. ČNB také neschvaluje prospekt pro veřejnou emisi v objemu do 1 mil. EUR.

Rizikové dluhopisy „bez úmyslu podvést“

Zde se jedná o dluhopisy, které také nemusí dopadnout dobře, ale u větších portfolií (15 mil. Kč a více) mohou být zajímavým doplňkem.

Jak vyhodnotit, jestli takový dluhopis do portfolia zahrnout?

Když společnost vydávající dluhopis dá k dispozici níže uvedené informace:

 • prospekt,
 • má účetní výkazy na justice.cz, alespoň za poslední 2 roky
 • firma funguje alespoň 3 roky

má smysl se dluhopisem zabývat více do hloubky.

Pokud tyto informace nejsou dostupné, nezahrnujte dluhopis do svého portfolia.

Další informace, které je třeba zjistit:

 1. Zda dluhopis prodává zavedená finanční instituce pod dohledem ČNB, tzv. upisovací agent.
  • Seznam upisovací agentů naleznete na stránkách ČNB.
  • Pokud NE tak v dalších krocích nemá smysl pokračovat.
 2. Tržby by měli být alespoň 500 mil. Kč ročně.
 3. Zisková marže by měla být vyšší než 5 %. (Vypočte se jako hrubý zisk / tržby.)
 4. Výše dluhu musí být nižší než trojnásobek hrubého zisku.
 5. Poměr zisku vůči úrokům z dluhu musí být nejméně 6 %.
 6. Splatnost maximálně 3 roky.
  • Čím delší splatnost, tím větší riziko. Splatnost 5 a více let je příliš velké riziko.

Když budou splněna i tato kritéria, našli jste dluhopis, který je sice rizikový, ale bude-li mít smysluplný výnos alespoň 10 %, dá se uvažovat nad jeho zahrnutím do portfolia. Ale znovu upozorňuji, NEJEDNÁ SE o konzervativní investici!

Proto by měl být dluhopis pouze doplňkem portfolia, který může přinést výnos navíc, ale je hodně rizikový. Měli byste do něj proto investovat jen ty peníze, kde Vás nebude trápit, že o ně přijdete!

Jak poznat bezpečnou variantu dluhopisu?

Podíváme se na kritéria a zpřísníme je následovně:

 1. Společnost má k dispozici
  • prospekt,
  • má účetní výkazy na justice.cz, reportuje 3 a více let
  • firma funguje 5 a více let
 2. Dluhopis prodává upisovací agent.
 3. Tržby přesahují 3 mld. Kč ročně (optimálně 10 mld. Kč)
 4. Zisková marže je vyšší než 20 %.
 5. Výše dluhu je nižší než dvojnásobek hrubého zisku.
 6. Poměr zisku vůči úrokům z dluhu je vyšší než 10 %.

Dostaneme kritéria, která jsou výtažkem z metodiky ratingové agentury, která hodnotí nejen korporátní dluhopisy, ale třeba i státní dluhopisy a státy samotné.  Jejich splněním se jedná o poměrně bezpečný dluhopis, kterému by byl přidělen vysoký rating.

Toto hodnocení je zjednodušené a pomůže Vám v hledání, ale měli byste si udělat podstatně hlubší analýzu než dluhopis zahrnete do portfolia.

Máte-li problém porozumět účetním výkazům a vypočítat si tyto základní ukazatele,  neměli byste se vůbec do takovéto investice  pouštět. Případně byste ji měli konzultovat s odborníkem, který je analýzu schopen zpracovat a výsledky s Vámi diskutovat.

Když chcete investovat do dluhopisu malé firmy, vždy chtějte alespoň účetní výkazy za poslední 3 roky.  Pokud se k nim nemůžete dostat, držte se od takového dluhopisu dál. Protože krásná prezentace a schválený prospekt od ČNB Vám peníze nezachrání.

Zdroje:

https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-190#cast1

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/tri-ctvrte-miliardy-v-nedohlednu-1360525

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Již při studiu na vysoké škole jsem měl potřebu propojovat teorii s praxí, proto jsem začal podnikat ve financích souběžně při studiu. Po absolvování vysoké školy jsem se začal plně věnovat investicím a po několika letech mohu říci, že se stále učím a jsem za to rád. Nyní je mou snahou se o získané zkušenosti a znalosti s Vámi podělit. Při studiu jsem se učil psát pro akademiky, dnes se učím psát pro lidi.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/daniel-majstorovic/" target="_self">Ing. Daniel Majstorović</a>

Ing. Daniel Majstorović

Již při studiu na vysoké škole jsem měl potřebu propojovat teorii s praxí, proto jsem začal podnikat ve financích souběžně při studiu. Po absolvování vysoké školy jsem se začal plně věnovat investicím a po několika letech mohu říci, že se stále učím a jsem za to rád. Nyní je mou snahou se o získané zkušenosti a znalosti s Vámi podělit. Při studiu jsem se učil psát pro akademiky, dnes se učím psát pro lidi.

další články autora

Další články z rubriky Investice

FED jako významný hráč na finančním trhu

Proč právě FED přitahuje takovou pozornost? Objasníme Vám klíčovou roli FEDu pro dlouhodobé investory a jejich investice. Pochopíte, proč byste ho měli brát vážně při svých investičních rozhodnutích.

Investice pro děti „tata banka“

Jako táta dvou dětí často řeším, jak učit své děti pracovat s penězi, aby si jich vážily, ale na druhou stranu se jimi nenechaly pohltit. Všichni...

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.