Co dělat, když dluhopis přestane vyplácet kupon?

autor: | 26. dubna 2023

V uplynulých týdnech jsme slyšeli nezávisle na sobě od několika klientů i potenciálních klientů, že oni sami nebo jejich příbuzní řeší problém s dluhopisy od dceřiné firmy skupiny Premiot. Ta dluží vlastníkům svých dluhopisů částky po splatnosti. Taková situace bohužel není nic výjimečného, proto bych vám v tomto článku rád přiblížil, jak postupovat při vymáhání dluhopisů, když společnost přestane vyplácet kupony nebo nevyplatí jistinu na konci splatnosti dluhopisu.

Dříve, než začnete řešit problém soudní cestou, zkuste se domluvit. Spojte se přímo s emitentem, případně se zprostředkovatelem, přes kterého jste dluhopis pořídili. Pokud s vámi nikdo nekomunikuje, je to jasný signál, že něco není v pořádku a po dobrém to dál nepůjde.

Jako další se nabízí možnost svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Takovou schůzi by měl svolat emitent ve chvíli, kdy dojde k porušení práv spojených s dluhopisem. Neučiní-li tak, vyzvěte ho ke svolání schůze. Pokud by nereagoval, můžete svolat schůzi vy jako vlastník dluhopisu. Tato varianta ale není snadná, ne vždy totiž znáte další investory a může tak být těžké svolat jich dostatečný počet, aby se na schůzi mohlo něco rozhodnout.

Pokud se přesto rozhodnete o to pokusit, postup pro svolání schůze vlastníků dluhopisů je uveden v emisních podmínkách, které jste měli dostat při pořízení dluhopisu. Pokud tam nic takového není, řiďte se § 21 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Když to nejde po dobrém!

Když s vámi emitent nekomunikuje a nepodaří se vám svolat schůzi vlastníků, nezbývá než se vydat soudní cestou. V takovém případě si ověřte, zda společnost není v úpadku nebo již neprobíhá insolvenční řízení, a podle toho zvolte další postup. Všechna zahájená a probíhající insolvenční řízení můžete najít v insolvenčním rejstříku na stránce https://isir.justice.cz/isir/. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný pro každého.

Pokud je emitent dluhopisu solventní a nemá jiné nesplněné závazky, můžete svou pohledávku po splatnosti celkem efektivně, ale poměrně zdlouhavě, soudně vymáhat. V takovém případě se připravte, že vás čeká:

  1. sepsání předžalobní upomínky,
  2. podání žaloby,
  3. zaplacení soudních poplatků,
  4. účast na soudních jednáních,
  5. případně řešení odvolání a dalších opravných prostředků.

O něco rychlejší a efektivnější je podat u soudu návrh na vydání platebního rozkazu (§ 172 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Tehdy soud vydává své rozhodnutí pouze na základě předložených listinných dokumentů, aniž by nařizoval jednání. K podanému návrhu budete muset přiložit originál dluhopisu a emisní podmínky, ze kterých je zjistitelné, zda proběhla emise řádně a dluhopisy jsou platné. Na základě těchto dokumentů může soud vydat platební rozkaz, kterým nařídí emitentovi zaplatit vám uplatněnou pohledávku i náklady řízení. Tento platební rozkaz může sloužit jako exekuční titul a je možné pro vymožení pohledávky nařídit exekuci.

Když to nejde ani po zlém!

Situace bude úplně jiná v případě, kdy emitent není solventní a má hodně exekucí. V tomto případě se bude pohledávka z emitenta vymáhat těžko, protože ve chvíli, kdy má více věřitelů a závazky po splatnosti, které není schopen hradit, nachází se tzv. v úpadku (§ 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení). V takovém případě již možná bylo nebo pravděpodobně v blízké době bude zahájeno insolvenční řízení. Vaše případná snaha o soudní vymáhání by tak byla přerušena v důsledku zahájení insolvence a veškeré vaše prostředky investované do soudního řízení by přišly vniveč.

