Smlouva společníků. Jeden z klíčů k úspěšnému podnikání

autor: | 28. února 2024

V roce 2016 jsem se po více než 13 letech rozcházel s mým společníkem v předchozí firmě, kde jsme se věnovali klasickému proviznímu finančnímu poradenství. Pracovali jsme spolu dlouho a nikdy jsme nepřemýšleli o tom, co budeme dělat, když se naše cesty rozejdou. Takovou variantu jsme si tenkrát zkrátka nepřipouštěli. Ale člověk míní a život mění. Když na náš rozchod došlo, zjistili jsme, že nemáme žádnou dohodu ani „noty“, podle kterých bychom mohli postupovat. Každý z nás přišel s vlastní variantou a vlastní představou a začala diskuze, která se v rozchodové fázi jakéhokoliv vztahu vede velmi těžko. U nás to nakonec dopadlo dobře, domluvili jsme se celkem rychle, jak naše partnerství uzavřeme. V praxi ale bohužel vídám i konce mnohem horší. Kdybych před lety věděl to, co vím dnes, postupoval bych už v začátcích našeho podnikání jinak (Naše chyby a pády při budování firem se Zdeňkem Mikulášem). Jedna z věcí, co bych s tehdejším společníkem chtěl uzavřít, by byla smlouva společníků.

Požádal jsem našeho právníka Jirku Černého ze společnosti Talers, aby nám přiblížil, co taková smlouva mezi společníky může řešit a čemu se díky ní dá předejít.

Pokud stojíte na prahu realizace nového podniku s dalšími společníky nebo jste na cestě stát se členem již existujícího projektu, je zajisté namístě uvažovat, jak správně nastavit současné i budoucí vztahy s novými partnery. Vhodným řešením je v takových případech sjednání smlouvy společníků.

Co je smlouva společníků?

Většina lidí zná společenskou smlouvu nebo stanovy, které obsahují pravidla, jež musí daná obchodní společnost a její orgány dodržovat. Toto jsou standardní zakladatelské dokumenty, které jsou každému veřejně přístupné ve sbírce listin obchodního rejstříku. Oproti tomu smlouva společníků (anglicky shareholders agreement, zkratka SHA) je speciální smlouvou uzavřenou mezi všemi společníky společnosti, která komplexním způsobem upravuje jejich vzájemné vztahy a určuje pravidla pro řízení a budoucí rozvoj. Tento dokument je v praxi často klíčový pro správné fungování firmy a může předcházet mnoha budoucím konfliktům.

Může obsahovat ustanovení o převodech podílů, strategickém řízení společnosti, obsazení jejích orgánů, rozdělení zisku, řešení exitu či neshod a mnoho dalších významných oblastí. Jedná se často o výrazně propracovanější a variabilnější právní dokument než společenská smlouva či stanovy, vůči kterým má navíc sjednanou přednost. Jde vlastně o takovou nadstavbu. Současně není veřejně dostupná, ale naopak je chráněna závazkem důvěrnosti jejích stran.

Proč je smlouva společníků důležitá?

V naší mnohaleté praxi jsme se již několikrát setkali se situací, kdy kvalitně sestavená smlouva společníků ochránila společnost před neúspěchem. Bohužel jsme byli svědky i situací, kdy společníci smlouvu neuzavřeli buď vůbec nebo s neurčitými, spornými či jinak nevymahatelnými ustanoveními, což krizovou situaci ještě zhoršilo.

Dobře sestavená smlouva společníků stanovuje jasná a vymahatelná pravidla pro řízení společnosti a vztahy mezi společníky. To pomáhá předcházet nedorozuměním a konfliktům. Může také obsahovat ustanovení, která chrání práva menšinových společníků, kteří dle základních zákonných ustanovení mají jen minimální ochranu. Kvalitní smlouva společníků také například upravuje, co se stane, pokud jeden ze společníků odejde, zemře, rozhodne se prodat svůj podíl nebo se společnému projektu přestane věnovat.

Na co ve smlouvě společníků nezapomenout?

Vytvoření smlouvy společníků vyžaduje pečlivé plánování. Měla by předvídat co nejvíce krizových situací a nastavit jejich přesné a vymahatelné řešení. Prvním krokem je identifikace klíčových otázek, které by měla smlouva společníků řešit.

Základními oblastmi jsou pravidla určující:

  • převody podílů,
  • řízení společnosti,
  • rozdělení zisku,
  • komunikace mezi společníky,
  • zákaz konkurence
  • a sankce v důsledku neplnění sjednaných povinností.

Vstupujete jako investor? Vaším cílem je maximální ochrana investice a zajištění co nejnižšího rizika s možností prodeje (exitu) ve vhodný čas. Ve smlouvě společníků proto bude mezi hlavní oblasti patřit nastavení řízení společnosti, včetně vyhrazení strategického rozhodování (Reserved matters), v kombinaci s dluhovým financováním pak také přednostní výplata poskytnuté investice (Liquidation preference).

Zakládáte joint-venture? Pak by ve smlouvě společníků nemělo chybět řešení neshod ohledně strategického řízení (Deadlock). S tím souvisí i nastavení pravidel pro odkup podílu druhého společníka (Call-option) či prodej podílu druhému společníkovi (Put-option).

Rozjíždíte startup? V takovém případě bude zásadní si nastavit podmínky a harmonogram jeho financování. Také je třeba si určit role investora a zakladatelů, včetně rozsahu jejich činnosti a omezení týkající se konkurence a důvěrnosti dat. Klíčové je také nastavení pravidel exitu společnosti a rozdělení následného zisku. Standardem je také sjednání práva nuceného prodeje (Drag-along) či práva spoluprodeje (Tag-along).

Pozor na volně dostupné vzory

Občas se setkáváme se společnostmi, které mají uzavřenou smlouvu podle zahraničního vzoru či si ji nechali takzvaně „vyndat ze šuplíku“. Je třeba myslet na to, že zákon smlouvy společníků neupravuje. Je tak těžké vyplnit případné mezery ve výkladu jednotlivých ustanovení. Vzory převzaté ze zahraničí jsou navíc sestavené v úplně jiném legislativním rámci. V praxi tak v českých poměrech často právně ani daňově nefungují podle původních očekávání.

Je důležité konzultovat vytvoření smlouvy společníků s odborníky, jako jsou advokáti a daňoví poradci. Ti vám mohou pomoci pochopit právní, finanční a daňové důsledky různých ustanovení smlouvy. Zkušení poradci vám také mohou zajistit vyjednání výhodnějších podmínek, protože znají aktuální tržní standardy.

Správně připravená smlouva společníků je klíčovým dokumentem pro úspěšné podnikání. Umožní vám efektivněji posouvat váš podnikatelský příběh kupředu.

Mgr. Jiří Černý
Advokát a zakládající partner společnosti Talers

O tom, jakými dalšími dokumenty můžete ochránit svou firmu a potažmo i svou rodinu před nepříjemnými spory, si přečtěte také v článku Kdy podání ruky nestačí.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Jak investovat bezpečně

Chci vám ukázat, jak investovat bezpečně a navíc i několik zásad, které by měl mít na paměti každý investor, aby mohl sestavit bezpečné portfolio.

Přečtěte si také …

Investice

Dvě největší investiční chyby

Většina investorů odkládá stranou peníze s cílem stát se jednoho dne rentiérem - to znamená být finančně nezávislý na příjmu ze zaměstnání nebo...

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.