dědictví

Dědictví, které vaši rodinu nezničí

autor: | 17. února 2021

Investiční podcast: Cesta rentiéra · Dědictví, které Vaší rodinu nezničí! Dědický plán v praxi.

Benjamin Franklin kdysi řekl: „Jediné, co máme v životě jisté, je smrt a daně!“ a to platí stále. Dědictví je jedna z věcí, která vaši rodinu s naprostou jistotou jednoho dne čeká. To, jak dobře na tento okamžik připravíte svůj majetek a svou rodinu, rozhodne o tom, jaký odkaz po sobě zanecháte. Může jím být poklidné předání majetku další generaci s cílem pomoci jim zkvalitnit jejich životy, ale zároveň jim nesebrat motivaci k vlastní práci. Anebo po sobě můžete zanechat rozhádanou rodinu a nenapravitelně poškozené vztahy. Volba je jen na vás.

Dědictví si děti vyřeší samy

Toto je bohužel častý přístup většiny lidí. Spoléhají na to, že mají v rodině dobré vztahy, a věří, že dědictví se jednoho dne vyřeší harmonicky v rodinném duchu u kulatého stolu. Bohužel ve většině případů je tato představa na hony vzdálená skutečné realitě, která nakonec probíhá. 

Rodiče si totiž často neuvědomují, že do jejich rodin vstoupil i „cizí“ prvek, jimiž jsou partneři jejich dětí spolu se svými rodinami. Právě ti totiž často hrají zásadní roli v tom, proč si dva sourozenci nemohou při rozdělování rodinného majetku přijít na jméno, přestože do té doby měli zcela normální vztah. Příběhů s tímto koncem jsem bohužel viděl již mnoho a sami zřejmě takový příběh snadno najdete i ve svém okolí. 

Proto byste neměli podlehnout iluzi snadné domluvy mezi dědici a měli byste sami připravit plán, jak má být s vaším majetkem naloženo, až tu nebudete. Složitost dědického plánu závisí na množství dědiců i velikosti a komplexnosti vašeho majetku.

Rodinná firma a rodina je základ našeho podnikání. Dědictví může Vaší rodinu spojit a nebo navždy rozdělit.

Jak se dívat na dědictví a dědický plán

Nad dědickým plánem je rozumné přemýšlet s ohledem na tři hlavní oblasti, kterými jsou lidé, majetek a proces předání.

Lidé

Tato kategorie začíná vámi a vaším partnerem. Ve většině případů je jeden z partnerů dominantní z pohledu vlastnictví nebo tvorby většiny rodinného majetku a také porozumění oblasti financí a jejich správy. Je proto důležité ve fázi přípravy dědického plánu zvažovat i zájmy a možnosti druhého partnera a přizvat ho k celému procesu jako rovnocenného účastníka všech diskuzí a také rozhodnutí

Kategorie lidé také zahrnuje vaše děti, vnoučata a další příbuzné. Měli byste si odpovědět na následující otázky:

 • Co pro ně chci?
 • Co oni sami chtějí pro sebe?
 • Koho a jak bych měl zahrnout do svého dědického plánu?

V této fázi může být velmi užitečná přítomnost profesionálního poradce (wealth manažera) s dostatkem zkušeností a znalostí z oblasti dědického práva a plánování. Proto právě výběr poradce, který rozumí struktuře a důležitosti dědického plánu, by měl být jednou z prvních věcí, kterou při přípravě plánu začnete. Profesionální poradce má kolem sebe tým právníků, daňových poradců a notářů, které budete v procesu přípravy a realizace vašeho dědického plánu potřebovat. 

Majetek

Majetek je soubor vašich peněz, investic, nemovitostí, firem, osobního majetku, finančních produktů a dalšího potenciálního dědictví. Nezapomeňte samozřejmě i na soupis veškerých vašich finančních závazků a dluhů. Zároveň byste měli zvažovat i budoucí vývoj hodnoty vašeho majetku. Jsou aktiva, která nyní ještě hodnotu nemají, ale stanou se hodnotnými v budoucnu. I ta by měla být součástí vašich kalkulací a úvah. 

Proces předání dědictví

Proces předání je třetí částí celého plánu. Jedná se o vytvoření konkrétního plánu, jak optimálně využít zákonné nástroje (závěti, dědické smlouvy, darování, svěřenské fondy…), techniky a manažerské možnosti, které vám nejlépe pomohou k realizaci vašich dlouhodobých přání spojených s mezigeneračním předáním majetku. 

Čím větší a složitější váš majetek je, tím více byste měli dbát na to, aby do celého procesu byli zapojeni i mladší členové rodiny. Ti díky tomu budou moci lépe pochopit rodinnou historii a z vaší vlastní vize budoucnosti se bude moci stát společná rodinná vize budoucnosti

Posledním faktorem celého procesu je určit, kdo bude zodpovědný za celou realizaci v dlouhodobém horizontu. Může to být některý z členů rodiny nebo váš poradce (wealth manager). 

Dědický plán v praxi

Dědictví a dědický plán je těžké téma. O smrti se zkrátka nepřemýšlí snadno a když už si takovou úvahu připustíte vy sami, často zjistíte, že na ni není připravený váš partner. K životu však smrt patří a je třeba to tak brát.

Nad tématem dědictví byste neměli přemýšlet jen jako nad tématem na důchod. Je to téma pro každého z nás od okamžiku, kdy náš majetek začne ovlivňovat nejen nás, ale i další lidi – například když žijete s partnerem nebo máte děti. Svou první závěť jsem sepsal, když mi bylo 30 a motivací k tomu pro mě bylo dědické řízení, kterého jsem se zúčastnil a kde jsem viděl, jak i malé dědictví snadno rozvrátí do té doby dobře fungující rodinu. 

Jak tedy postupovat při přípravě vlastního dědického plánu?

 1. Vytvořte si myšlenkovou mapu, která popíše celou vaši rodinu a zahrne všechny její členy. Jaké jsou vaše rodinné hodnoty a jaké jsou vaše dlouhodobé rodinné cíle a vize? Jak by k jejich naplnění měl pomáhat váš majetek?
 2. Sepište si současnou strukturu svého rodinného majetku.
 3. Určete si optimální rozdělení a správu majetku v rámci dědictví.
 4. Definujte konkrétní příjemce jednotlivých částí majetku.
 5. S danými příjemci proberte svou představu a ujasněte si, jestli je to i z jejich strany žádoucí a jestli o takové dědictví stojí. (Ne každý chce být majitelem továrny apod.)
 6. Připravte si konkrétní strukturu a jednotlivé nástroje definované dědickým plánem (závěti, dědické smlouvy, svěřenský fond…)  a odsouhlaste si je i s dědici.
 7. Takto určené dědice postupně a systematicky začněte připravovat na správu konkrétního typu majetku, který mají zdědit.
 8. Připravte si model, jak bude předání probíhat a kdo jim bude celou dobu při ruce – poradce, mentor, kouč. 

Pokud vás téma dědického plánu zajímá a nechcete na jeho přípravu být sami, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vás i vaši rodinu celým dědickým plánem a jeho realizací provedeme.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Dědictví

3 smrtelné chyby při předávání majetku

Předávání majetku další generaci je přirozeným vyústěním vašeho úspěšného života. Nechci tím říct, že úspěch nebo neúspěch našich životů by se...

Vánoce u Cimpelů 2023

https://youtu.be/iAsj63E7F3Q Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s tradicemi. Některé jsou společné napříč naší kulturou, jiné jsou pro každou...

Přečtěte si také …

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.