Emitent se nachází v insolvenčním řízení

V momentě, kdy je zahájeno insolvenční řízení a soud rozhodne o úpadku emitenta, zbývá už jediná cesta, jak pohledávku z dluhopisu uplatnit: přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášky pohledávek se uplatňují u soudu, který je zveřejní v insolvenčním rejstříku a následně přepošle insolvenčnímu správci k přezkumu. S podáním přihlášky není spojený žádný soudní poplatek.

Kde přihlášku najít a do kdy ji podat?

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení se podává na standardizovaném formuláři, který lze najít na stránkách https://insolvence.justice.cz. Přihláška pohledávky se podává k insolvenčnímu soudu, který vede dané insolvenční řízení.

Přihlášku lze podat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta obvykle činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Pokud nestihnete podat přihlášku včas, ztrácíte možnost svoji pohledávku v budoucnu vymáhat!

Přihlášení pohledávky z dluhopisu v insolvenčním řízení není triviální záležitostí, a proto se mnoho věřitelů obrací na advokáta, aby jim pomohl. A toto vám doporučuji i já, protože advokát, potažmo celá advokátní kancelář, která se zabývá insolvenčním právem, bude mít zkušenosti z praxe s obdobnými případy.

Jste v tom společně!

Pojďme si na rovinu říct, že věřitel málokdy vymůže svoji pohledávku celou a je určitě lepší vymáhat ji společně s ostatními věřiteli. Pokud totiž vy sami jako jednotlivci s nižší pohledávkou vyhledáte pomoc advokáta, může se stát, že náklady za právní služby převýší výtěžek z insolvenčního řízení, který nelze předem odhadnout.

Když se spojíte s ostatními věřiteli a budete vymáhat pohledávku společně, ušetříte čas i náklady. Hromadné vymáhání má i další výhody. Pokud jedna advokátní kancelář zastřešuje více věřitelů, může mít výrazně větší vliv na průběh insolvenčního řízení. I malí věřitelé tak mohou být zastoupeni ve věřitelském výboru, kde mohou úkolovat insolvenčního správce a kontrolovat jeho činnost. Zároveň mají sdružení věřitelé mnohem větší vyjednávací potenciál.

Při hromadném zastupování se tak může vyplatit vymáhání i řádově nižší pohledávky, jelikož náklady na její vymáhání budou nižší.

Nejlepší řešení?

Nejlepší ochranou před podobnou situací je nikdy se do ní nedostat! Proto doporučuji vždy pečlivě zvážit každou investici vašich prostředků do podobných českých firemních dluhopisů, které většinou mají hezký příběh, ale často se smutným koncem.

Pokud byste si chtěli přečíst víc o tom, jak by si měl investor vybírat dluhopisy do svého portfolia a čemu věnovat při výběru dluhopisů pozornost, doporučuji článek našeho analytika Dana Majstoroviće: Rizikové dluhopisy – jak je poznat a co dělat, když emitent neplní, co slíbil.

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/michal-misek/" target="_self">Mgr. Michal Míšek</a>

Mgr. Michal Míšek

Jako právník se specializuji na problematiku dědictví. Jelikož nic netrvá věčně a ani nikdo z nás tu nebude napořád, pomáhám nejen našim klientům s mezigeneračním předáním majetku. Jsem také spoluautorem knihy Jak na dědictví, kde jsme s Jiřím Cimpelem shrnuli vše podstatné, co by každý měl vědět o dědictví, a doplnili to příklady z praxe.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Jak investovat bezpečně

Chci vám ukázat, jak investovat bezpečně a navíc i několik zásad, které by měl mít na paměti každý investor, aby mohl sestavit bezpečné portfolio.

Přečtěte si také …

Investice

Co je ETF fond

ETF fondy jsou dnes velké téma v investičním světě, a proto bych Vám rád ukázal, co to ETF fond vlastně je a jak a proč byste s nimi měli ve svém...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.